VEILIG ONDERHOUD EN REPARATIE VAN HOOGWERKERS IN DE WERKPLAATS

Toolbox Talk A24 NL
Added 1 okt 2021
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

WAAROM LOOP IK RISICO?

Het verplaatsen, testen, onderhouden of repareren van hoogwerkers stelt werkplaatsmedewerkers bloot aan gevaren en risico's die variëren afhankelijk van het type hoogwerker en het type service of reparatie dat wordt uitgevoerd. Als u deze gevaren niet goed identificeert en deze risico's niet elimineert of beheert, of als u de werk- of service-instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot materiële schade, letsel, een slechte gezondheid of de dood.

Goede werkpraktijken in elke werkplaatsomgeving zijn belangrijk, omdat ze bijdragen aan de dagelijkse veilige uitvoering van taken, waarbij de nadruk ligt op het verminderen van risico's voor personeel, apparatuur, materialen en het milieu.

WIE MOET HET WETEN?

Deze Toolbox Talk is van toepassing op alle personen die betrokken zijn bij een hoogwerker in een werkplaatsomgeving, waaronder:

  • Manager van de werkplaats
  • Toezichthouder van de werkplaats
  • Hoogwerker reparatie personeel

WAT IS EEN TOOLBOX TALK?

Toolbox talks zijn korte discussiesessies waarin u en uw medewerkers de specifieke risico’s en veiligheidskwesties voor uw werklocatie kunnen bekijken. De gesprekken moeten zich op één onderwerp concentreren. Een toolbox talk moet een regelmatig terugkerend verschijnsel zijn om het leerproces te versterken en betrokkenheid te creëren bij medewerkers.

IPAF TOOLBOX TALKS

IPAF’s toolbox talks richten zich op belangrijke kwesties bij het gebruik van hoogwerkers, hefsteigers of bouwliften. De gesprekken bouwen voort op de veiligheidsboodschappen die in de Andy Access-campagne (www.ipaf.org/andyaccess) zijn belicht, en deze posters maken deel uit van uw briefing. Het is raadzaam om deze posters overal op de werklocatie te gebruiken om uw veiligheidsboodschappen te versterken.

NUTTIGE VERWIJZINGEN

Ref: Toolbox Talk A24 | TE-1083-0821-1-nl