PAL Card Verifiëren

ePAL app with a PAL Card and a MEWP Operator
www.ipaf.org/nl/checkpal

Site- en safetymanagers kunnen de online PAL Card verificatietool toepassen om te controleren of een PAL Card echt is. Als u uw PAL Card kwijt bent, ga dan naar de pagina PAL Card verloren en volg de stappen om een vervangende kaart te bestellen.

Voordat u de tool gaat gebruiken, dient u te kijken of de PAL Card die aan u wordt gepresenteerd geldig lijkt.

  • Controleer op de voorkant naam en foto van de kaarthouder.
  • Controleer de geldigheidsdatum en de machinecategorieën die de kaarthouder op grond van zijn gevolgde opleiding mag bedienen.
  • Controleer op de achterkant het IPAF-logo dat links bovenin als hologram is afgedrukt.
  • Controleer de handtekening van de kaarthouder.

Om de verificatietool te kunnen gebruiken:

  1. Moet u het licentienummer invoeren dat op de card vermeld staat, bijv. "OP/1234567".
  2. U ziet de datum waarop de kaarthouder de opleiding succesvol heeft gevolgd en afgerond en de vervaldatum. PAL Cards zijn vijf jaar geldig.
  3. Door te klikken op “details bekijken” opent er een nieuw scherm. Vul hier de geboortedatum van de kaarthouder in en voltooi de “ik ben geen robot” verificatie. Als de ingevoerde gegevens overeenkomen met de gegevens van de kaarthouder, ziet u de naam en foto en de machinecategorieën waarvoor hij/zij is opgeleid om te bedienen.

Bel de IPAF-hotline indien u vragen heeft: +44 (0)15395 66700 of neem contact op met het dichtstbijzijnde kantoor in uw land.