Covid-19, hur förhindrar man smittspridning vid användning av mobila arbetsplattformar?

Added 16 Nov 2020
Last updated

Resource also available in:

Presentatör: Maud Wik, Kiwa Certifiering
Moderator: Kent Boström, IPAF


Välkommen att tillsammans med Maud Wik, ingenjör med inriktning på arbetsmiljö på Kiwa Certifiering, titta lite närmare på hur man minimerar exponeringen för smitta när man använder mobila arbetsplattformar på din arbetsplats.

IPAF har tagit fram ett dokument om hur man minimerar risken för smittspridningen vid arbete med mobila arbetsplattformar, som kommer att släppas i samband med webinariet. Det nya dokumentet har utvecklats och granskats av IPAF’s säkerhetsexperter och medlemmar med specialistkunskaper om hälsa och säkerhet. Här finns en rad konkreta förslag på åtgärder på hur man kan minimera eventuell exponering för viruset för att skydda anställda, kollegor, kunder och användare av liftar.