PAL Card Verifiëren

IPAF PAL Card NL
www.ipaf.org/nl/checkpal

Site- en safetymanagers kunnen de online PAL Card verificatie- tool toepassen om te controleren of een PAL Card echt is. Als u uw PAL Card kwijt bent, ga dan naar de pagina PAL Card verloren en volg de stappen om een vervangende kaart te bestellen.

De tool is in het Engels geschreven en is binnenkort ook verkrijgbaar in andere talen.

Voordat u de tool gaat gebruiken, dient u te kijken of de PAL Card die aan u wordt gepresenteerd geldig lijkt.

  • Controleer op de voorkant naam en foto van de kaarthouder.
  • Controleer de geldigheidsdatum en de machinecategorieën die de kaarthouder op grond van zijn gevolgde opleiding mag bedienen.
  • Controleer op de achterkant het IPAF-logo dat links bovenin als hologram is afgedrukt.
  • Controleer de handtekening van de kaarthouder.

Om de verificatie-tool te kunnen gebruiken, moet u het licentienummer invoeren dat op de card vermeld staat, bijv. "OP/1234567". 

  • U krijgt de datum te zien waarop de kaarthouder de opleiding succesvol heeft gevolgd en afgerond en de geldigheidsdatum. PAL Cards zijn vijf jaar geldig.
  • Ook is de naam en de foto van de kaarthouder afgebeeld en de machinecategorieën waarin de persoon in kwestie opgeleid is.

Bel de IPAF-hotline indien u vragen heeft: +44 (0)15395 66700 of neem contact op met het dichtstbijzijnde kantoor in uw land.