Veilig Gebruik Van Hoogwerkers Voor Het Onderhoud Van Bomen en Vegetatie

Tree Worker on a MEWP
Added 5 mei 2023
Laatst bijgewerkt
www.ipaf.org/trees

Bron ook beschikbaar in:

Hoogwerkers zijn een veilige manier om tijdelijke toegang op hoogte te verschaffen voor boomverzorging en vegetatiecontrole. Overwoekerde of overhangende bomen en  vegetatie vereisen onderhoud. Hoogwerkers bieden hiervoor een ideale oplossing. Deze taak is nodig op zowel stedelijke als landelijke locaties a vaak in openbare ruimten in de buurt van voetgangers en passerend verkeer. Het snoeien of verwijderen van takken kan een gevaarlijke taak zijn, vooral als bomen zich in de nabijheid van hoogspanningskabels of communicatiekabels bevinden of als het platform slecht gepositioneerd  is ten opzichte van het werkgebied. 

Ref: TE-1107-0822-3-nl