IPAF-comités

IPAF’s belangrijkste werk wordt geleid door uit vrijwilligers bestaande specialisten commissies die jaarlijks regelmatig bijeenkomen. Lidmaatschap van een commissie staat alle IPAF-leden vrij die verwant zijn met de desbetreffende categorie. Zo kunnen bijvoorbeeld fabrikanten deelnemen aan de meetings van de technische commissie van fabrikanten.

Er kan schriftelijk contact met de commissies worden opgenomen via info@ipaf.org

IPAF Internationale Veiligheidscommissie

Een nieuwe Internationale Veiligheidscommissie is opgericht door de IPAF, om te helpen bij het globaliseren van de ontwikkeling van normen en effectieve implementatie, en het bevorderen van het bewustzijn over veilige praktijken in de branche.

IPAF traniningscommissie

De IPAF traniningscommissie staat garant voor het IPAF trainingsprogramma en komt elke drie maanden bijeen om thema’s te bespreken die gerelateerd zijn aan de eisen voor cursusinhoud, trainingsmateriaal en trainingscentra.

IPAF Manufacturers’ Technical Committee (MTC)

De MTC van IPAF concentreert zich op alle technische en veiligheidsaspecten met betrekking tot het ontwerp en de fabricage van platforms. Er wordt toezicht gehouden en geïnformeerd over wijzigingen in de wetgeving en technische normen, en er wordt gelobbyd over kwesties die relevant zijn voor fabrikanten.

IPAF Rental+ commissie

IPAF Rental+ is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat wordt verleend aan IPAF verhuurbedrijf-leden die zijn geauditeerd op het voldoen aan vastgelegde normen met betrekking tot klantenservice, veiligheid, opleiding van personeel, contract(verhuur)voorwaarden en machine-inspecties.

Commissie voor hefsteigers

Deze commissie behandelt alle aspecten die betrekking hebben op hefsteigers en richt zich op best practice voor installatie, onderhoud, grondig onderzoek en veilig gebruik van hefsteigers.

Niet-IPAF-commissies en groepen

IPAF en het personeel van IPAF zijn betrokken bij een reeks commissies en groepen, inclusief het Plant Safety Group, Build UK-commissies, ERA-commissies, FEM-commissies, BSI, CEN, ANSI en ISO-normencommissies en dergelijke