Hoogwerker reddingsprocedures Toolbox Talk

Toolbox Talk A23 NL
Added 15 jul 2021
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

WAAROM HEEFT U REDDINGSPROCEDURES NODIG?

Een degelijke, gedocumenteerde reddingsprocedure is nodig om personen op hoogwerkers neer te laten in geval van storing of nood. Dit kan worden veroorzaakt door:

  • Hoogwerker gestopt vanwege gebrek aan brandstof of lege accu.
  • Storing aan de hoogwerker.
  • Vastzittend platform of bovenstructuur van de hoogwerker.
  • Overbelast platform.
  • Noodgeval van bediener/persoon op het platform (gezondheidsproblemen, beknelling, elektrocutie etc.).
  • Andere noodgevallen.

Elke vertraging bij het redden van personen op het hoogwerkerplatform kan het verschil zijn tussen leven en dood.

WIE MOET HET WETEN?

Deze Toolbox Talk is van toepassing op:

  • Gebruiker van de hoogwerker (degene die controle heeft over het gebruik van de hoogwerker op locatie)
  • Supervisor/locatiemanager
  • Aangewezen reddingsperso(o)n(en) op de grond
  • Hoogwerkerbediener

WAT IS EEN TOOLBOX TALK?

Toolbox talks zijn korte discussiesessies waarin u en uw medewerkers de specifieke risico’s en veiligheidskwesties voor uw werklocatie kunnen bekijken. De gesprekken moeten zich op één onderwerp concentreren. Een toolbox talk moet een regelmatig terugkerend verschijnsel zijn om het leerproces te versterken en betrokkenheid te creëren bij medewerkers.

IPAF TOOLBOX TALKS

IPAF’s toolbox talks richten zich op belangrijke kwesties bij het gebruik van hoogwerkers, hefsteigers of bouwliften. De gesprekken bouwen voort op de veiligheidsboodschappen die in de Andy Access-campagne (www.ipaf.org/andyaccess) zijn belicht, en deze posters maken deel uit van uw briefing. Het is raadzaam om deze posters overal op de werklocatie te gebruiken om uw veiligheidsboodschappen te versterken.

NUTTIGE VERWIJZINGEN

Ref: Toolbox Talk A23 | TE-1077-0721-1-nl