Andy Access: Personen op het platform

A22
Added 15 jul 2021
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

Houd alle personen veilig

Houd rekening met alle aanwezige personen op het platform wanneer de hoogwerker wordt bewogen.

Simpele posters met de personages Andy Access en Hugh Hazard vormen de basis voor deze campagne. Elke poster illustreert een specifiek veiligheidsaspect  voor het juiste gebruik van hoogwerkers.

De Andy Access posters zijn ontstaan om de waardevolle kennis die is verkregen via de resultaten van het IPAF ongevallenrapportageproject over te brengen en om de belangrijkste onderdelen uit IPAF’s trainingsprogramma’s te ondersteunen.

Ref: A22 MA-1070-0721-1-nl