Als Persoon Op Een Hoogwerker Meerijden Toolbox Talk

Toolbox Talk A22 NL
Added 15 jul 2021
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PERSOON

Veilig blijven en de bediener niet afleiden wanneer de hoogwerker in beweging is.

WIE MOET HET WETEN?

Deze Toolbox Talk is van toepassing op alle personen die op een locatie met hoogwerkers te maken hebben:

  • Persoon op het platform
  • Bediener
  • Supervisor/locatiemanager
  • Gebruiker van de hoogwerker (degene die controle heeft over het gebruik van de hoogwerker op locatie)
  • Aangewezen reddingspersoon op de grond

WAT IS EEN TOOLBOX TALK?

Toolbox talks zijn korte discussiesessies waarin u en uw medewerkers de specifieke risico’s en veiligheidskwesties voor uw werklocatie kunnen bekijken. De gesprekken moeten zich op één onderwerp concentreren. Een toolbox talk moet een regelmatig terugkerend verschijnsel zijn om het leerproces te versterken en betrokkenheid te creëren bij medewerkers.

IPAF TOOLBOX TALKS

IPAF’s toolbox talks richten zich op belangrijke kwesties bij het gebruik van hoogwerkers, hefsteigers of bouwliften. De gesprekken bouwen voort op de veiligheidsboodschappen die in de Andy Access-campagne (www.ipaf.org/andyaccess) zijn belicht, en deze posters maken deel uit van uw briefing. Het is raadzaam om deze posters overal op de werklocatie te gebruiken om uw veiligheidsboodschappen te versterken.

NUTTIGE VERWIJZINGEN

Ref: Toolbox Talk A22 | TE-1082-0721-1-nl