Het Veilige Gebruik Van Hoogwerkers in De Buurt Van Hoogspanningskabels

Power Lines guidance NL
Added 3 okt 2023
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

De International Powered Access Federation (IPAF) verzamelt meldingen van incidenten van over de hele wereld, van bedrijven, individuen en IPAF-leden die hun ervaringen delen zodat anderen veiliger kunnen werken. Uit een analyse van de gegevens blijkt dat het aantal incidenten met elektrocutie en elektrische schokken tussen 2015 en 2021 aanzienlijk is gestegen, maar dat het aantal incidenten in 2022 is gedaald. De opvallendste statistiek is echter dat gemelde incidenten met elektrocutie bijna altijd fataal zijn.

Werken in de buurt van onder spanning staande hoogspanningskabels kan werknemers blootstellen aan gezondheids- en veiligheidsrisico's, waaronder overlijden door elektrocutie of een elektrische schok.

Als een hoogwerker of zijn inzittenden in contact komen met hoogspanningskabels, kan dit leiden tot onmiddellijke  overlijden, elektrische schokken of ander letsel dat direct of indirect door elektriciteit worden veroorzaakt. Elektrocutie of elektrische schokken kunnen ook optreden door vlambogen of flashover van hoogspanningskabels. Dit kan gebeuren wanneer uitsluitingszones worden doorbroken waardoor vlambogen kunnen ontstaan. Het risico op vlambogen neemt toe naarmate de spanning op hoogspanningskabel toeneemt.

Over het algemeen denken we dat hoogspanningskabels boven ons hoofd hangen. Voor een groot deel is dat ook zo. Uit ongevallengegevens blijkt echter dat ze er vaak onder liggen, bijvoorbeeld als we boven of naast de hoogspanningskabel werken. Werken tussen dichte begroeiing/bomen verbergt hoogspanningskabels vaak of onttrekt ze aan het zicht.

De veiligheidscultuur en het gedrag op de werkplek speelt een grote rol bij het terugdringen van het aantal incidenten. Onwetendheid of gebrek aan bewustzijn kan leiden tot zelfgenoegzaamheid en potentiële blootstelling, wat op zijn beurt het risico op incidenten door contact of vlambogen met hoogspanningskabels verhoogt.

Deze richtlijnen zijn bedoeld om:

  • Informatie te verstrekken aan degenen die werkzaamheden met hoogwerkers plannen en beheren.
  • Informatie te verstrekken over de belangrijkste oorzaken van elektrocutie met hoogspanningskabels.
  • Bewustmaken van de gevaren en risico's van het werken in de buurt van hoogspanningskabels.
  • Informatie te verstrekken over de industrieën waar elektrocuties en elektrische schokken voorkomen.
  • Risicobeheersingsmaatregelen en een veilig systeem van werken (SSoW) vast te stellen om te implementeren en het aantal incidenten te verminderen.
  • Algemene wereldwijde richtlijnen verstrekken aan degenen die taken uitvoeren om incidenten te voorkomen.

Ref: TE-1151-0923-1-nl