Gids bij de keuze van het te gebruiken hoogwerkertype, als het risico bestaat van het onopzettelijk in werking treden van de bediening

Added 1 jan 2018
Laatst bijgewerkt 1 jan 2018

Bron ook beschikbaar in:

Een mobiele hoogwerker (vaak MEWP of hoogwerker genoemd) bespaart tijd en maakt het werken op grote hoogte efficiënter, effectiever en veiliger dan met traditionele methodes. Actueel onderzoek wijst uit dat als op veilige wijze op grote hoogte wordt gewerkt, hoogwerkers het risico op verwondingen aantoonbaar reduceren. Helaas zijn er ongelukken gebeurd bij het werken met hoogwerkers. Sommigen daarvan waren fataal, met dodelijke afloop. Bij sommige van deze ongelukken werden/worden personen tussen machinedelen of andere obstakels ingeklemd, terwijl gemanouvreerd werd/wordt naar het werkbereik of tijdens werken op hoogte, in de buurt van hindernissen/obstakels. Deze ongelukken kunnen voorkomen worden door juiste planning en voorbereiding, de keuze van het meest geschikte type hoogwerker en het juiste gebruik ervan.

Ref: NLT3 07/12-001