VAL ER NIET VOOR!

Andy Access A1
Added 10 mrt 2022
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

VAL ER NIET VOOR!
VEILIGHEID BEGINT BIJ U

Sinds dat IPAF in 2012 met het analyseren van ongevallengegevens is begonnen, zijn vallen van platforms de meest voorkomende oorzaak van letsel en overlijden geweest tijdens het gebruik van mobiele hoogwerkers.

Van 2012 tot 2022 zijn er 239 meldingen geweest over vallen van een platform in 20 landen, met 132 keer een dodelijke afl oop. IPAF’s veiligheidscampagne Val er niet voor! stelt vast wat de hoofdoorzaken van vallen van het platform zijn en geeft advies over hoe de bijbehorende gevaren kunnen worden vermeden.

Wat u altijd moet doen om het risico op vallen van het platform te beperken:

Grondig plannen – Voer een nauwkeurige en grondige locatiespecifi eke risicoanalyse (RI&E) uit, selecteer de juiste machine voor de werkzaamheden en gebruik getrainde bedieners, supervisors en managers. Bekend zijn met uw machine – Bedieners moeten training hebben gevolgd op het type machine dat ze gebruiken en bekend zijn met het specifi eke model. Bedieners moeten beoordelen of de machine geschikt is voor de taak en de omstandigheden, en toereikend is in termen van bereik, knikarmen en draagvermogen. Kennis over de machine omvat of persoonlijke valbeschermingsmiddelen (PBM) gebruikt moet worden en, zo ja, welk type en hoe deze moet worden vastgemaakt.

Klik Klak! – Als persoonlijke valbeschermingsmiddelen verplicht zijn, moeten alle personen op het platform hun aanlijnkoorden aan het juiste ankerpunt vastmaken. Zorg ervoor dat personen zich binnen het platform kunnen bewegen wanneer de aanlijnkoorden zijn vastgemaakt. Beweeg de machine niet en breng het platform niet omhoog totdat en tenzij de aanlijnkoorden van alle personen zijn vastgemaakt.

Plaats en manoeuvreer de machine/het platform effectief – Personen moeten nooit de noodzaak hebben om te ver te moeten reiken, hun persoonlijke valbeschermingsmiddelen los te maken, op relingen te stappen of te klimmen of op andere manieren het veilige werkgebied van het platform proberen uit te breiden. Zorg ervoor dat verticale hoogwerkers tijdens de werkzaamheden goed gepositioneerd zijn en opnieuw gepositioneerd worden, om eenvoudige toegang tot het werkgebied mogelijk te maken.

Blijf binnen het platform met bevestigde aanlijnkoorden – De relingen van het platform zijn de eerste methode om vallen te voorkomen en defi niëren het veilige werkgebied van de machine die wordt gebruikt. Blijf altijd binnen het platform. Wanneer persoonlijke valbeschermingsmiddelen een vereiste is, moeten personen deze dragen. Verlaat het platform op hoogte niet; maak uw aanlijnkoord pas los om het platform te verlaten als alle werkzaamheden zijn verricht en de machine zich veilig op de grond bevindt.

Bronnen:

IPAF biedt richtlijnen over het veilige en effectieve gebruik van de aangedreven hoogwerk toegangstechniek en over de beperking van risico’s door vooruit te plannen, bedieners, supervisors en managers te trainen en via de naleving van veiligheidsrichtlijnen voor het werk.