PAL Card Verifiëren

IPAF PAL Card NL
www.ipaf.org/nl/checkpal

Site- en safetymanagers kunnen de online PAL Card verificatietool toepassen om te controleren of een PAL Card echt is. Als u uw PAL Card kwijt bent, ga dan naar de pagina PAL Card verloren en volg de stappen om een vervangende kaart te bestellen.

Voordat u de tool gaat gebruiken, dient u te kijken of de PAL Card die aan u wordt gepresenteerd geldig lijkt.

  • Controleer op de voorkant naam en foto van de kaarthouder.
  • Controleer de geldigheidsdatum en de machinecategorieën die de kaarthouder op grond van zijn gevolgde opleiding mag bedienen.
  • Controleer op de achterkant het IPAF-logo dat links bovenin als hologram is afgedrukt.
  • Controleer de handtekening van de kaarthouder.

Om de verificatietool te kunnen gebruiken, moet u het licentienummer invoeren dat op de card vermeld staat, bijv. "OP/1234567". 

  • U krijgt de datum te zien waarop de kaarthouder de opleiding succesvol heeft gevolgd en afgerond en de geldigheidsdatum. PAL Cards zijn vijf jaar geldig.
  • Ook is de naam en de foto van de kaarthouder afgebeeld en de machinecategorieën waarin de persoon in kwestie opgeleid is.

Bel de IPAF-hotline indien u vragen heeft: +44 (0)15395 66700 of neem contact op met het dichtstbijzijnde kantoor in uw land.