Contact Vermijden Met Elektriciteitsskabels Toolbox Talk

Toolbox Talk A11 NL
Added 2 mei 2023
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

Als een hoogwerker of de persoon op het platform in contact komt met onder stroom staande elektriciteitskabels, kan dit leiden tot elektrocutie, elektrische schokken, brand of een explosie. Dezelfde effecten kunnen zich voordoen zonder contact met een elektriciteitskabel door vonkvorming of flashover van elektrische energie op een geleider.

WIE MOET HET WETEN?

Deze Toolbox Talk is bedoeld voor alle personen die betrokken zijn bij een hoogwerker en van plan zijn om te werken in de buurt van bovenhoofdse elektriciteitskabels, met inbegrip van:

  • Managers, leidinggevenden en bedieners.
  • Gebruikers van hoogwerkers.
  • Aangestelde personen voor redding vanaf de grond.
  • Waarnemers.

WAT IS EEN TOOLBOX TALK?

Toolbox talks zijn korte discussiesessies waarin u en uw medewerkers de specifieke risico’s en veiligheidskwesties voor uw werklocatie kunnen bekijken. De gesprekken moeten zich op één onderwerp concentreren. Een toolbox talk moet een regelmatig terugkerend verschijnsel zijn om het leerproces te versterken en betrokkenheid te creëren bij medewerkers.

IPAF TOOLBOX TALKS

IPAF’s toolbox talks richten zich op belangrijke kwesties bij het gebruik van hoogwerkers, hefsteigers of bouwliften. De gesprekken bouwen voort op de veiligheidsboodschappen die in de Andy Access-campagne (www.ipaf.org/andyaccess) zijn belicht, en deze posters maken deel uit van uw briefing. Het is raadzaam om deze posters overal op de werklocatie te gebruiken om uw veiligheidsboodschappen te versterken.

NUTTIGE VERWIJZINGEN

Ref: Toolbox Talk A11 | TE-25-NL--V1.0-2023-03-02