Bodemcondities voor Hoogwerkers Toolbox Talk

MEWP Ground Conditions Toolbox Talk
Added 21 jan 2020
Laatst bijgewerkt 21 jan 2020

Bron ook beschikbaar in:

Bodemcondities zijn essentieel voor de stabiliteit van de hoogwerker. Ongeschikte bodemcondities kunnen ertoe leiden dat de hoogwerker omvalt met mogelijk verlies van levens.

WIE MOET HET WETEN?

Deze toolbox talk is van toepassing op:

  • Gebruiker (degene die controle heeft over het gebruik van de hoogwerker op locatie);
  • Locatiemanagers en leidinggevenden waar hoogwerkers worden gebruikt;
  • Hoogwerkerbedieners.

WAT IS EEN TOOLBOX TALK?

Toolbox talks zijn korte discussiesessies waarin u en uw medewerkers de specifieke risico’s en veiligheidskwesties voor uw werklocatie kunnen bekijken. De gesprekken moeten zich op één onderwerp concentreren. Een toolbox talk moet een regelmatig terugkerend verschijnsel zijn om het leerproces te versterken en betrokkenheid te creëren bij medewerkers.

IPAF TOOLBOX TALKS

IPAF’s toolbox talks richten zich op belangrijke kwesties bij het gebruik van hoogwerkers, hefsteigers of bouwliften. De gesprekken bouwen voort op de veiligheidsboodschappen die in de Andy Access-campagne (www.ipaf.org/andyaccess) zijn belicht, en deze posters maken deel uit van uw briefing. Het is raadzaam om deze posters overal op de werklocatie te gebruiken om uw veiligheidsboodschappen te versterken.

NUTTIGE VERWIJZINGEN

Ref: TE-1009-1119-1-nl