Gebruik Persoonlijke Valbeschermingsuitrusting Om Vallen Van Een Hoogwerker Te Voorkomen Toolbox Talk

Toolbox Talk A1 NL
Added 17 mei 2021
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

Bij het werken op hoogte op een hoogwerker is een van de belangrijkste doodsoorzaken en ernstig letsel het vallen van het platform.

WIE MOET HET WETEN?

Deze Toolbox Talk is van toepassing op:

  • Hoogwerkerbedieners
  • Locatiemanagers en leidinggevenden waar hoogwerkers worden gebruikt
  • Gebruiker (degene die controle heeft over het gebruik van de hoogwerker op locatie)

WAT IS EEN TOOLBOX TALK?

Toolbox talks zijn korte discussiesessies waarin u en uw medewerkers de specifieke risico’s en veiligheidskwesties voor uw werklocatie kunnen bekijken. De gesprekken moeten zich op één onderwerp concentreren. Een toolbox talk moet een regelmatig terugkerend verschijnsel zijn om het leerproces te versterken en betrokkenheid te creëren bij medewerkers.

IPAF TOOLBOX TALKS

IPAF’s toolbox talks richten zich op belangrijke kwesties bij het gebruik van hoogwerkers, hefsteigers of bouwliften. De gesprekken bouwen voort op de veiligheidsboodschappen die in de Andy Access-campagne (www.ipaf.org/andyaccess) zijn belicht, en deze posters maken deel uit van uw briefing. Het is raadzaam om deze posters overal op de werklocatie te gebruiken om uw veiligheidsboodschappen te versterken.

NUTTIGE VERWIJZINGEN

Ref: Toolbox Talk A1 | TE-1076-0421-1-nl