Stempelplaat calculator

IPAF Spreader Pad Calculator on Laptop and Mobile Devices

Ga naar de stempelplaat calculator www.ipaf.org/pads

De rekentabel van IPAF “Stempelplaat calculator” is een eenvoudig interactief hulpmiddel dat is ontworpen als leidraad voor bedieners en anderen die betrokken zijn bij het bepalen van de afmeting van stempelplaten die gebruikt moeten worden bij het opstellen van telescoophoogwerkers, waarbij het hele gewicht op de stempelvoeten (en stempelpoten) steunt. Nadat het brutogewicht van de hoogwerker is ingevoerd geeft de “Stempelplaat calculator” het minimum oppervlak weer van de stempelplaat en stelt de minimummaat vast van de stempelplaten die vereist zijn voor verschillende bodemgesteldheden en bodemsterktes. Voordat de hoogwerker wordt gebruikt moet de bodemsterkte van de ondergrond worden vastgesteld.

De correcte vaststelling van de bodemsterkte kan variëren van een visuele inspectie van de bodemconditie tot een volledig geografisch onderzoek. Bij het werken met een hoogwerker is een visuele inspectie vaak voldoende omdat de druk op de stempelvoeten relatief gering is in vergelijking met b.v. mobiele kranen. De inspectie moet echter wel worden uitgevoerd door competente personen met toereikende kennis en ervaring om te kunnen beoordelen of nader bodemonderzoek noodzakelijk is.

Stempelvoet funderingen

Het oppervlak van de stempelvoet van een hoogwerker is relatief klein waardoor deze een grote druk op de bodem uitoefent. De meeste grondsoorten, ruwe gronden en sommige bestrate en geasfalteerde bodems zijn niet bestand tegen deze druk waardoor vaak fundering of stempelplaten vereist zijn om de druk tot een acceptabel niveau te verlagen. Daarom wordt nadrukkelijk aanbevolen altijd geschikte stempelplaten te gebruiken onder de stempelvoeten, onafhankelijk van de schijnbare bodemgesteldheid.

Bovendien kan het nodig zijn om bij een slechte bodemgesteldheid eerst extra fundering aan te brengen, zoals houten matten, beschermmatten, stalen roosters of betonnen platen, voordat de stempelvoeten van de hoogwerker worden opgesteld. Als houten matten worden gebruikt moeten deze in goede toestand zijn, bovendien moeten ze droog zijn en een voldoende dikte hebben (geen steigerplanken).

De stempelplaten moeten sterk genoeg zijn en van het juiste materiaal om: a) vervorming te voorkomen als er een last op wordt geplaatst en b) ervoor te zorgen dat de last gelijkmatig wordt verdeeld over het hele oppervlak van de stempelplaat.

Aangeraden wordt dat stempelplaten tot 600mm (vierkant of doorsnede) minstens 25mm dik moeten zijn. Stempelplaten tot 900mm (vierkant of doorsnede) moeten minstens 50mm dik zijn. Professioneel advies moet worden ingewonnen over het geschikte materiaal voor stempelplaten groter dan 900mm.

Zie voor verdere informatie over de bodemgesteldheid IPAF's technical guidance (de technische voorlichting van IPAF) over de beoordeling van bodemcondities.

Gedetailleerd advies m.b.t. de beoordeling van bodemcondities, berekening van draaglast en de keuze van stempelplaten vindt u in de publicatie van de Construction Industry Research and Information Association (CIRIA) Crane Stability on Site, C703, 2003. 
Aanvullende algemene voorlichting vindt u in de publicatie van de British Standards 
BS 8460:2005 Veilig gebruik van hoogwerkers (MEWPs) — Praktijkrichtlijnen.

Ga naar de stempelplaat calculator www.ipaf.org/pads

Eenvoudige uitleg over de relatie tussen gewicht, kracht en druk

  • Gewicht – wordt gemeten in eenheden zoals ponden (lbs) kilo's (kg) tonnen (t.) en is een maat voor “zwaarte”. Het gewicht van een bepaalde hoogwerker staat in de bedieningshandleiding van de fabrikant.
  • Kracht – is een kwantitatieve beschrijving van de interactie tussen twee fysische lichamen, zoals een voorwerp en zijn omgeving. Bijvoorbeeld de last die een hoogwerker via wielen of stempelvoeten op de bodem uitoefent. Standaard door fabrikanten gebruikte krachteenheden zijn: -dyne, kilogramforce (kgf), lbf (pound force), newton.
  • Druk – is de kracht die wordt uitgeoefend op een bepaalde oppervlakte. Gebruikelijke eenheden voor druk zijn; kgf/centimeter2, kgf/meter2, lbf/voet2, lbf/inch2 (psi), pascal, newton/meter2. Stempelplaten die worden gebruikt onder de stempelvoeten van hoogwerkers verdelen de kracht van de stempelvoet over het oppervlak van de stempelplaat waardoor de druk van de hoogwerker op de bodem wordt gereduceerd.
  • Belastbaarheid van de ondergrond – is de maximale druk die een bepaald bodemoppervlak kan dragen. Als de druk van een hoogwerkerstempelplaat op de bodem groter is dan de belastbaarheid van de ondergrond waarop hij staat, wordt de hoogwerker onstabiel met het risico dat hij kan kantelen.

Stempelplaat calculator

De “Stempelplaat calculator” van IPAF is alleen bedoeld als richtlijn. De verantwoordelijken die de bodemgesteldheid beoordelen om de juiste maat stempelplaten te bepalen die moeten worden gebruikt bij een hoogwerker moeten dit doen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de optimale richtlijnen.

Door gebruik te maken van de “Stempelplaat calculator” van IPAF, erkent de gebruiker bovengenoemde verklaring en gaat akkoord om de IPAF niet verantwoordelijk te stellen voor beschadiging, verlies of letsel dat het resultaat kan zijn van onjuiste beoordeling van de bodemcondities of de verkeerde keuze en het verkeerd gebruik van stempelplaten.

Ga naar de stempelplaat calculator www.ipaf.org/pads