De PAL Card

De PAL Card (Powered Access License)

De PAL Card (Powered Access License) wordt op vele wereldwijde werklocaties erkend als een bewijs dat de houder ervan op het hoogste niveau is opgeleid

De PAL Card wordt verstrekt door de International Powered Access Federation (IPAF)
aan cursisten die bij een erkend IPAF opleidingscentrum de opleiding gevolgd en met succes afgerond hebben.

Het IPAF opleidingsprogramma voor de bediening van hoogwerkers is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de hoogwerkerindustrie en is als enige door de TŰV gecertificeerd op grond van de minimum standaard vereisten zoals vermeld in de ISO norm 18878 (Mobile Elevating Work Platforms – Operator (driver) training.

In IPAF gecertificeerde trainingscentra worden wereldwijd, jaarlijks meer dan 150.000 cursisten opgeleid in het veilig bedienen van hoogwerkerapparatuur.

Wie hebben een PAL Card nodig

De PAL Card is er voor een ieder die incidenteel of regelmatig gebruik maakt van hoogwerkerappratuur.

  • IPAF is er van overtuigd dat een basis opleiding onontbeerlijk is
  • Naast uw huidige beroep van b.v. installeur, staalconstructeur, schilder etc. verwerft U zodoende nieuwe bekwaamheden.
  • Hoogwerkers zijn in principe zo ontworpen dat zij eenvoudig in het gebruik zijn. Niettemin kunnen zij bij onjuist gebruik gevaren opleveren. Het volgen van een adequate bedieningsopleiding waarborgt dan ook een effectiever en veiliger gebruik.

als u werkgever bent:

  • U bent er van verzekerd dat u voldaan heeft aan uw wettelijke verplichtingen indien uw personeel beschikt over een PAL Card.
  • In de ARBO wet is geregeld dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gedegen en vakkundige opleiding van zijn werknemers. Volgens de wet moet een hoogwerkerbediener 18 jaar of ouder zijn en aantoonbaar een bedieningsinstructie hebben gehad.
  • Een IPAF opleiding is een garantie op meer efficiëntie en een hogere productiviteit.

Smart PAL Card

De Smart PAL Card (Powered Access Licence) is verkrijgbaar in verschillende talen, is machine-leesbaar en kan gebruikt worden om te voorkomen dat niet opgeleide en ongeschoolde bedieners op de bouwplaats toegang hebben tot mobiele hoogwerkers (MEWP's) en ermee werken. 

De Smart PAL Card ziet er hetzelfde uit als de standaard PAL Card – de op de chip opgeslagen gegevens, waaronder naam, registratienummer en scholingscategorie van de kaarthouder, staan ook op de PAL Card vermeld. Het enige verschil is dat in de Smart PAL Card een chip zit en de Card een klein WiFi-symbool bevat. 

De gegevens op de chip kunnen door een kaartlezer op de hoogwerker gelezen worden. De kaartlezer kan zo ingesteld worden dat bepaalde gegevens geaccepteerd worden; de machine kan wel of niet bediend worden. Deze gegevens vermelden of de kaarthouder (bediener) getraind is en het niveau en de categorie van de training. 

Verdere persoonlijke gegevens bevat de card niet. IPAF en het door IPAF erkende trainingscentrum behandelen persoonlijke gegevens overeenkomstig de wetgeving voor gegevensbescherming.

Door het gebruik van een Smart PAL Card in combinatie met een leesapparaat is een regeling mogelijk voor de toegang tot een hoogwerker, waardoor de arbeidsveiligheid wordt verhoogd. Met dit systeem kunnen locatiemanagers ervoor zorg dragen dat alleen getrainde bedieners hoogwerkers en hefsteigers gebruiken. Bovendien kan worden bekeken wie de machine hoe lang heeft bediend, en kunnen ze onbevoegd gebruik van de machine voorkomen. 

Controle op geldigheid

Site- en safetymanagers kunnen de online PAL Card verificatie- tool toepassen om te controleren of een PAL Card echt is. Bel de IPAF-hotline indien u vragen heeft: +44 (0)15395 66700 of neem contact op met het dichtst bijzijnde kantoor in uw land.

Hoe kunt u een PAL Card verkrijgen

IPAF opleidingen worden verzorgd door zorgvuldig geselecteerde en door ons gecertificeerde opleidingscentra. Zoek uw dichtstbijzijnde opleidingscentrum  via deze website of neem contact op met IPAF.