Cover image
IPAF Logo

IPAF WERELDWIJD VEILIGHEIDSRAPPORT 2024

Trends en de hoofdoorzaken blootleggen van dodelijke ongevallen en ernstige verwondingen bij aangedreven hoogwerk toegangstechniek onderzoeken

Introduction image GSR

Inleiding

General view
Inleiding

Het IPAF Wereldwijd Veiligheidsrapport 2024 onderzoekt de belangrijkste oorzaken van ernstig letsel en dodelijke ongevallen tijdens het gebruik van aangedreven hoogwerk toegangstechniek, waaronder mobiele hoogwerkers (MEWP's), hefsteigers (MCWP's) en bouwliften (CH). Aangedreven hoogwerk toegangstechniek wordt algemeen beschouwd als een van de veiligste methoden om werk op hoogte mogelijk te maken. Veiligheid is echter afhankelijk van effectief management, supervisie en betrokkenheid van de bediener tijdens de plannings- en bedieningsfasen. IPAF blijft gegevens analyseren die zijn ontvangen via het Accident Reporting Portal en heeft sinds 2021 drie wereldwijde veiligheidscampagnes en één Britse veiligheidscampagne gevoerd.  

Dit verslag markeert een strategische verschuiving in de richting van digitalisering en is een poging van IPAF om de toegankelijkheid te verbeteren en tegelijkertijd de duurzaamheidsdoelstellingen te bevorderen, waarmee de basis wordt gelegd voor toekomstige edities. IPAF werkt nauw samen met haar netwerk van gewaardeerde leden, fabrikanten, verhuurbedrijven, distributeurs, aannemers en gebruikers om nieuwe trends en uitdagingen op het gebied van veiligheid te identificeren. Door gegevensanalyse en het delen van kennis stimuleren we gerichte richtlijnen en trainingsinitiatieven en bevorderen we veiligheidscampagnes op wereldwijde schaal. We zijn er trots op samen te werken met onze leden in meer dan 81 landen en regio's, met plannen voor verdere uitbreiding en wereldwijde veiligheidsdekking in 2024 en ook daarna. 

De productie van het Werldwijde Veiligheids Rapport verloopt volgens een strikt protocol om kwaliteit te garanderen. Vanaf het begin binnen de afdeling Safety & Technical tot aan de strenge interne en externe evaluaties door het International Safety Committee (ISC), wordt er in elke fase naar gestreefd een goed geïnformeerd, betrouwbaar en uitgebreid rapport op te stellen. Het rapport bevat gegevens over industriesectoren, locaties van incidenten, landen waar zich incidenten hebben voorgedaan op alle soorten elektrische aangedreven hoogwerk toegangstechniek apparatuur, en incidenten per machinecategorie (1a, 1b, 3a, 3b), met alleen aandacht voor fatale en ernstige incidenten. 

Sinds IPAF in 2012 is begonnen met het verzamelen van ongevallengegevens, is het aantal gerapporteerde incidenten op het IPAF Accident Reporting-portaal aanzienlijk toegenomen. Hoewel er in 2023 opmerkelijke vooruitgang is geboekt en deze zich voortzet in 2024 en ook daarna, is er nog veel werk aan de winkel om het momentum vast te houden en de veiligheidsnormen bij de bediening van aangedreven hoogwerk toegangstechniek machines over de hele wereld voortdurend te verbeteren. 

Inleidende verklaring van Alana Paterson, voorzitter van het IPAF International Safety Committee en hoofd gezondheid, veiligheid en milieu bij Taylor Woodrow: 

"Als veiligheidsprofessional die al meer dan 20 jaar in en rond hoogwerkertechnologie werkt, bevestig ik dat het gebruik van hoogwerkertechnologie nog steeds een van de veiligste manieren is om op hoogte te werken, ondanks de incidenten die we meemaken. Het wereldwijde volume van machinebewegingen overtreft het aantal incidenten ruimschoots, maar toch zijn er nog steeds ernstige verwondingen waarbij mobiele hoogwerkers, bouwliften of hefsteigers betrokken zijn.

Het werk van IPAF en het IPAF International Safety Committee (ISC) is cruciaal bij het voorkomen van deze incidenten. Ik dring er bij iedereen op aan om elk incident met hoogwerkers te melden via het IPAF Accident Reporting Portal of de ePAL app. Het vastleggen van deze informatie is essentieel voor trendanalyses en het ontwikkelen van toekomstige veiligheidscampagnes, trainingen en normen. 

In het afgelopen jaar waren campagnes op basis van trends uit het Global Accident Report 2022 succesvol. De bewustwordingscampagne over elektrische schokken heeft bijvoorbeeld geleid tot meer meldingen, zoals verwacht. De leidraad en het campagnemateriaal zijn veel bekeken en gedownload. Ons doel is om het aantal incidenten met elektrische schokken op termijn te verminderen door het bewustzijn te vergroten en actie te ondernemen. 

Dit rapport is het resultaat van uitgebreide gegevensverzameling, trendanalyse en het harde werk van het IPAF-team en medewerkers uit de industrie. Ik wil het IPAF-team en de ISC-leden bedanken voor hun toewijding aan het verbeteren van de veiligheid in de aangedreven hoogwerk toegangstechniek industrie. 

Gebruik dit rapport om voorlichting te geven en de veiligheid in de aangedreven hoogwerk toegangstechniek industrie te bevorderen, en toon onze toewijding om werkzaamheden wereldwijd veiliger te maken." 

Alana Paterson
APS HInowa 26

Samenvatting

MEWPs in public places
Samenvatting

Bij het verkennen van het onderwerp van wereldwijde hoogwerker, hefsteiger en bouwlift veiligheid, is het belangrijk om stil te staan bij IPAF's ongevallenrapportage van 2012 tot heden. In 2012 ontving IPAF 288 meldingen uit 10 landen, met 34 dodelijke ongevallen. In 2023 was dit landschap aanzienlijk geëvolueerd, met een toename van het aantal meldingen tot 1022 uit 42 landen, een stijging van 26,5% ten opzichte van 2022 (808 meldingen). Deze trend duidt op een aanzienlijke vooruitgang in de meldingspraktijken in de afgelopen tien jaar, hoewel tegelijkertijd wordt erkend dat er mogelijk sprake is van onderrapportage, waardoor de noodzaak van voortdurende verbetering van de veiligheidspraktijken wordt benadrukt. 

Het Werldwijde Veiligheids Rapport 2024 biedt een overzicht van onze laatste bevindingen en probeert een duidelijker beeld te geven van de aangedreven hoogwerk toegangstechniek industrie. Hoewel er een daling was van 11,7% in het aantal meldingen van dodelijke en ernstige incidenten in vergelijking met het voorgaande jaar, staat deze daling in contrast met een stijging van het aantal dodelijke incidenten, wat de hardnekkige veiligheidsuitdagingen benadrukt die we gezamenlijk moeten overwinnen. Met name de bouwsector komt naar voren als de meest getroffen sector, met 44,9% van de incidentmeldingen afkomstig uit deze sector, een lichte stijging ten opzichte van 2022. Daarnaast komen belangrijke bijdragen aan incidentmeldingen uit belangrijke landen zoals de Verenigde Staten (44,4%), het Verenigd Koninkrijk (12%) en de Republiek Korea (11,1%). 

Analyse onthulde specifieke trends in hoogwerker categorieën die betrokken waren bij incidenten, met 1b voertuigen en 3a voertuigen die het meest voorkwamen in verschillende incidenttypes. Deze bevindingen weerspiegelen de toewijding van IPAF aan transparante ongevallenrapportage en het bevorderen van veiligheidsnormen in de aangedreven hoogwerk toegangstechniek industrie, en benadrukken de noodzaak van voortdurende waakzaamheid en verbetering om risico's te beperken en incidenten wereldwijd te verminderen. 

De belangrijkste oorzaken van incidenten en ongevallen in het Werledwijde Veiligheids Rapport van IPAF blijven consistent en omvatten een verscheidenheid aan risico's, waaronder vallen van het platform, omvallen, elektrocutie, beknelling, mechanisch technisch defect aan hoogwerkers/hefsteigers en geraakt worden door een voertuig of machine. Deze bevindingen onderstrepen de veelzijdige aard van de veiligheidsuitdagingen in de aangedreven hoogwerk toegangstechniek industrie, waardoor gerichte interventies en proactieve maatregelen nodig zijn om de risico's te beperken en de veiligheidsnormen te verbeteren. 

Tot slot bevestigt het 2024 Werldwijde Veiligheids Rapport opnieuw de inzet van IPAF voor transparante en anonieme ongevallenrapportage en de bevordering van veiligheidsnormen in de aangedreven hoogwerk toegangstechniek industrie. Door middel van samenwerking en baanbrekende benaderingen blijft IPAF zich volledig inzetten voor onze missie om risico's te beperken, incidenten te verminderen en veiligheidscampagnes en technische richtlijnen op wereldwijde schaal te promoten, om werknemers in de aangedreven hoogwerk toegangstechniek industrie te helpen thuis te komen bij hun gezinnen en geliefden. 

General yard image with powered access machinery

Belangrijkste bevindingen

Belangrijkste bevindingen

Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste oorzaken van incidenten met aangedreven hoogwerk toegangstechniek apparatuur blijven jaar na jaar vergelijkbaar. De top 3 van incidenten met werkverlet voor 2023 waren vallen van het platform, omvallen en elektrocutie.

26

Landen en regio's

Het aantal landen dat rapporteerde was 26, een daling van 10% ten opzichte van 2022.

216

Mensen

Er waren 216 mensen betrokken bij incidenten, een daling van 2%.

128

Dodelijke slachtoffers

Er waren 128 dodelijke slachtoffers, een stijging van 12% ten opzichte van 2022.

Rapporten per industriële sector
 • Bouw
 • Boomteelt
 • Facilitair management
 • Verhuur activiteit
 • Andere
 • Elektrisch
 • Telecommunicatie
 • Productie / logistiek
Rapporten per land
 • Verenigde Staten
 • Rest of World
 • Groot Brittannië
 • Rebublic of Korea
 • Duitsland
 • Canada
 • Italië
 • Spanje
Rapporten per machinecategorie
 • 1b
 • 3a
 • 3b
 • Onbekend
 • Mast Climbing Work Platform
 • No machine involved
 • Andere
 • Passenger Hoist
Interactieve lijngrafiek

Top zes trends dodelijke incidenten

Electrical Hazards overlay

Elektrocutie en elektrische schokken

Pylons
Elektrocutie en elektrische schokken

Werken in de buurt van onder spanning staande elektriciteitkabels brengt ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's met zich mee als deze niet afdoende worden beheerst. Elektrocutie of elektrische schokken kunnen leiden tot de dood of zware verwondingen. Transmissie- en distributielijnen kunnen elektrocutie veroorzaken door direct contact of vonkvorming, waarbij hoogspanningskabels het risico vergroten. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat het risico op elektrocutie en elektrische schokken net zo waarschijnlijk is bij hoogspanningskabels met een lager voltage.  

Over het algemeen beschouwen we hoogspanningskabels als boven het hoofd en voor het grootste deel zijn ze dat ook. Het is echter een kwestie van perspectief en afhankelijk van waar het platform zich bevindt. Elektriciteitskabels kunnen soms onder of naast het hoogwerkerplatform liggen of verborgen zijn door bomen en vegetatie. 

Elektrocutie en elektrische schokken worden vaak als hetzelfde beschouwd, maar in feite is dat niet zo, dus wat is het verschil? 

Elektrocutie:  

Betekent dat een persoon is overleden door contact met elektriciteit; dit kan worden veroorzaakt door: 

 • Contact, vonkvorming of vlamoverslag met een elektriciteitsleiding. 

Elektrische schokken kunnen optreden

 • Wanneer een persoon in contact komt met een elektrische energiebron. Elektrische energie stroomt door een deel van het lichaam en veroorzaakt een elektrische schok. 
 • Blootstelling aan elektrische energie kan leiden tot helemaal geen letsel of tot verwoestende schade aan lichaamsorganen of overlijden. 

Zoals in de onderstaande grafieken wordt weergegeven, hebben de meeste gevallen van elektrocutie en elektrische schokken zich voorgedaan in de boomverzorging-, bouw- en elektriciteitssector. Dit is al vele jaren hetzelfde patroon. 

Effectieve planning is essentieel voor de veilige bediening van aangedreven hoogwerk toegangstechniek apparatuur. Tijdens het gebruik kan voortdurende observatie en waakzaamheid door de bediener om hoogspanningskabels te identificeren ongevallen voorkomen en levens redden.  

Planning is cruciaal en moet het volgende omvatten: 

 • Isolatie van de stroomkabel waar mogelijk 
 • Risicobeoordelingen en een veilig werksysteem inclusief een veilige uitsluitingszone 
 • Aantal betrokken getrainde medewerkers 
 • De locatie van het uit te voeren werk 
 • Beoordeling van de taak en het omringende landschap/de infrastructuur  
 • Toegang tot en uitgang van de locatie 
 • Overwegen van gespecialiseerde geïsoleerde voertuigen en apparatuur 
 • Spotter / banksman (met de juiste opleiding) 
 • Communicatiesysteem tussen de bediener en de spotter 
 • Noodprocedures en reddingsplan 
 • Technische controles of waarschuwingsvoorzieningen zoals apparaten die elektriciteit kunnen detecteren, moeten worden overwogen 

Analyse van elektrocutie en elektrische schokken 

 • De VS dienden gemiddeld de meeste meldingen in, goed voor 87% van de incidenten in 2023. 
 • In 2023 werd de bouwsector de meest voorkomende sector voor incidenten met elektrocutie en elektrische schokken, met 4 doden en 8 zwaargewonden. 
 • In 2023 waren 3b en 1b hoogwerkers het meest betrokken bij incidenten met elektrocutie en elektrische schokken, waarschijnlijk door hun veelvoorkomende gebruik in de bouwsector. 
 • Wegen en snelwegen bleven de meest voorkomende locaties voor incidenten in zowel 2023 als 2022. 
Electrocutions & Electric Shocks - 2023

Electrocutions & Electric Shocks

In 2023 steeg het aantal meldingen met 65% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal landen dat meldingen deed verdubbelde en het aantal betrokken personen steeg met 90%. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg met 47% ten opzichte van 2022.

34

Rapporten

Stijging van 70% ten opzichte van 2022

7

Landen

Stijging van 133% ten opzichte van 2022

38

Betrokken personen

Stijging van 90% ten opzichte van 2022

25

Dodelijke slachtoffers

Stijging van 47% ten opzichte van 2022

Elektrocutie en elektrische schokken

Betrokken personen per machinecategorie

3b

3b Mobiele Boom

Zelf-aangedreven giekhoogwerker

2023
37% (14)
Totaal 3 jaar
27% (25)
10-jaar totaal
31% (65)
1b

1b Statische giek

Zelf aangedreven giek hoogwerkers (stempels), aanhangers, PAV, op aanhangwagen gemonteerde hoogwerkers

2023
37% (14)
Totaal 3 jaar
51% (47)
10-jaar totaal
53% (110)
3a

3a Mobiel verticaal

Schaarhoogwerkers, verticale hoogwerkers (mobiel)

2023
16% (6)
Totaal 3 jaar
9% (8)
10-jaar totaal
6% (13)
1a

1a Statisch verticaal

Verticale Hoogwerkers (statisch)

2023
0% (0)
Totaal 3 jaar
1% (1)
10-jaar totaal
1% (1)
Question mark

Andere

Onbekend of geen machine betrokken

2023
10% (4)
Totaal 3 jaar
12% (11)
10-jaar totaal
9% (19)
Elektrocutie en elektrische schokken

Rapporten per land

  • VS
  • Republiek Korea
  • Italië
  • UK
  • Canada
  • Spanje
  • Frankrijk
  • Australië
  • Andere
  Elektrocutie en elektrische schokken

  Elektrocutie per industriële sector

  Huidige gegevens
  • Bouw
  • Boomteelt
  • Elektrisch
  • Andere
  • Facilitair management
  • Telecommunicatie
  • Verhuur activiteit
  • Doden
  • Zware Verwondingen
  Gegevens voor de middellange en lange termijn
  • Boomteelt
  • Bouw
  • Elektrisch
  • Andere
  • Telecommunicatie
  • Facilitair management
  • Verhuur activiteit
  • Doden
  • Zware Verwondingen
  • Boomteelt
  • Elektrisch
  • Bouw
  • Facilitair management
  • Arborcultural
  • Andere
  • Telecommunicatie
  • Verhuur activiteit
  • Productie / logistiek
  • Doden
  • Zware Verwondingen
  Elektrocutie en elektrische schokken

  Elektrocutie per locatie

  Huidige gegevens
  • Wegen en snelwegen
  • Bouwplaats
  • Openbare ruimte
  • Commerciële gebouwen
  • Doden
  • Zware Verwondingen
  Gegevens voor de middellange en lange termijn
  • Wegen en snelwegen
  • Openbare ruimte
  • Bouwplaats
  • Commerciële gebouwen
  • Doden
  • Zware Verwondingen
  • Openbare ruimte
  • Wegen en snelwegen
  • Bouwplaats
  • Commerciële gebouwen
  • Erf
  • Doden
  • Zware Verwondingen
  Bronnen

  Beschikbare bronnen:

  Het veilige gebruik van hoogwerkers voor het onderhoud van bomen en vegetatie

  Bekijk op ipaf.org
  Falls from the platform header image

  Vallen van het platform

  Falls from the platform 2nd option new
  Vallen van het platform

  Sinds IPAF is begonnen met het verzamelen van ongevallengegevens, behoren vallen van het platform wereldwijd tot de belangrijkste oorzaken van overlijden en ernstig letsel. Deze trend onderstreept de urgentie om de hoofdoorzaken te begrijpen en ervoor te zorgen dat planning voor het werken op hoogte van cruciaal belang is.  

  Wanneer een taak op hoogte moet worden uitgevoerd, moet deze grondig worden gepland en op risico's worden beoordeeld. De planning moet altijd de juiste machineselectie en getrainde bedieners omvatten die vertrouwd zijn gemaakt met de apparatuur. Het is net zo belangrijk dat supervisors en managers getraind zijn en de risico's van alle werkzaamheden op hoogte begrijpen.  

  Het gebruik van aangedreven hoogwerk toegangstechniek apparatuur vereist deskundige planning en veilige bediening. Het opvolgen van deze aanbevelingen vermindert de kans op valpartijen en benadrukt de cruciale rol van uitgebreide planning bij het voorkomen van ongelukken.Effectieve planning houdt in:  

  • Risicobeoordeling  
  • Ontwikkeling van veilige werksystemen  
  • Selectie van geschikte hoogwerkers  
  • Training voor bedieners  
  • Toezicht  
  • Het hebben van gedocumenteerde reddingsprocedures die worden geoefend door reddingspersoneel  

  Bedieners van hoogwerkers (of hefsteigers) dragen vaak bij aan deze incidenten door:  

  • Kortere wegen nemen en het afgesproken veilige werksysteem niet volgen  
  • Zelfgenoegzaam zijn, d.w.z. de houding aannemen dat er niets mis zal gaan  
  • Het niet dragen of niet correct bevestigen van persoonlijke valbeveiligingsuitrusting (PFPE) in giekhoogwerkers  
  • Over de reling reiken  kan worden veroorzaakt door: -  
  • Machinepositionering of  
  • Verkeerde Hoogwerker-selectie  

  Dergelijk gedrag verhoogt het risico op een val van het platform met de dood of ernstige verwondingen als gevolg aanzienlijk en weerspiegelt een gevaarlijke mentaliteit van onoverwinnelijkheid.  

  Het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen kan vallen voorkomen, terwijl de juiste keuze en plaatsing van de machine risicovolle manoeuvres zoals overreiken overbodig kan maken.  

  Het uitvoeren van inspecties/controles vóór gebruik en het vastleggen van de inspectie in de ePAL app helpt bij het identificeren en beperken van mechanische of technische problemen voordat ze zich voordoen.  

  Analyse van valpartijen van het platform 

  • Gemiddeld hebben de VS en de Republiek Korea in 2023 en 2022 de meeste verslagen ingediend, waarbij de VS in beide jaren de eerste plaats innemen. 
  • De bouwsector zag een stijging van het aantal incidenten in 2023, met 19 doden en 10 zwaargewonden in vergelijking met 15 doden en 5 zwaargewonden in 2022. 
  • 1b hoogwerkers waren zowel in 2023 als in 2022 het meest voorkomende type uitrusting voor valpartijen van het platform. 
  • Een analyse van de gegevens voor de meeste ongevallen met werkverlet per locatie laat een vergelijkbaar patroon zien in 2023 en 2022. Bouwplaatsen waren de meest voorkomende locaties voor incidenten met vallen van het platform, met 26 (fatale en ernstige incidenten) in 2023 en 24 in 2022. Dit werd gevolgd door commerciële locaties op de tweede plaats in beide jaren.
  Vallen van het platform - 2023

  Vallen van het platform

  In 2023 stegen de meldingen van valpartijen van het platform met 2,8%. Zeven landen rapporteerden, tegenover zes in 2022. Er waren 46 gevallen en 36 dodelijke slachtoffers, wat de vaak fatale aard van dergelijke incidenten benadrukt.

  38

  Rapporten

  Stijging van 2,7% op 2022

  7

  Landen

  Stijging van 16,7% ten opzichte van 2022

  41

  Betrokken personen

  Daling van 2% op 2022

  29

  Dodelijke slachtoffers

  Zelfde als 2022

  Vallen van het platform

  Betrokken personen per machinecategorie

  3b

  3b Mobiele Boom

  Zelf-aangedreven giekhoogwerker

  2023
  12% (5)
  Totaal 3 jaar
  9% (11)
  10-jaar totaal
  19% (48)
  1b

  1b Statische giek

  Zelf aangedreven giek hoogwerkers (stempels), aanhangers, PAV, op aanhangwagen gemonteerde hoogwerkers

  2023
  34% (14)
  Totaal 3 jaar
  42% (51)
  10-jaar totaal
  38% (93)
  3a

  3a Mobiel verticaal

  Schaarhoogwerkers, verticale hoogwerkers (mobiel)

  2023
  22% (9)
  Totaal 3 jaar
  23% (28)
  10-jaar totaal
  25% (61)
  1a

  1a Statisch verticaal

  Verticale Hoogwerkers (statisch)

  2023
  0% (0)
  Totaal 3 jaar
  0% (0)
  10-jaar totaal
  1% (2)
  Question mark

  Andere

  Onbekend of geen machine betrokken

  2023
  32% (13)
  Totaal 3 jaar
  26% (31)
  10-jaar totaal
  17% (43)
  Vallen van het platform

  Rapporten per land

   • VS
   • Republiek Korea
   • UK
   • Chili
   • Italië
   • Denemarken
   • Frankrijk
   • Duitsland
   • Nederland
   • Andere
   Vallen van het platform

   Vallen van het platform per sector

   Huidige gegevens
   • Bouw
   • Boomteelt
   • Facilitair management
   • Andere
   • Elektrisch
   • Doden
   • Zware Verwondingen
   Gegevens voor de middellange en lange termijn
   • Bouw
   • Facilitair management
   • Boomteelt
   • Andere
   • Elektrisch
   • Productie / logistiek
   • Verhuur activiteit
   • Doden
   • Zware Verwondingen
   • Bouw
   • Boomteelt
   • Facilitair management
   • Andere
   • Productie / logistiek
   • Elektrisch
   • Arborcultural
   • Verhuur activiteit
   • Telecommunicatie
   • Doden
   • Zware Verwondingen
   Vallen van het platform

   Valpartijen van het platform per locatie

   Huidige gegevens
   • Bouwplaats
   • Commerciële gebouwen
   • Openbare ruimte
   • Wegen en snelwegen
   • Doden
   • Zware Verwondingen
   Gegevens voor de middellange en lange termijn
   • Bouwplaats
   • Commerciële gebouwen
   • Wegen en snelwegen
   • Openbare ruimte
   • Erf
   • Werkplaats
   • Doden
   • Zware Verwondingen
   • Bouwplaats
   • Commerciële gebouwen
   • Wegen en snelwegen
   • Openbare ruimte
   • Erf
   • Werkplaats
   • Doden
   • Zware Verwondingen
   Bronnen

   Beschikbare bronnen:

   Entrapment scenario

   Beknelling

   Entrapment column image
   Beknelling

   Beknelling is een situatie waarin de bediener of inzittende van een Hoogwerker bekneld of geplet raakt tussen de hoogwerker-besturingselementen of platformrails en een onbeweeglijk object of externe structuur 

   Beknellingsincidenten kunnen zich niet alleen voordoen wanneer de hoogwerker omhoog staat, maar ook in de neergelaten of opgeborgen positie, bijvoorbeeld wanneer een bediener achteruit rijdt of een hoogwerker onder een lage deuropening of plafond rijdt. Bedieners van een hoogwerker en inzittenden van het platform moeten altijd waakzaam blijven en rekening houden met hun omgeving en de grond en het terrein waarop de hoogwerker zich beweegt is van cruciaal belang.   

   Voorzorgsmaatregelen, zoals het beoordelen van de omgeving voordat het platform omhoog of omlaag wordt gebracht of wordt verplaatst, zijn van cruciaal belang omdat ongelukken onverwacht kunnen gebeuren. Bedieners moeten altijd de route lopen voordat ze gaan rijden om er zeker van te zijn dat zij en de hoogwerker er veilig overheen, doorheen of onderdoor kunnen manoeuvreren. 

   Site managers en supervisors moeten noodprocedures voor het neerlaten van het toestel opnemen in de training van de bedieners en de bedieners en reddingspersoneel op de grond vragen om aan te tonen dat ze de reddingsprocedure kunnen uitvoeren.  

   Om de risico's te beperken, stelt de wereldwijde wetgeving steeds vaker een gedocumenteerd reddingsplan verplicht voor aangedreven hoogwerk toegangstechniek apparatuur, wat onderstreept hoe belangrijk het is dat zowel de reddingsmedewerker op de grond als de bediener de noodprocedures voor het laten zakken van het platform begrijpen.  

   Het is essentieel voor bedieners om ervoor te zorgen dat toegang tot grondbediening/nooddaalbediening beschikbaar en toegankelijk is voordat ze de hoogwerker omhoog brengen. 

   Beknellingsincidenten doen zich niet alleen voor wanneer hoogwerkers zich in een geheven positie bevinden; ze kunnen zich ook voordoen wanneer hoogwerkers zich in de neergelaten/opgeborgen positie bevinden of tijdens het laden en lossen uit voertuigen. In 2023 waren er twee dodelijke slachtoffers en één zwaargewonde als gevolg van beknellingsincidenten terwijl hoogwerkers in de neergelaten positie werden gebruikt. 

   Controlemaatregelen om beknelling te voorkomen:  

   • De werktaken op hoogte en op grondniveau identificeren  
   • Identificeer mogelijke obstakels boven het hoofd die kunnen leiden tot beknelling  
   • Bepaal of secundaire afscherming nodig en gemonteerd is en of de bediener hiermee vertrouwd is gemaakt  
   • Controleer of er een reddingsplan is gedocumenteerd dat specifiek is voor de hoogwerker die wordt gebruikt.  
   • Het reddingsplan is gecommuniceerd en geoefend en het aangewezen grond personeel is beschikbaar 
   • Overweeg om langzamere snelheden/langzamere controles te gebruiken bij het naderen van het taakgebied.  
   • Bedien de bedieningselementen langzaam en weloverwogen  
   • Gebruik grond personeel (banksman) om toezicht te houden op het verplaatsen van de hoogwerker in krappe ruimtes.  

   Analyse van beknellingsincidenten voor 2023  

   • In 2023 waren het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Korea de meest voorkomende landen voor incidenten met beknelling. Dit is een verandering ten opzichte van 2022, toen de toplanden Canada, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Verenigde Arabische Emiraten waren, wat aangeeft dat er geen consistent patroon is tussen de twee jaren. 
   • Bij het vergelijken van de gegevens tussen 2022 en 2023 voor incidenten met beknelling in de industriesectoren werd een vergelijkbare trend waargenomen. In de bouwsector waren er 13 incidenten in 2022 (76,5%), wat daalde naar 10 incidenten (66,7%) in 2023. 
   • Het meest voorkomende type hoogwerker voor incidenten met beknelling in 2023 was 3a, dat vaak wordt gebruikt in de bouwsector, waarmee dit de meest voorkomende industriële sector is. 
   • Beknellingsincidenten zijn vaak fataal. In 2023 waren er 16 incidenten, waarvan 13 met dodelijke afloop. In 2022 waren er van de 17 incidenten 11 met dodelijke afloop. 

   Wereldwijde veiligheidscampagne 2024 

   De International Powered Access Federation (IPAF) kondigde de lancering aan van haar Werldwijde Veiligheids campagne voor 2024 tijdens de IPAF Summit in Kopenhagen, Denemarken, getiteld "BEKNELD RAKEN KAN DODELIJK ZIJN!". De derde Werldwijde Veiligheids campagne, gelanceerd tijdens IPAF Head of Safety and Technical Brian Parker's ambtstermijn, is gericht op bewustwording en vermindering van beknelling en verpletteringsincidenten met hoogwerkers, die hebben geleid tot talrijke doden en gewonden in de afgelopen tien jaar. 

   Over de lancering van de campagne zegt IPAF Head of Safety and Technical Brian Parker het volgende: "We lanceren niet alleen een Wereldwijde Veiligheids campagne; we reiken de hand aan de mensen die elke dag in de frontlinie van de veiligheid staan – hoogwerker bedieners en reddingspersoneel. Ons doel is om hen de kennis en hulpmiddelen te geven die ze nodig hebben om veilig en vol vertrouwen door hun werkomgeving te navigeren. Door ervoor te zorgen dat deze campagne aanslaat bij degenen die het platform direct gebruiken, zetten we een belangrijke stap in de richting van het terugdringen en voorkomen van incidenten die te maken hebben met beknelling en verplettering."   

    

   Beknelling - 2023

   Beknelling

   In 2023 ontving IPAF 16 meldingen van beknellingsincidenten, een lichte daling ten opzichte van 2022. De meldingen kwamen uit 9 landen en er waren 15 mensen bij betrokken.

   16

   Rapporten

   Daling van 5,9% op 2022

   9

   Landen

   Zelfde als 2022

   15

   Betrokken personen

   Daling van 12% op 2022

   13

   Dodelijke slachtoffers

   Stijging van 18% ten opzichte van 2022

   Beknelling

   Betrokken personen per machinecategorie

   3b

   3b Mobiele Boom

   Zelf-aangedreven giekhoogwerker

   2023
   33% (5)
   Totaal 3 jaar
   29% (13)
   10-jaar totaal
   42% (55)
   1b

   1b Statische giek

   Zelf aangedreven giek hoogwerkers (stempels), aanhangers, PAV, op aanhangwagen gemonteerde hoogwerkers

   2023
   7% (1)
   Totaal 3 jaar
   9% (4)
   10-jaar totaal
   11% (15)
   3a

   3a Mobiel verticaal

   Schaarhoogwerkers, verticale hoogwerkers (mobiel)

   2023
   53% (8)
   Totaal 3 jaar
   49% (22)
   10-jaar totaal
   37% (49)
   1a

   1a Statisch verticaal

   Verticale Hoogwerkers (statisch)

   2023
   0% (0)
   Totaal 3 jaar
   0% (0)
   10-jaar totaal
   0% (0)
   Question mark

   Andere

   Onbekend of geen machine betrokken

   2023
   7% (1)
   Totaal 3 jaar
   13% (6)
   10-jaar totaal
   10% (13)
   Beknelling

   Rapporten per land

    • UK
    • Republiek Korea
    • Australië
    • Canada
    • Spanje
    • Chili
    • VS
    • Duitsland
    • Italië
    • Andere
    Beknelling

    Beknelling per sector

    Huidige gegevens
    • Bouw
    • Facilitair management
    • Verhuur activiteit
    • Boomteelt
    • Doden
    • Zware Verwondingen
    Gegevens voor de middellange en lange termijn
    • Bouw
    • Facilitair management
    • Verhuur activiteit
    • Elektrisch
    • Boomteelt
    • Andere
    • Telecommunicatie
    • Doden
    • Zware Verwondingen
    • Bouw
    • Facilitair management
    • Andere
    • Elektrisch
    • Verhuur activiteit
    • Productie / logistiek
    • Telecommunicatie
    • Boomteelt
    • Doden
    • Zware Verwondingen
    Beknelling

    Beknelling per locatie

    Huidige gegevens
    • Bouwplaats
    • Openbare ruimte
    • Commerciële gebouwen
    • Erf
    • Werkplaats
    • Doden
    • Zware Verwondingen
    Gegevens voor de middellange en lange termijn
    • Bouwplaats
    • Commerciële gebouwen
    • Openbare ruimte
    • Wegen en snelwegen
    • Erf
    • Werkplaats
    • Doden
    • Zware Verwondingen
    • Bouwplaats
    • Commerciële gebouwen
    • Openbare ruimte
    • Wegen en snelwegen
    • Werkplaats
    • Erf
    • Doden
    • Zware Verwondingen
    Bronnen

    Beschikbare bronnen:

    Richtlijnen voor goede praktijken voor het verminderen van letsel door beknelling/verplettering bij personen op hoogwerkers

    Bekijk op ipaf.org
    Overturns image overlay

    Kantelen

    Overturn example
    Kantelen

    Incidenten met kantelende hoogwerkers zijn de afgelopen tien jaar prominent aanwezig gebleven. Uit langetermijngegevens over 10 jaar blijkt dat kantelen het op één na meest voorkomende incidenttype is, na vallen van een platform. Deze trend houdt nog steeds aan in zowel de 3-jaarlijkse als de 1-jaarlijkse (2023) gegevens, wat aanleiding geeft om de oorzaken nader te onderzoeken.  

    Factoren die kunnen bijdragen aan het omvallen van een hoogwerker:  

    • Ongeschikte grond-/oppervlakteomstandigheden  
    • Rijden in geheven toestand over oneffen terrein  
    • Geraakt worden door een vallend voorwerp  
    • Geraakt worden door een voertuig of machine  
    • Fout bediener  
    • Misbruik - buiten de mogelijkheden van de machine werken  
    • Het platform wordt overbelast  
    • Wordt gebruikt bij overmatige wind  

    Aangedreven hoogwerk toegangstechniek apparatuur is afhankelijk van de sterkte en stabiliteit van de grond of het oppervlak waarop het wordt geplaatst of rijdt. Als het apparaat niet op een geschikte ondergrond wordt opgesteld/gebruikt, kan dit leiden tot instabiliteit en omvallen.  

    Getrainde bedieners zijn van cruciaal belang voor het veilig werken met hoogwerkers, vooral in de bouwsector, die verantwoordelijk is voor 31% van de incidenten in de afgelopen tien jaar. Bouwplaatsen, waar vaak meerdere werkzaamheden tegelijkertijd worden uitgevoerd, vereisen een nauwgezette planning en communicatie, vooral wanneer hoogwerkers, kranen en andere installaties dezelfde werkgebieden delen.  

    Rapporten in ons ongevallenportaal hebben gevallen aan het licht gebracht waarbij hoogwerkers werden geraakt door vallende voorwerpen of andere apparatuur terwijl ze zich in een verhoogde positie bevonden, wat leidde tot instabiliteit en kantelen. Het instellen van veilige uitsluitingszones, zowel op grondniveau als op hoog niveau, kan het risico dat de hoogwerker geraakt wordt verkleinen.   

    De keuze van de machine is cruciaal. Het is belangrijk om op te merken dat machines die alleen binnen gebruikt mogen worden, buiten niet in geheven toestand mogen worden gebruikt omdat er dan kans is op kantelen. Buiten moet je er altijd voor zorgen dat er een anemometer wordt gebruikt om de windsnelheid te meten. Overschrijd nooit de maximaal toegestane windsnelheid zoals aangegeven door de fabrikant.   

    Verder moeten hoogwerkers worden gebruikt op oppervlakken die de hoogwerker veilig kunnen dragen, de bodemomstandigheden moeten grondig worden beoordeeld tijdens de planningsfase. Geotechnisch onderzoek wordt aanbevolen voor locaties met een onzekere ondergrond.  

    De bediener moet ervoor zorgen dat de hoogwerker niet boven zijn mogelijkheden wordt gebruikt en moet zich bewust zijn van de soorten bodemomstandigheden waarop de hoogwerker kan worden gebruikt. Hij moet altijd alert zijn op veranderingen die van invloed kunnen zijn op de grondcondities. Informatie over bodemomstandigheden wordt gegeven in IPAF cursussen, IPAF veiligheidsgidsen, de ePAL app en richtlijnen.  

    Bepaalde grotere hoogwerkers hebben een beperkt werkbereik dat van invloed is op het bereik en de werkhoogte, afhankelijk van de as/uitschuifconfiguratie en de lading in het platform. Het bedienen van hoogwerkers buiten deze parameters kan mogelijk leiden tot kantelen. Het werkbereik moet altijd gecontroleerd worden vanaf de grondbediening voordat de hoogwerker van het platform geheven wordt.  

    Een overbelast hoogwerker-platform kan leiden tot kantelen. Moderne hoogwerkers zijn uitgerust met lastdetectiesystemen om te voldoen aan internationale ontwerpnormen, deze systemen kunnen detecteren of een platform overbelast is.Overbelaste platforms moeten altijd onmiddellijk worden ontlast. 

    Analyse van gekantelde hoogwerkers voor 2023 

    • In 2023 werden in de Verenigde Staten de meeste incidenten geregistreerd waarbij een hoogwerker kanteldel, gevolgd door Canada en de Republiek Korea. 
    • De bouwsector zag een daling van 12 incidenten in 2022 naar 10 in 2023. 
    • Hoogwerkers van het type 3a kantelden het vaakst, met 11 incidenten in 2023. 1b (voertuig) hoogwerkers noteerden een daling van 9 incidenten in 2022 naar 4 in 2023 (-56%). Omgekeerd zagen 3b Hoogwerker's een stijging van 1 incident in 2022 naar 9 (dodelijk en zwaar) in 2023. 
    • In de Bouwsector waren er in 2023 7 doden en 3 zwaargewonden als gevolg van kantelen van hoogwerkers, een daling ten opzichte van de 8 doden en 4 zwaargewonden in 2022. Het Facilitair Bedrijf zag echter een toename van het aantal dodelijke incidenten, met 7 dodelijke slachtoffers en 2 zwaargewonden in 2023, vergeleken met 4 dodelijke slachtoffers en 4 zwaargewonden in 2022. 
    Kantelen - 2023

    Kantelen

    In 2023 daalden de meldingen van kantelende hoogwerkers met 8% tot 23 incidenten, maar het aantal dodelijke slachtoffers steeg sterk met 39%. Negen landen meldden deze incidenten, een stijging van 28,6% ten opzichte van 2022.

    23

    Rapporten

    Daling van 8% op 2022

    9

    Landen

    Stijging van 28,6% ten opzichte van 2022

    32

    Betrokken personen

    Stijging van 19% ten opzichte van 2022

    24

    Dodelijke slachtoffers

    Stijging van 71% ten opzichte van 2022

    Kantelen

    Betrokken personen per machinecategorie

    3b

    3b Mobiele Boom

    Zelf-aangedreven giekhoogwerker

    2023
    28% (9)
    Totaal 3 jaar
    19% (16)
    10-jaar totaal
    27% (46)
    1b

    1b Statische giek

    Zelf aangedreven giek hoogwerkers (stempels), aanhangers, PAV, op aanhangwagen gemonteerde hoogwerkers

    2023
    12% (4)
    Totaal 3 jaar
    25% (21)
    10-jaar totaal
    24% (41)
    3a

    3a Mobiel verticaal

    Schaarhoogwerkers, verticale hoogwerkers (mobiel)

    2023
    34% (11)
    Totaal 3 jaar
    35% (29)
    10-jaar totaal
    35% (60)
    1a

    1a Statisch verticaal

    Verticale Hoogwerkers (statisch)

    2023
    3% (1)
    Totaal 3 jaar
    2% (2)
    10-jaar totaal
    1% (2)
    Question mark

    Andere

    Onbekend or geen machine betrokken

    2023
    23% (7)
    Totaal 3 jaar
    19% (16)
    10-jaar totaal
    13% (22)
    Kantelen

    Rapporten per land

     • VS
     • Canada
     • Republiek Korea
     • Duitsland
     • UK
     • Italië
     • Honduras
     • Hong Kong
     • China
     • Australië
     • Nederland
     • Andere
     Kantelen

     Kantelen per sector

     Huidige gegevens
     • Bouw
     • Andere
     • Facilitair management
     • Productie / logistiek
     • Verhuur activiteit
     • Boomteelt
     • Doden
     • Zware Verwondingen
     Gegevens voor de middellange en lange termijn
     • Bouw
     • Facilitair management
     • Andere
     • Boomteelt
     • Elektrisch
     • Verhuur activiteit
     • Productie / logistiek
     • Doden
     • Zware Verwondingen
     • Bouw
     • Facilitair management
     • Andere
     • Elektrisch
     • Boomteelt
     • Arborcultural
     • Productie / logistiek
     • Telecommunicatie
     • Verhuur activiteit
     • Doden
     • Zware Verwondingen
     Kantelen

     Kantelen per locatie

     Huidige gegevens
     • Bouwplaats
     • Commerciële gebouwen
     • Werkplaats
     • Wegen en snelwegen
     • Openbare ruimte
     • Doden
     • Zware Verwondingen
     Gegevens voor de middellange en lange termijn
     • Bouwplaats
     • Commerciële gebouwen
     • Openbare ruimte
     • Wegen en snelwegen
     • Werkplaats
     • Doden
     • Zware Verwondingen
     • Bouwplaats
     • Commerciële gebouwen
     • Openbare ruimte
     • Wegen en snelwegen
     • Werkplaats
     • Office
     • Doden
     • Zware Verwondingen
     Bronnen

     Beschikbare bronnen:

     Hit By Vehicle Machine image heading

     Geraakt door voertuig/machine

     Hit by vehicle/machine column image
     Geraakt door voertuig/machine

     Hoogwerkers die geraakt worden door voertuigen of machines staan consequent in de top 5 van oorzaken van ongevallen van 2021 tot 2023.  

     Een onjuiste plaatsing van de hoogwerker binnen een uitsluitingszone kan leiden tot botsingen met passerende voertuigen, vooral als delen van de hoogwerker uitsteken of uitsteken buiten de aangewezen veilige uitsluitingszone.  

     Voldoende grote uitsluitingszones verminderen het risico dat een hoogwerker geraakt wordt door voertuigen of machines. Deze beschermde gebieden moeten worden beoordeeld op risico's om vast te stellen welke vorm van bescherming nodig is, dit kan variëren van omheiningen, barricades, kegels enz. Er moet voldoende bewegwijzering zijn en er moeten competente supervisors/reddingspersoneel van de grondverkeersleiding aanwezig zijn.  

     Bedieners van een hoogwerker moeten waakzaam blijven tijdens het werk en zich altijd bewust zijn van hun omgeving, omhoog kijken, omlaag kijken en om zich heen kijken voordat ze een functie gaan gebruiken, overweeg of de actie die u gaat uitvoeren met de hoogwerker enig deel ervan in potentiële gevaren- en botsgebieden brengt. Bedieners van een hoogwerker moeten ervoor zorgen dat geen enkel deel van de hoogwerker buiten de uitsluitingszone kan komen. Als er gevaar voor botsingen bestaat, moet de bediener het platform onmiddellijk laten zakken en het probleem melden.  

     Bij gebruik: 

     • Zorg ervoor dat u getraind en vertrouwd bent met de bedieningselementen, veiligheidssystemen en bedieningskenmerken van de hoogwerker (bijv. zwenken van het contragewicht aan de achterkant en configuratie van knikarmsecties). 
     • Zorg ervoor dat alle onderdelen van de hoogwerker altijd binnen de aangewezen scheidingszone blijven. 
     • Houd tijdens het werken een goed zicht op het gebied. 
     • Probeer bij het werken met een uitgeschoven giek de onderste giek omhoog te houden om het risico op botsingen met andere apparatuur te minimaliseren. 
     • Wees u bewust van de bewegingen van de hoogwerker en de locatie van andere gevaren in de omgeving, waaronder verkeer, voetgangers, wegen en andere installaties. 

     HERINNER: 

     • Volg je risicobeoordeling en veilige werkprocedures. 
     • Blijf duidelijk communiceren met de Spotter en volg aanwijzingen en waarschuwingen op wanneer je dat wordt opgedragen. 
     • Wees je bewust van je omgeving; kijk omhoog, omlaag en om je heen
     • Wees op de hoogte van het reddingsplan voor hoogwerkers voordat u het platform betreedt. Weten wie de aangewezen persoon voor redding vanaf de grond is. 

     Analyse van incidenten met door voertuigen of machines aangereden hoogwerkers voor 2023 

     • In 2023 registreerden de Verenigde Staten de meeste incidenten met door voertuigen of machines aangereden hoogwerkers, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Korea. 
     • De bouwsector registreerde 9 dodelijke en ernstige incidenten in 2023, een stijging van 125% ten opzichte van 2022, toen er 4 incidenten plaatsvonden. 
     • 3a type hoogwerkers waren het meest betrokken met 9 incidenten in 2023, een lichte stijging ten opzichte van 2022 waar 7 incidenten plaatsvonden. 3b hoogwerkers waren het tweede meest betrokken in 2023 met 3 incidenten, een daling van 40% ten opzichte van 2022 waarin 5 incidenten plaatsvonden.  
     • In de bouwsector waren er in 2023 6 doden en 3 zwaargewonden door aanrijding door voertuigen of machines, een aanzienlijke toename ten opzichte van 0 doden en 4 zwaargewonden in 2022. 
     Geraakt door voertuig/machine - 2023

     Geraakt door voertuig/machine

     In 2023 steeg het aantal dodelijke ongevallen waarbij hoogwerkers werden geraakt door voertuigen of machines met 117% ten opzichte van 2022, tot een totaal van 13. Meer dan 50% van deze incidenten vond plaats in de bouwsector.

     14

     Rapporten

     Daling van 6,7% op 2022

     7

     Landen

     Daling van 12,5% op 2022

     17

     Betrokken personen

     Stijging van 6% op 2022

     9

     Dodelijke slachtoffers

     Stijging van 80% ten opzichte van 2022

     Hit by Vehicle/Machine

     Betrokken personen per machinecategorie

     3b

     3b Mobiele Boom

     Zelf-aangedreven giekhoogwerker

     2023
     18% (3)
     Totaal 3 jaar
     22% (11)
     10-jaar totaal
     32% (27)
     1b

     1b Statische giek

     Zelf aangedreven giek hoogwerkers (stempels), aanhangers, PAV, op aanhangwagen gemonteerde hoogwerkers

     2023
     18% (3)
     Totaal 3 jaar
     29% (14)
     10-jaar totaal
     25% (21)
     3a

     3a Mobiel verticaal

     Schaarhoogwerkers, verticale hoogwerkers (mobiel)

     2023
     53% (9)
     Totaal 3 jaar
     43% (21)
     10-jaar totaal
     38% (32)
     1a

     1a Statisch verticaal

     Verticale Hoogwerkers (statisch)

     2023
     6% (1)
     Totaal 3 jaar
     2% (1)
     10-jaar totaal
     1% (1)
     Question mark

     Andere

     Onbekend of geen machine betrokken

     2023
     5% (1)
     Totaal 3 jaar
     4% (2)
     10-jaar totaal
     4% (4)
     Geraakt door voertuig/machine

     Rapporten per land

      • VS
      • UK
      • Republiek Korea
      • Italië
      • Canada
      • India
      • Duitsland
      • Nederland
      • China
      • Frankrijk
      • Andere
      GERAAKT DOOR VOERTUIG/MACHINE

      Geraakt door voertuig/machine per sector

      Huidige gegevens
      • Bouw
      • Facilitair management
      • Andere
      • Elektrisch
      • Doden
      • Zware Verwondingen
      Gegevens voor de middellange en lange termijn
      • Bouw
      • Facilitair management
      • Andere
      • Verhuur activiteit
      • Elektrisch
      • Productie / logistiek
      • Telecommunicatie
      • Boomteelt
      • Doden
      • Zware Verwondingen
      • Bouw
      • Facilitair management
      • Andere
      • Productie / logistiek
      • Verhuur activiteit
      • Boomteelt
      • Elektrisch
      • Telecommunicatie
      • Doden
      • Zware Verwondingen
      Hit by Vehicle/Machine

      Geraakt door voertuig/machine per locatie

      Huidige gegevens
      • Commerciële gebouwen
      • Wegen en snelwegen
      • Bouwplaats
      • Openbare ruimte
      • Werkplaats
      • Doden
      • Zware Verwondingen
      Gegevens voor de middellange en lange termijn
      • Commerciële gebouwen
      • Wegen en snelwegen
      • Bouwplaats
      • Openbare ruimte
      • Werkplaats
      • Doden
      • Zware Verwondingen
      • Wegen en snelwegen
      • Commerciële gebouwen
      • Bouwplaats
      • Openbare ruimte
      • Werkplaats
      • Doden
      • Zware Verwondingen
      Bronnen

      Beschikbare bronnen:

      Mechanical/Technical overlay 1

      Mechanisch/Technisch

      Mechanical/Technical example
      Mechanisch/Technisch

      Mechanische storingen aan aangedreven hoogwerk toegangstechniek apparatuur komen voor. De kans op machinestoringen neemt toe wanneer: 

      • De instructies van de fabrikant voor inspecties en onderhoud worden niet opgevolgd  
      • Routinematige en periodieke inspecties die wettelijk vereist zijn, worden niet uitgevoerd  
      • Pre-inspecties worden niet correct uitgevoerd door de machinebedieners. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een reeds bestaande fout niet wordt geïdentificeerd.  
      • De omgeving/locatie waarin de machine wordt gebruikt/bediend/opgeslagen  

      De gegevens omvatten incidenten waarbij hoogwerkers werden geraakt door andere apparatuur, wat leidde tot structurele en systeemfouten.  

      Verhuurbedrijven en eindgebruikers moeten zich altijd houden aan de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant en de wettelijke/periodieke inspecties die in hun regio van toepassing kunnen zijn. Alleen bevoegde personen mogen inspecties uitvoeren en onderhoud verrichten. 

      Bedieners spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid door middel van vertrouwdmaking sessies, waarbij getrainde bedieners vertrouwd worden gemaakt met besturingsfuncties en veiligheidsvoorzieningen door een demonstrateur of door henzelf als ze daartoe bevoegd zijn. Aangedreven hoogwerk toegangstechniek apparatuur varieert in vorm, grootte en complexiteit, dus het uitvoeren van vertrouwdmaking is van vitaal belang wanneer bedieners onbekende apparatuur gebruiken. 

      Aangedreven hoogwerk toegangstechniek moet een bewijs hebben van een periodieke inspectie; voordat de apparatuur wordt gebruikt, moet worden gecontroleerd of deze nog geldig is. 

      Periodieke inspecties/grondige onderzoeken moeten worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. 

      Bedieners moeten vóór gebruik een inspectie uitvoeren, waaronder een volledige functiecontrole en een controle van de hulpsystemen van de machine. Niet alle machines zijn hetzelfde, maar de inspectieprincipes blijven consistent.Deze inspecties helpen bij het identificeren van potentiële veiligheidsrisico's, zoals vloeistoflekken en schade aan elektrische kabels en hydraulische slangen.Na afloop moet de inspectie worden geregistreerd. Met de IPAF ePAL kunnen inspecties vóór gebruik nu worden vastgelegd en gedeeld. 

      Als een bediener een defect vaststelt tijdens een inspectie vóór gebruik, mag de machine niet worden gebruikt. 

      De operator moet:  

      • Isoleer de machine - druk de noodstopknoppen in en verwijder de sleutel. 
      • Taggen - Plaats een notitie of een isolatielabel op de machine om anderen te waarschuwen dat er een storing is geïdentificeerd en dat de machine niet gebruikt mag worden.  
      • Melden - De bediener moet het probleem melden aan een supervisor. De machine mag niet worden gebruikt totdat het defect is verholpen. 

      Bedieners van aangedreven hoogwerk toegangstechniek apparatuur moeten altijd hun controles voor gebruik uitvoeren om te controleren of de apparatuur veilig kan worden gebruikt. Deze controles kunnen worden vastgelegd in het logboek van de bestuurder of via de IPAF ePAL app. 

      Analyse van mechanische of technische defecten aan hoogwerkers voor 2023 

      • In 2023 waren de meeste meldingen afkomstig uit Zweden (28%), terwijl de VS (17%), Italië (17%) en Duitsland (17%) op de tweede plaats kwamen.  
      • De bouwsector blijkt de meest voorkomende plaats te zijn voor incidenten met mechanische of technische mankementen aan hoogwerkers, zowel in 2023 als in 2022. In de bouwsector vielen 6 doden en 2 zwaargewonden. De Elektrische sector heeft geen meldingen ingediend in 2022, maar er waren 3 zwaargewonden in 2023. 
      • Het meest voorkomende type hoogwerker voor mechanische of technische defecten in 2023 was 1b (voertuig).  
      • In 2023 waren bouwplaatsen de meest voorkomende locatie voor incidenten, gevolgd door openbare ruimten en werven. Het aantal dodelijke slachtoffers was in 2023 aanzienlijk hoger dan in 2022. 
      Mechanisch/Technisch - 2023

      Mechanisch/Technisch

      In 2023 stegen de IPAF-meldingen van mechanische of technische storingen met 83,3% tot 11, met een stijging van 50% bij incidenten waarbij 18 mensen betrokken waren. De incidenten waren afkomstig uit 8 landen, een stijging van 60%, en er waren 11 dodelijk

      11

      Rapporten

      Stijging van 83,3% ten opzichte van 2022

      8

      Landen

      Stijging van 60% ten opzichte van 2022

      18

      Betrokken personen

      Verhoging van 100% op 2022

      10

      Dodelijke slachtoffers

      Stijging van 400% op 2022

      Mechanisch/Technisch

      Betrokken personen per machinecategorie

      3b

      3b Mobiele Boom

      Zelf-aangedreven giekhoogwerker

      2023
      6% (1)
      Totaal 3 jaar
      5% (2)
      10-jaar totaal
      14% (10)
      1b

      1b Statische giek

      Zelf aangedreven giek hoogwerkers (stempels), aanhangers, PAV, op aanhangwagen gemonteerde hoogwerkers

      2023
      56% (10)
      Totaal 3 jaar
      57% (21)
      10-jaar totaal
      49% (36)
      3a

      3a Mobiel verticaal

      Schaarhoogwerkers, verticale hoogwerkers (mobiel)

      2023
      6% (1)
      Totaal 3 jaar
      5% (2)
      10-jaar totaal
      10% (7)
      1a

      1a Statisch verticaal

      Verticale Hoogwerkers (statisch)

      2023
      0% (0)
      Totaal 3 jaar
      0% (0)
      10-jaar totaal
      0% (0)
      Question mark

      Andere

      Onbekend of geen machine betrokken

      2023
      32% (6)
      Totaal 3 jaar
      33% (12)
      10-jaar totaal
      27% (20)
      Mechanisch/Technisch

      Rapporten per land

       • Zweden
       • VS
       • UK
       • China
       • Duitsland
       • Italië
       • Canada
       • Honduras
       • Ierland
       • Spanje
       • Andere
       Mechanisch/Technisch

       Mechanisch/Technisch per Sector

       Huidige gegevens
       • Bouw
       • Boomteelt
       • Elektrisch
       • Facilitair management
       • Doden
       • Zware Verwondingen
       Gegevens voor de middellange en lange termijn
       • Bouw
       • Boomteelt
       • Facilitair management
       • Andere
       • Elektrisch
       • Verhuur activiteit
       • Doden
       • Zware Verwondingen
       • Bouw
       • Boomteelt
       • Elektrisch
       • Andere
       • Verhuur activiteit
       • Facilitair management
       • Arborcultural
       • Telecommunicatie
       • Doden
       • Zware Verwondingen
       Mechanisch/Technisch

       Mechanisch/Technisch per locatie

       Huidige gegevens
       • Bouwplaats
       • Openbare ruimte
       • Erf
       • Commerciële gebouwen
       • Werkplaats
       • Doden
       • Zware Verwondingen
       Gegevens voor de middellange en lange termijn
       • Bouwplaats
       • Commerciële gebouwen
       • Openbare ruimte
       • Erf
       • Werkplaats
       • Wegen en snelwegen
       • Doden
       • Zware Verwondingen
       • Bouwplaats
       • Commerciële gebouwen
       • Openbare ruimte
       • Wegen en snelwegen
       • Erf
       • Werkplaats
       • Doden
       • Zware Verwondingen
       Bronnen

       Beschikbare bronnen:

       MCWP & CH overlay

       Hefsteigers (MCWPS) & Bouwliften (CH)

       Column section MCWP CH
       Hefsteigers (MCWPS) & Bouwliften (CH)

       Naast het verzamelen van gegevens over hoogwerkers, ontvangen we ook incidentrapporten over hefsteigers en bouwliften.  

       Hefsteigers en bouwliften worden vaak gebruikt in de bouwindustrie voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden, reparaties, onderhoud, enz. aan hoge gebouwen en andere constructies. De aard van hun ontwerp maakt een lang platform mogelijk dat mensen, gereedschappen en materialen kan dragen, vaak tot hoogten waar hoogwerkers in sommige gevallen niet kunnen komen. Het komt vaak voor dat dit soort materieel maandenlang stevig aan gebouwen is bevestigd.  

       De stijging van het aantal meldingen kan worden toegeschreven aan eenvoudigere meldingsmethoden, zoals via de ePAL-app, waardoor meldingen anoniem en snel kunnen worden gedaan.  

       Incidenten met dit type uitrusting zijn relatief zeldzaam, dit kan komen doordat het aantal eenheden dat wereldwijd in gebruik is veel lager is dan het aantal hoogwerkers dat in gebruik is. Als er zich echter toch incidenten voordoen, kunnen er vaak meerdere slachtoffers vallen omdat er meer mensen mee kunnen.  

       Wereldwijde normen  

       Wereldwijde normen voor het ontwerp en veilig gebruik van hefsteigers en bouwliften worden momenteel herzien. EN1495 in Europa en de Australische normen AS2550:16 (veilig gebruik) en AS1418:16 (ontwerp) worden momenteel herzien, met als doel de veiligheid in de industrie te verbeteren.  

       Wat kunnen we als sector doen om het aantal incidenten te verminderen?  

       De veilige en zekere installatie van een hefsteiger/bouwlift is van cruciaal belang voor de veiligheid, deze specialistische apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd door getraind personeel.   

       Bedieners van deze apparatuur moeten voldoende zijn opgeleid en vertrouwd zijn gemaakt met de apparatuur en er moeten altijd inspecties vóór gebruik worden uitgevoerd.  

       Inspecties en onderhoud  

       Het is van cruciaal belang dat bedieners hun controles voor gebruik uitvoeren voordat ze de apparatuur gebruiken. Bedieners mogen veiligheid nooit als vanzelfsprekend beschouwen. De houding dat mij niets zal overkomen kan uitlopen op een ramp, vooral wanneer ze op hoogte werken.   

       Wereldwijde normen voor veilig gebruik vereisen dat wettelijk verplichte inspecties op regelmatige tijdstippen worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. Zodra een inspectie is uitgevoerd, moet de apparatuur een bewijs van de inspectie hebben. Dit moet altijd door de bediener worden geverifieerd als onderdeel van de inspectie vóór gebruik.  

       Werking  

       Wanneer de hefsteiger en bouwlift worden gebruikt, moeten de personen op het platform zich bewust zijn van hun omgeving en de structurele integriteit van de apparatuur en de banden waarmee de masten aan het gebouw zijn bevestigd, in de gaten houden. Als er tekenen van gevaar zijn, moet de apparatuur volledig naar de grond worden gebracht en moet de kwestie worden gemeld aan de supervisor.  

       Ongevallen melden: ipafaccidentreporting.org 

       Het melden van ongevallen wordt een stuk eenvoudiger met eenvoudigere manieren om te melden, vooral nu via de ePAL-app. De toename van het aantal meldingen kan te maken hebben met het feit dat mensen begrijpen dat melden anoniem kan en een kwestie van minuten is. 

       Hefsteigers (MCWPS) & Bouwliften (CH) - 2023

       Hefsteigers (MCWPS) & Bouwliften (CH)

       8

       Rapporten

       Stijging van 300% op 2022

       5

       Landen

       Verhoging van 150% op 2022

       19

       Betrokken personen

       Stijging van 850% op 2022

       13

       Dodelijke slachtoffers

       Stijging van 400% op 2022

       Hefsteigers (MCWPS) & Bouwliften (CH)

       Betrokken personen per categorie

       MCWP

       Hefsteiger

       2023
       53% (10)
       Totaal 3 jaar
       52% (14)
       10-jaar totaal
       53% (21)
       Passenger Hoist

       Personen bouwlift

       2023
       26% (5)
       Totaal 3 jaar
       18% (5)
       10-jaar totaal
       12% (5)
       Goods Hoist

       Goederen bouwlift

       2023
       16% (3)
       Totaal 3 jaar
       26% (7)
       10-jaar totaal
       18% (7)
       Transport Platform Hoist

       Transport bouwlift

       2023
       5% (1)
       Totaal 3 jaar
       4% (1)
       10-jaar totaal
       2% (1)
       Personnel Hoist

       Personeel bouwlift

       2023
       0% (0)
       Totaal 3 jaar
       0% (0)
       10-jaar totaal
       15% (6)
       Mast Climbing Work Platforms (MCWPS) & Construction Hoists (CH)

       Rapporten per land

        • Verenigde Staten
        • Zweden
        • China
        • Duitsland
        • Denemarken
        • Italië
        • Groot Brittannië
        • Spanje
        • Zwitserland
        • Andere
        Hefsteigers (MCWPS) & Bouwliften (CH)

        Hefsteigers (MCWPS) & Bouwliften (CH) per industriële sector

        Huidige gegevens
        • Bouw
        • Facilitair management
        • Doden
        • Zware Verwondingen
        Gegevens voor de middellange en lange termijn
        • Bouw
        • Facilitair management
        • Boomteelt
        • Doden
        • Zware Verwondingen
        • Bouw
        • Facilitair management
        • Andere
        • Boomteelt
        • Doden
        • Zware Verwondingen
        Hefsteigers (MCWPS) & Bouwliften (CH)

        Hefsteigers (MCWPS) & Bouwliften (CH) per locatie

        Huidige gegevens
        • Bouwplaats
        • Commerciële gebouwen
        • Werkplaats
        • Doden
        • Zware Verwondingen
        Gegevens voor de middellange en lange termijn
        • Bouwplaats
        • Commerciële gebouwen
        • Werkplaats
        • Doden
        • Zware Verwondingen
        • Bouwplaats
        • Commerciële gebouwen
        • Werkplaats
        • Doden
        • Zware Verwondingen
        Bronnen

        Beschikbare bronnen:

        Mijlpalen

        Mijlpalen

        IPAF's belangrijkste mijlpalen vanaf 2023

        Meer dan 600.000 downloads van de ePAL-app, meer dan 90.000 gebruikers per maand, controle vóór gebruik

        IPAF's ePAL app is uw digitale portemonnee voor IPAF licenties en kwalificaties, inclusief de PAL Card voor hoogwerkers, hefsteigers en bouwlift bedieners.

        ePAL

        Er zijn nieuwe richtlijnen opgesteld voor het veilige gebruik van hoogwerkers met een afneembaar platform bedieningspaneel

        Biedt informatie voor het plannen en managen van werkzaamheden met een hoogwerker, het identificeren van de belangrijkste gevaren bij bediening met het afneembaar platform bedieningspaneel, risicobeheersingsmaatregelen voor bediening.

        Nu bekijken

        IPAF leden in 81 landen en regio's wereldwijd met verwachte verdere groei

        Download het jaarverslag van IPAF voor een diepgaande en inzichtelijke analyse van de wereldwijde impact van IPAF, met daarin belangrijke prestaties, innovatieve initiatieven en uitgebreide gegevens.

        Nu bekijken

        Gerichte veiligheidscampagne - 2022 Val Er Niet Voor!

        Gebruik deze link om het campagnemateriaal 'Vallen van hoogte: Val er niet voor' campagnemateriaal.

        Nu bekijken

        Gerichte veiligheidscampagne - 2023 Hoogspanning

        Gebruik deze link om het campagnemateriaal 'Hoogspanning: Elektriciteit kan dodelijk zijn, blijf alert blijf in leven' campagnemateriaal.

        Nu bekijken

        Gerichte veiligheidscampagne - 2024 Bekneld raken kan dodelijk zijn!

        Gebruik deze link om het campagnemateriaal 'Hoogspanning: Elektriciteit kan dodelijk zijn, blijf alert blijf in leven' campagnemateriaal.

        Nu bekijken