HOOGWERKERS LANGS WEGEN GEBRUIKEN TOOLBOX TALK

Toolbox Talk A28 NL
Added 13 dec 2022
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

WAT IS HET RISICO?

De bediening van hoogwerkers langs wegen kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben voor bedieners of leden van het publiek als de taken niet voldoende zijn gepland en de machines niet goed zijn geplaatst.

Vanwege de nauwe werkomgeving en de nabijheid van andere uitrusting, voorbijrijdende voertuigen, gebouwen en voetgangers, is het risico dat een hoogwerker geraakt wordt aanzienlijk groter.

WIE MOET HET WETEN?

Deze Toolbox talk is van toepassing op personen die betrokken zijn bij hoogwerkers op een locatie:

  • Bediener
  • Waarnemer
  • Supervisor/locatiemanager/verkeersmanagement
  • Manager (degene die controle heeft over het gebruik van de hoogwerker op locatie)
  • Aangestelde persoon voor redding vanaf de grond

WAT IS EEN TOOLBOX TALK?

Toolbox talks zijn korte discussiesessies waarin u en uw medewerkers de specifieke risico’s en veiligheidskwesties voor uw werklocatie kunnen bekijken. De gesprekken moeten zich op één onderwerp concentreren. Een toolbox talk moet een regelmatig terugkerend verschijnsel zijn om het leerproces te versterken en betrokkenheid te creëren bij medewerkers.

IPAF TOOLBOX TALKS

IPAF’s toolbox talks richten zich op belangrijke kwesties bij het gebruik van hoogwerkers, hefsteigers of bouwliften. De gesprekken bouwen voort op de veiligheidsboodschappen die in de Andy Access-campagne (www.ipaf.org/andyaccess) zijn belicht, en deze posters maken deel uit van uw briefing. Het is raadzaam om deze posters overal op de werklocatie te gebruiken om uw veiligheidsboodschappen te versterken.

NUTTIGE VERWIJZINGEN

Ref: Toolbox Talk A28 | TE-16-NL--V3.0-2022-08-30