WAARNEMER TAKEN & FUNCTIE TOOLBOX TALK

Toolbox Talk A25 NL
Added 5 nov 2021
Laatst bijgewerkt 5 nov 2021

Bron ook beschikbaar in:

WAT IS EEN WAARNEMER?

Een waarnemer (ook wel spotter of banksman genoemd) is iemand die de bewegingen van installaties en voertuigen op of rond een locatie leidt wanneer een risicobeoordeling dat nodig acht.

WANNEER IS EEN WAARNEMER NODIG?

Hoogwerkers kunnen in veel omgevingen worden gebruikt. In sommige situaties kunnen gevaren worden geïdentificeerd die moeilijk te zien zijn door de bediener, waaronder bewegend verkeer of voetgangers. In deze gevallen mag een waarnemer worden gebruikt, maar deze moet bekwaam en geautoriseerd zijn.

WIE MOET HET WETEN?

Deze toolbox talk is van toepassing op alle personen die betrokken zijn bij het aansturen van een hoogwerker op locatie:

  • Waarnemer
  • Getrainde Bediener
  • Locatiemanager
  • De Gebruiker

WAT IS EEN TOOLBOX TALK?

Toolbox talks zijn korte discussiesessies waarin u en uw medewerkers de specifieke risico’s en veiligheidskwesties voor uw werklocatie kunnen bekijken. De gesprekken moeten zich op één onderwerp concentreren. Een toolbox talk moet een regelmatig terugkerend verschijnsel zijn om het leerproces te versterken en betrokkenheid te creëren bij medewerkers.

IPAF TOOLBOX TALKS

IPAF’s toolbox talks richten zich op belangrijke kwesties bij het gebruik van hoogwerkers, hefsteigers of bouwliften. De gesprekken bouwen voort op de veiligheidsboodschappen die in de Andy Access-campagne (www.ipaf.org/andyaccess) zijn belicht, en deze posters maken deel uit van uw briefing. Het is raadzaam om deze posters overal op de werklocatie te gebruiken om uw veiligheidsboodschappen te versterken.

NUTTIGE VERWIJZINGEN

Ref: Toolbox Talk A25 | TE-1087-0821-1-nl