IPAF Trainee in a MEWP

Waarom opleidingen aanbieden

De vraag naar IPAF opleidingen neemt gestaag toe en kan ook voor u een aantrekkelijke bron van inkomsten zijn. U kunt extra revenuen behalen en zelf de prijs van de opleidingen bepalen.

Werk mee om de veiligheid op de werklocatie te verhogen. Vrijwel alle Europese wetgevingen op het gebied van gezondheid en veiligheid, ongevallenpreventie en regelgeving voor het werken op hoogte, schrijven voor dat werkgevers zorg dragen voor  gedegen en vakkundige opleidingen  voor hun werknemers.

Als opleidingscentrum biedt u uw klanten een betere service, door hen in staat te stellen om  hun werkzaamheden efficiënter, veiliger en productiever uit te voeren.

Hoe werkt het opleidingsprogramma

Het IPAF opleidingsprogramma voor de bediening van hoogwerkers is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de hoogwerkerindustrie en is als enige door de Duitse TŰV gecertificeerd op grond van de minimum standaard vereisten zoals vermeld in de ISO norm 18878 (Mobile Elevating Work Platforms – Operator (driver) training. Nederlandse IPAF instructeurs beschikken tevens over de benodigde licentie om te mogen examineren overeenkomstig de VCA toetstermen zoals die door de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) zijn opgetekend in de GORW (Gids Opleidingen Risicovol Werk).

Uw instructeurs, bedrijfshuisvesting/faciliteiten en uw materieel wordt geauditeerd aan de hand van de IPAF criteria. Als uw bedrijf aan deze criteria voldoet is dat voor uw klanten het ultieme bewijs dat u hen opleidingen aanbiedt die voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaards.

De opleidingen worden gegeven in kleine klassen en nemen doorgaans 1 en soms 2 dagen in beslag; dit is afhankelijk van de types machines waarvoor u de cursisten opleidt. De opleidingen voorzien in een theoretisch en praktisch gedeelte en worden beiden met een examen afgesloten.

Als IPAF opleidingscentrum heeft u de beschikking over een volledige set opleidingsmateriaal, inclusief bedieningshandleiding, veiligheidshandboek en een logboek. Al deze materialen zijn beschikbaar in de Nederlandse taal. Ook ontvangt u regelmatige updates van het cursusmateriaal.

Indien uw cursisten de opleiding met goed gevolg afsluiten, ontvangen zij de PAL Card (Powered  Access License) die inmiddels werelwijd erkend wordt als het bewijs dat de houder ervan op het hoogste niveau is opgeleid.

Hoe word ik IPAF opleidingscentrum

Hiervoor dient u eerst een aanvraag voor een IPAF lidmaatschap in te dienen.

Daarnaast dient u een aanvraagformulier in te dienen om IPAF opleidingscentrum te kunnen worden. Na een audit om vast te stellen of uw bedrijfsfaciliteiten aan de IPAF criteria voldoen en na aanbetaling van 10 % van de kosten, wordt uw aanvraag in behandeling genomen en, op basis van een positieve audit, door de ledenvergadering goedgekeurd.

Na goedkeuring en ondertekening van de overeenkomst ontvangt u alle benodigde cursusmaterialen die u nodig heeft om IPAF opleidingen te kunnen geven. U dient minstens één gecertificeerde IPAF instructeur in dienst te hebben.

Als opleidingscentrum kunt u vervolgens zelf de prijs van uw opleidingen bepalen. U dient er echter rekening mee te houden dat u per cursist een vastgestelde fee aan
IPAF af moet dragen voor het verstrekken van de PAL Card en het opleidingscertificaat. Daarnaast dient u tegen geringe betaling het Nederlandse veiligheidshandboek en logboek voor de cursist aan te schaffen. Deze documenten dient u aan iedere cursist te overhandigen en zijn desgewenst leverbaar in uw bedrijfskleuren.    
   
Neem contact op met IPAF om de trainingcentrum brochure en het aanmeldingsformulier aan te vragen.