Voorkomen Dat Voorwerpen Van Het Platform Vallen

Toolbox Talk A26 NL
Added 26 mei 2023
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

WANNEER IS ER EEN RISICO OP VALLENDE VOORWERPEN?

Wanneer u in een hoogwerker op hoogte werkt, moet u rekening houden met het feit dat gereedschap, materialen en uitrusting van het platform kunnen vallen en mensen die op de grond werken kunnen verwonden. Het is van vitaal belang dat voorwerpen waarvan de kans groot is dat ze vallen worden vastgemaakt binnen het werkgebied van de relingen van het platform.

WIE MOET HET WETEN?

Deze Toolbox Talk is van toepassing op personen die betrokken zijn bij de bediening van hoogwerkers.

  • Gebruiker
  • Eigenaars
  • Managers en leidinggevenden
  • Bedieners en personeel van hoogwerkers

WAT IS EEN TOOLBOX TALK?

Toolbox talks zijn korte discussiesessies waarin u en uw medewerkers de specifieke risico’s en veiligheidskwesties voor uw werklocatie kunnen bekijken. De gesprekken moeten zich op één onderwerp concentreren. Een toolbox talk moet een regelmatig terugkerend verschijnsel zijn om het leerproces te versterken en betrokkenheid te creëren bij medewerkers.

IPAF TOOLBOX TALKS

IPAF’s toolbox talks richten zich op belangrijke kwesties bij het gebruik van hoogwerkers, hefsteigers of bouwliften. De gesprekken bouwen voort op de veiligheidsboodschappen die in de Andy Access-campagne (www.ipaf.org/andyaccess) zijn belicht, en deze posters maken deel uit van uw briefing. Het is raadzaam om deze posters overal op de werklocatie te gebruiken om uw veiligheidsboodschappen te versterken.

NUTTIGE VERWIJZINGEN

Ref: TOOLBOX TALK A26 | TE-21-NL--V1.0-2022-10-21