Bekneld raken kan dodelijk zijn!

Crushing Can Kill 2024 Website Header
Added 4 mrt 2024
Laatst bijgewerkt 18 mrt 2024

Bron ook beschikbaar in:

BEKNELD RAKEN KAN DODELIJK ZIJN - BLIJF ALERT, BLIJF IN LEVEN

Mobiele hoogwerkers worden vaak gebruikt om werkzaamheden uit te voeren in gebieden waar het risico bestaat dat personen op het platform verpletterd worden of bekneld raken.

Elke activiteit waarbij hoogwerkers betrokken zijn, moet worden gepland en naar behoren worden beheerd. 

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel of het overlijden van personen op het platform.

Het aantal incidenten met hoogwerkers waarbij personen bekneld raakten en verpletterd werden, is gestegen van 35 in 2021 naar 46 in 2022*

Gevaren en risico’s 

Verpletteringsgevaren omvatten bovenhoofdse constructies zoals balken, lage plafonds, deuropeningen en andere machines en apparatuur die in het gebied worden gebruikt. Als een persoon op het platform bekneld raakt door of verpletterd wordt tegen een externe structuur, bestaat het risico op letsel of overlijden.

Hoe veilig te werken 

Planningsfase - identificeer gevaren en stel daarna een risicobeoordeling en een veilig werksysteem op. Het veilig werksysteem moet worden gedeeld met alle betrokkenen: bedieners, personen op het platform, grondpersoneel en ander personeel. Iedereen moet getraind en bekend zijn met de hoogwerker die wordt gebruikt. Er moet een reddingsplan worden gedeeld, zodat iedereen weet wat te doen in geval van een verplettering of beknelling, inclusief hoe het platform veilig verlaagd wordt.

Operatiefase - houdt toezicht om ervoor te zorgen dat de hoogwerker veilig wordt gebruikt. Als de aangewezen reddingspersoon of enig ander personeel een risico op verplettering of beknelling identificeert, moet de activiteit onmiddellijk worden gestopt en moet het platform veilig verlaagd worden. Bedieners mogen niet afhankelijk zijn van secundaire veiligheidsinrichtingen (indien aanwezig). De bedieners en alle andere gebruikers van het platform moeten waakzaam blijven en zich bewust zijn van de omgeving.

De modus platformbedieningspaneel* 

Sommige hoogwerkers van het type 3A en 1B (spin) zijn uitgerust met een afneembaar platformbedieningspaneel voor het gebruik van de modus ‘het besturen van de hoogwerker naast de hoogwerker’. Dit is wanneer de bediener van de hoogwerker op de grond staat en naast de hoogwerker loopt en deze bedient met behulp van de draagbare, afneembare platformbediening. (Soms bekend als ‘lopend leiden’.) Hoogwerkers zonder afneembaar platformbedieningspaneel kunnen niet worden gebruikt voor activiteiten met het naast de hoogwerker lopen. 

Als het afneembare platformbedieningspaneel wordt gebruikt om de hoogwerker naar de gewenste positie te manoeuvreren, verkleint een zorgvuldige planning het risico op letsel bij bedieners en ander personeel. De bediener mag zich in de buurt van de hoogwerker bevinden wanneer het afneembare platformbedieningspaneel wordt gebruikt. De bediener moet de afstand tussen zichzelf en de hoogwerker zo groot mogelijk houden om het risico op verplettering tot een minimum te beperken.

*De modus het besturen van de hoogwerker naast de hoogwerker mag alleen worden gebruikt als er bovenhoofdse gevaar aanwezig is en het niet mogelijk is om de hoogwerker te bedienen vanaf het platform.

Bronnen

Onthoud! 

Beknelling of verplettering kan optreden wanneer hoogwerkers zich zowel in de verhoogde als de opgeborgen positie bevinden. 

 

* volgens gegevens verzameld via ipaf’s wereldwijde ongevallenrapportageportaal. Het ongevallenrapportageportaal is een wereldwijde voorziening waar incidenten en ongevallen anoniem kunnen worden gemeld. Gegevens worden jaarlijks geanalyseerd op trends en gebruikt voor de inhoud van trainingen, om bestaande begeleiding te verbeteren en boodschappen van wereldwijde veiligheidscampagnes te identificeren. www.ipaf.org/accident