Beladen Van Bouwliften Toolbox Talk

Toolbox Talk AH1 NL
Added 14 okt 2022
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

WAAROM IS CONTROLE OP HET LADEN BELANGRIJK?

Het beladen van mensen en materiaal is kritiek voor de veilige bediening van bouwliften. Niet vastgemaakte lading kan een negatief effect hebben en ernstig letsel of de dood van personeel tot gevolg hebben. Deze TBT biedt informatie over het correct beladen van bouwliften.

WIE MOET HET WETEN?

Deze Toolbox Talk is van toepassing op:

  • Aannemer (degene die controle heeft over het gebruik van de bouwlift op locatie);
  • Locatiemanagers en supervisors waar bouwliften worden gebruikt;
  • Bedieners/gebruikers van bouwliften;

WAT IS EEN TOOLBOX TALK?

Toolbox talks zijn korte discussiesessies waarin u en uw medewerkers de specifieke risico’s en veiligheidskwesties voor uw werklocatie kunnen bekijken. De gesprekken moeten zich op één onderwerp concentreren. Een toolbox talk moet een regelmatig terugkerend verschijnsel zijn om het leerproces te versterken en betrokkenheid te creëren bij medewerkers.

IPAF TOOLBOX TALKS

IPAF’s toolbox talks richten zich op belangrijke kwesties bij het gebruik van hoogwerkers, hefsteigers of bouwliften. De gesprekken bouwen voort op de veiligheidsboodschappen die in de Andy Access-campagne (www.ipaf.org/andyaccess) zijn belicht, en deze posters maken deel uit van uw briefing. Het is raadzaam om deze posters overal op de werklocatie te gebruiken om uw veiligheidsboodschappen te versterken.

NUTTIGE VERWIJZINGEN

Ref: Toolbox Talk AH1 | TE-19-NL--V2.0