Terug naar de basis

Man in costume opens store
Added 11 mei 2018
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

Hoogwerkers zijn ontworpen voor het veilig uitvoeren van tijdelijk werk op hoogte – ze zijn echter alleen een veilige optie als het werk goed is gepland en gemanaged. Ongelukken kunnen worden voorkomen door de juiste planning, risicobeoordeling en beheer en toezicht van het werk op hoogte, waaronder de bediening door getrainde bedieners die vertrouwd zijn met de machines.

De ‘Terug naar de basis’ campagne van IPAF identificeert zes erkende potentiële gevaren waarmee rekening gehouden dient te worden om ongelukken te vermijden. Deze gevaren kunnen worden vermeden als gebruikers en bedieners de essentiële praktijken voor veilig gebruik volgen.

Analyseer de bodemcondities

Om de keuze van de juiste hoogwerker te garanderen, controleer altijd de bodemcondities als onderdeel van uw locatiebeoordeling, identificeer potentiële gevaren, ontwikkel beheersmaatregelen en geef de bediener waarschuwingen en instructies alvorens de machine 
te gebruiken.

Voorkom beknellingsgevaar

Het is essentieel dat gebruikers en bedieners obstakels die een beknellingsgevaar kunnen vormen, in elke bewegingsrichting met het werkplatform, identificeren. Volg de richtlijn voor beste praktijken voor het voorkomen van letsel doordat personen op de hoogwerker vast komen te zitten of worden verpletterd, beschikbaar op de IPAF-website www.ipaf.org/safe.

Voorkom ongeautoriseerd gebruik

Overweeg het gebruik van een machine die een Smart PAL Card kan lezen zodat alleen getrainde bedieners de machine kunnen activeren. Breng de machine na gebruik altijd naar een veilige plaats en verwijder de sleutel.

Beoordeel de risico’s

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat een passende risicobeoordeling wordt uitgevoerd door een bevoegd persoon voor aanvang van het werk. Naast de controles voor ingebruikname van de hoogwerker, dienen de bedieners tevens een inspectie van de werkplaats uit te voeren om eventuele gevaren te identificeren voor aanvang van het werk.

Voorkom elektrocutie

Blijf veilig en houd alle delen van de hoogwerker uit de buurt van hoogspanningskabels/stroomgeleiders onder spanning. Elektrocuties kunnen worden voorkomen door juiste planning, risicobeoordeling, locatiebeheer en voortdurende observatie door de bediener van potentiële elektrische gevaren.

Inspecteer voor gebruik

Zorg ervoor dat de bedieners controles van de hoogwerker uitvoeren; zowel visuele controles als functietests voor elk gebruik. Voer dagelijkse inspecties van de hoogwerkers uit en zorg ervoor dat eventuele problemen voor aanvang van het werk worden geïdentificeerd en verholpen.