Andy Access: Overbelast de bouwlift niet

AH1 EN
Added 14 okt 2022
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

Overbelast de bouwlift niet.

Blijf binnen de nominale lasten voor de bouwlift en houdt rekening met de limieten van de machine.

Simpele posters met de personages Andy Access en Hugh Hazard vormen de basis voor deze campagne. Elke poster illustreert een specifiek veiligheidsaspect  voor het juiste gebruik van hoogwerkers.

De Andy Access posters zijn ontstaan om de waardevolle kennis die is verkregen via de resultaten van het IPAF ongevallenrapportageproject over te brengen en om de belangrijkste onderdelen uit IPAF’s trainingsprogramma’s te ondersteunen.

Ref: AH1 MA-1106-0522-1-nl