IPAF-comités

IPAF’s belangrijkste werk wordt geleid door uit vrijwilligers bestaande specialisten commissies die jaarlijks regelmatig bijeenkomen. Lidmaatschap van een commissie staat alle IPAF-leden vrij die verwant zijn met de desbetreffende categorie. Zo kunnen bijvoorbeeld fabrikanten deelnemen aan de meetings van de technische commissie van fabrikanten.

Er kan schriftelijk contact met de commissies worden opgenomen via info@ipaf.org

IPAF traniningscommissie

De IPAF traniningscommissie staat garant voor het IPAF trainingsprogramma en komt elke drie maanden bijeen om thema’s te bespreken die gerelateerd zijn aan de eisen voor cursusinhoud, trainingsmateriaal en trainingscentra.

IPAF International Training Advisory Group

De IPAF International Training Advisory Group komt twee keer per jaar bij elkaar om zaken te bespreken met betrekking tot IPAF-opleidingscentra en om aanbevelingen te doen voor de consistentie van IPAF-trainingen wereldwijd.

IPAF Manufacturers’ Technical Committee (MTC)

De MTC van IPAF concentreert zich op alle technische en veiligheidsaspecten met betrekking tot het ontwerp en de fabricage van platforms. Er wordt toezicht gehouden en geïnformeerd over wijzigingen in de wetgeving en technische normen, en er wordt gelobbyd over kwesties die relevant zijn voor fabrikanten.

Vehicle-Mounted Manufacturers, Technical Committee (VMMTC)

De IPAF VMMTC richt zich op machines van de categorie statische masthoogwerker (1b).

De IPAF Manufacturers’ Technical Committee (MTC), waaronder de Vehicle-Mounted Manufacturers, Technical Committee (VMMTC), is één van de toonaangevende internationale groepen in de hoogwerkbranche. Alle fabrikantleden van IPAF kunnen aan de MTC van IPAF deelnemen, en naar schatting zijn de leden goed voor 90% van de wereldwijde productie van hoogwerkers.

IPAF Rental+ commissie

IPAF Rental+ is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat wordt verleend aan IPAF verhuurbedrijf-leden die zijn geauditeerd op het voldoen aan vastgelegde normen met betrekking tot klantenservice, veiligheid, opleiding van personeel, contract(verhuur)voorwaarden en machine-inspecties.

Commissie voor hefsteigers

Deze commissie behandelt alle aspecten die betrekking hebben op hefsteigers en richt zich op best practice voor installatie, onderhoud, grondig onderzoek en veilig gebruik van hefsteigers.

Niet-IPAF-commissies en groepen

IPAF en het personeel van IPAF zijn betrokken bij een reeks commissies en groepen, inclusief het Strategische Forum - Plant Safety Group: MEWP Safety Group, Build UK-commissies, ERA-commissies, FEM-commissies, BSI, CEN, ANSI en ISO-normencommissies en dergelijke