Veilig laden en lossen van hoogwerkers op de openbare weg

Loading Unloading MEWPs Public Highways Mockup - NL
Added 23 feb 2024
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

Wanneer een hoogwerker wordt afgeleverd of opgehaald op een locatie, dient laden en lossen op de openbare weg te worden vermeden, waar mogelijk. Het doel is om de risico's voor medewerkers en het publiek te minimaliseren door ervoor te zorgen dat aflevervoertuigen niet op de openbare weg of stoep parkeren.

De aannemer/huurder is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een aangewezen veilig gebied waar het laden en lossen kan plaatsvinden. Het aangewezen gebied moet voldoende groot en goed verlicht zijn, een stevige en vlakke ondergrond hebben, afgebakend zijn van andere werkzaamheden, vrij zijn van verkeer en voetgangers en vrij zijn van bovenhoofdse of ondergrondse gevaren. Om dit te bereiken, kunt u overwegen om de indeling van de bouwplaats of parkeerplaats te wijzigen, zodat laden en lossen binnen de werklocatie mogelijk wordt. U kunt ook vragen om kleinere aflevervoertuigen wanneer u de oorspronkelijke bestelling plaatst en dit controleren wanneer u de bevestiging ontvangt van een aflevering of het ophalen van machines.

Houd bij bouwactiviteiten al in de ontwerpfase rekening met de toegang voor aflevervoertuigen en neem passende regels op in het bouwveiligheidsplan. Als het gebruik van de snelweg onvermijdelijk is, kunnen lokale autoriteiten voorwaarden stellen aan de praktijk en deze handhaven in geval van overtreding.

Ref: TE-30-NL--V1.0-2023-11-08