Safecall-service voor IPAF-leden

Het IPAF-bestuur spant zich in om de hoogste normen voor eerlijkheid, openheid en verantwoording te hanteren en erkent dat u een belangrijk aandeel heeft in het bereiken van dit doel.

Alle leden met zorgen over misstanden bij IPAF, zoals oneerlijkheid, corruptie, gezondheid en veiligheid, beveiliging, fraude, onethisch gedrag, discriminatie of intimidatie,

kunnen een klacht indienen via IPAF’s klachtenprocedure of deze in eerste instantie melden bij een raadsvoorzitter of een bestuurslid. U kunt nu ook gebruikmaken van de diensten van Safecall, een onafhankelijke, vertrouwelijke externe meldingsdienst.

Als u zorgen heeft over wat dan ook en u zich niet op uw gemak voelt om deze rechtstreeks aan IPAF of een raadslid te melden, wordt u aangemoedigd gebruik te maken van de Safecall-meldingsdienst. U kunt ervan uitgaan dat meldingen via deze dienst serieus worden genomen op het hoogste niveau en vertrouwelijk zullen worden behandeld. Als u echter persoonlijke grieven heeft die geen betrekking hebben op IPAF (zoals een klacht betreffende uw werkomstandigheden, hoe u bent behandeld op het werk en/of uw persoonlijke omstandigheden), dienen deze niet via Safecall te worden gemeld.

Safecall is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Ik wil iedereen verzekeren dat door Safecall ontvangen meldingen vertrouwelijk zullen worden behandeld en dat, indien gewenst, uw anonimiteit wordt gegarandeerd. 

Een volledige lijst van telefoonnummers is te vinden op:

www.safecall.co.uk/freephone

Het webadres is:

www.safecall.co.uk/report

We hebben allemaal de veantwoordelijkheid om alle misstanden te melden, dus mijn boodschap is duidelijk: help ons onze normen te blijven verbeteren door het ons te laten weten als u vindt dat dingen fout zijn door contact op te nemen met Safecall.