Hoogspanning!

A11
Added 26 jul 2023
Laatst bijgewerkt 4 okt 2023

Bron ook beschikbaar in:

ELEKTRICITEIT KAN DODELIJK ZIJN - BLIJF ALERT, BLIJF IN LEVEN

Hoogspanningskabels kunnen dodelijk zijn en vormen een gevaar bij  het werken op hoogte met behulp van hoogwerkers.

De veiligheidscampagne Hoogspanning! van IPAF  identificeert de gevaren en  risico’s die gepaard gaan met  werken in de buurt van hoogspanningskabels en legt  uit hoe u veilig kunt werken om  de risico’s te vermijden.

Incidenten met aangedreven hoogwerk toegangstechniek met elektrocuties en elektrische schokken in verband met hoogspanningskabels zijn sinds 2015 aanzienlijk toegenomen.*

Wat zijn de gevaren en risico’s?

Als een hoogwerker of zijn inzittenden in contact komen met hoogspanningskabels, kan dit leiden tot onmiddellijke dood, elektrische schokken of ander letsel dat direct of indirect door elektriciteit worden veroorzaakt.

Elektrocuties kunnen ook optreden zonder direct contact met hoogspanningskabels, aangezien boogvorming of overslag kan optreden als een hoogwerker zich binnen 9 m van de hoogspanningskabel bevindt, in de buurt van distributiekabels bevindt en binnen 15 m van transmissiekabels bevindt.

Onjuiste identificatie van hoogspanningskabels is ook een risico, omdat ze kunnen worden aangezien voor telecommunicatiekabels.

Andere risicofactoren zijn onder meer elektriciteitskabels die aan het zicht worden onttrokken door begroeiing of bomen, een gebrek aan toezicht op de werklocatie en zelfgenoegzaamheid van de bediener.

Om het risico op elektrocutie en schokken  te verminderen, moet u altijd:

Zorgvuldig plannen – Kijk uit naar en rond voor hoogspanningskabels in het werkgebied. Voer een locatieonderzoek en risicobeoordeling uit om ervoor te zorgen dat een veilig werksysteem wordt voltooid. De juiste machinekeuze is van cruciaal belang. Als uw werkgebied hoogspanningskabel bevat, neem dan contact op met de netbeheerder voordat de werkzaamheden beginnen. Zorg ervoor dat alle bedieners zijn ingelicht voordat ze met de werkzaamheden beginnen en dat ze op de hoogte zijn van de aanwezigheid van hoogspanningskabels in de buurt.

Ervoor zorgen dat bedieners zijn getraind – Iedereen die betrokken is bij het veilig gebruik van hoogwerkers moet goed zijn getraind in de hoogwerker die ze gebruiken en moet vertrouwd zijn met de machine. Aangezien dit een activiteit met een hoog risico is en ernstige gevolgen kan hebben, moeten managers ervoor zorgen dat bedieners, supervisors en spotters van hoogwerkers worden ingelicht over het veilig werksysteem.

Buiten uitsluitingszones blijven – Een uitsluitingszone is de voorgeschreven veiligheidszone rond onder spanning staande hoogspanningskabels. U mag geen hoogwerker gebruiken als er een mogelijkheid bestaat dat een deel ervan een uitsluitingszone betreedt. Afstanden voor uitsluitingszones kunnen variëren, deze moeten worden verkregen bij de desbetreffende netbeheerder.

Uw reddingsplan kennen – Als iemand geëlektrocuteerd is door elektrische vonken of in contact is geweest met een hoogspanningskabel, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten en bel de netbeheerder om de stroom uit te schakelen.

Volg deze instructies:

  • BLIJF
    in het platform van de hoogwerker
  • BEL
    de hulpdiensten.
  • WACHT
    in het platform tot er hulp komt

Bronnen

* Volgens gegevens verzameld via IPAF’s wereldwijde ongevallen rapportageportaal. Het ongevallen rapportageportaal is een wereldwijde voorziening waar incidenten en ongevallen anoniem kunnen worden gemeld. Gegevens worden jaarlijks geanalyseerd op trends en gebruikt voor de inhoud van trainingen, om bestaande begeleiding te verbeteren en boodschappen van wereldwijde veiligheidscampagnes te identificeren. Meer info op: www.ipaf.org/accident