Andy Access: Val er niet voor!

Andy Access A30
Added 30 sep 2022
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

Val er niet voor! Positioneer uw hoogwerker goed en blijf altijd binnen de relingen van het platform, met beide voeten op de bodem van het platform.

Simpele posters met de personages Andy Access en Hugh Hazard vormen de basis voor deze campagne. Elke poster illustreert een specifiek veiligheidsaspect  voor het juiste gebruik van hoogwerkers.

De Andy Access posters zijn ontstaan om de waardevolle kennis die is verkregen via de resultaten van het IPAF ongevallenrapportageproject over te brengen en om de belangrijkste onderdelen uit IPAF’s trainingsprogramma’s te ondersteunen.

Ref: A30 MA-1114-0522-1-nl