IPAF Global Safety Report analyseert incidentgegevens over tien jaar

GSR 2022 NL

Vallen van het platform, elektrocutie en omvallende platforms zijn de meest voorkomende incidenten die de afgelopen tien jaar tot ernstig letsel en overlijden hebben geleid, aldus het meeste recente IPAF Global Safety Report, samengesteld door de International Powered Access Federation (IPAF), uit analyse van geanonimiseerde gegevens die via IPAF's Ongevallenrapportage Portaal zijn verzameld.

Het IPAF Global Safety Report 2022, dat op 30 juni werd geïntroduceerd via een webinar, analyseert de laatste gegevens die via het IPAF-portaal (www.ipafaccidentreporting.org) zijn verzameld gedurende de periode 2012-2021. Individuele jaren worden met elkaar vergeleken en driejarige trends worden vastgesteld om te zien hoe goed de sector de belangrijkste oorzaken van ongevallen aanpakt in de aangedreven hoogwerk toegangstechniek.

In dit jaar rapport kan IPAF terugkijken op een volledige periode van tien jaar aan gegevens, omdat de federatie in 2012 begon met het verzamelen van rapporten over incidenten. De gegevens over 2012-2021 bevatten 4.374 rapporten, waaronder 4.462 incidenten waarbij tijd verloren ging (LTI's) en 585 fatale ongevallen. Gedurende de tienjarige periode werden rapporten uit 41 landen verzameld.

In termen van incidenten die tot een of meer fatale ongevallen hebben geleid in de tienjarige periode van beschikbare gegevens, zijn er drie oorzaken die het meest voorkomen: Vallen van het platform; elektrocuties en omvallende machines. Deze worden gevolgd door beknellingen. Mechanisch/technisch niet werkende hoogwerkers is gestegen naar de vijfde plek. Geraakt door voertuig of machine staat zesde en geraakt door vallend voorwerp zevende.

Als we alleen het jaar 2021 in beschouwing nemen, waren er 603 rapporten uit 28 landen, waarbij 628 mensen betrokken waren met 109 fatale ongevallen tot gevolg. Dit is een lichte afname van de 126 fatale ongevallen in 2020. Het land dat in 2021 de meeste rapporten verzond was het VK: 60,8% van de ontvangen rapporten. De VS verzond 18,7% van de rapporten en de Republiek Korea 4,9% – een aanzienlijke toename ten opzichte van vorige jaren.

De sector met de meeste incidenten was verhuur van aangedreven hoogwerk toegangstechniek met 43%, gevolgd door de bouw met 29% van de incidenten. Faciliteitenbeheer nam slechts iets minder dan een tiende van alle rapporten voor zijn rekening (9,8%).

Brian Parker, IPAF’s hoofd veiligheid en techniek, merkt op: "Het is een mijlpaal dat de ongevallenrapportage van IPAF al tien jaar bestaat; momenteel ontvangen we zo'n 600 rapporten per jaar uit meer dan 40 landen over heel de wereld – een sprong voorwaarts van waar we ons in het begin bevonden.

Dit rapport heeft voor het eerst kunnen kijken naar een volledige periode van tien jaar en de gegevens daarvan kunnen analyseren. Er zijn belangrijke trends waargenomen. Afgezien van de focus op vallen van het platform, de nummer één oorzaak van ernstig letsel en overlijden in die periode, hebben we het rapport gebruikt om enkele specifieke trends te benadrukken bij de uitvoering van verhuuractiviteiten – levering, ophalen, laden en lossen van hoogwerkers, manoeuvreren in depots, demonstraties ter plaatse, reiniging en onderhoud van machines.

Gezien wat de gegevens ons zeggen, is het verminderen van vallen van het platform dit jaar de belangrijkste prioriteit van IPAF’s internationale veiligheidscampagne Val er niet voor! En wij hopen dat dit een meetbare impact zal hebben in termen van minder incidenten binnen onze sector. Door de risico's en incidenten te benadrukken die met verhuuractiviteiten gepaard gaan, hopen we ook dat dit die activiteiten veiliger zal maken en zo onze leden in de verhuursector iets terug te geven. Ze zijn namelijk vanaf dag één enthousiaste voorstanders geweest van IPAF’s ongevallenrapportage."

Kijkend naar de gegevens van 2021 blijkt uit de rapporten per machinecategorie dat mobiele telescoop hoogwerkers (3b) het vaakst betrokken waren bij incidenten, namelijk 29% van de meldingen. Daarna kwamen machines van het type mobiel verticaal (3a) met net iets minder dan een kwart van de meldingen (23,7%), gevolgd door statische telescoop hoogwerkers (1b) met 21,5%.

Peter Douglas, CEO en algemeen directeur van IPAF, zegt daarover: "We gebruiken deze gedetailleerde database om te informeren over al het werk dat we bij IPAF verzetten – onder andere het bijwerken van onze wereldwijd erkende training en de vormgeving van onze internationale veiligheidscampagnes, zoals het huidige initiatief Val er niet voor! dat erop is gericht het aantal vallen van platforms te verminderen.

Wat dit rapport laat zien is dat we als sector de uitdaging moeten aangaan: Kunnen we meer doen om deze cijfers omlaag te krijgen? We hopen dat de belanghebbenden in de aangedreven hoogwerk toegangstechniek dit rapport zullen lezen, zodat ze inzicht krijgen in de hoofdtrends en hun eigen veiligheidsprogramma's kunnen benchmarken. Door samen te werken kan de sector oplossingen blijven ontwikkelen voor de meest nijpende veiligheidsproblemen die in het rapport aan het licht komen.

Ik wil graag iedereen bedanken die dit rapport mogelijk hebben gemaakt: Het Internationale veiligheidscomité van IPAF, ons speciale IPAF-team, inclusief onze landen- en regionale vertegenwoordigers, en uiteraard al diegenen die regelmatig meldingen doen in het IPAF-portaal. Ik raad iedereen sterk aan dit rapport te downloaden en bekijken om te zien wat de trends zijn en om veiligheidsactiviteiten ten opzichte van de aanbevelingen in het rapport te benchmarken.

Er moet meer rapportage komen vanuit alle sectoren binnen onze industrie en vanuit zoveel mogelijk landen; vooral via de ePAL app waarin incidentenrapportage ter plaatse snel en gemakkelijk gedaan kan worden. We hopen dat dit bedieners in staat stelt alle ongevallen te melden, ook de kleinere en bijna-ongevallen, die nog vaak onvermeld blijven."

Mark Keily, directeur QHSE bij Sunbelt Rentals en voorzitter van IPAF’s Internationale Veiligheidscomité (ISC), dat helpt bij de verificatie en analyse van de geanonimiseerde rapporten over incidenten en dat elk jaar het Global Safety Report verzorgt, voegt daaraan toe: "Hoewel stijgende cijfers het gevolg kunnen zijn van een betere rapportage, blijft het zorgelijk dat de hoofdoorzaken van ernstig letsel en overlijden tijdens het gebruik van aangedreven hoogwerk toegangstechniek de afgelopen tien jaar eigenlijk niet zijn veranderd. Naast de verificatie en analyse van gegevens verplicht het ISC zich tot een periodieke beoordeling van de veiligheids- en techniekrichtlijnen van IPAF om ervoor te zorgen dat deze actueel zijn en aansluiten bij wat de laatste trends ons zeggen, te beginnen met de richtlijn IPAF H1: Valbescherming op hoogwerkers (H1).

Het IPAF Global Safety Report zal nooit alle antwoorden hebben die onze sector nodig heeft, maar er zijn duidelijke zorgenkindjes waar belanghebbenden binnen de sector naar moeten kijken om ervoor te zorgen dat ze over de juiste controlemaatregelen beschikken."

● Om uw gratis exemplaar van het IPAF Global Safety Report 2022 te downloaden en bekijken, gaat u naar www.ipaf.org/accident en een opname van het introducerende webinar is nu beschikbaar op IPAF’s YouTube-kanaal voor iedereen die er tijdens de live-uitzending niet bij kon zijn. Zie voor aanstaande IPAF-evenementen en -presentaties www.ipaf.org/events. Ga voor eerdere rapporten, webinars en ondersteunend materiaal van IPAF naar www.ipaf.org/resources

 

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn