Street Smart

IPAF Street Smart Campaign
Added 7 apr 2019
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

IPAF’s veiligheidscampagne Street Smart benoemt de gevaren van het gebruik van hoogwerkers op of nabij wegen. Met het risico door een passerend voertuig zoals een bus of vrachtwagen te worden geraakt, is voorafgaande planning nodig zodat met de hoogwerker veilig gewerkt kan worden.

Belangrijke aandachtspunten in de campagne zijn onder andere:

  • Plan vooruit – beoordeel risico’s, ontwikkel en gebruik een verkeersmanagementplan.
  • Wees zichtbaar – draag hoog zichtbare PBM bij het plaatsen van pylonnen/borden. Zorg dat voertuigen opvallen (gebruik zwaailichten/veiligheidsmarkeringen) en dat het werkgebied goed verlicht is.
  • Beheer het verkeer – gebruik tijdelijke verkeerslichten of sluit wegen af om het werkgebied af te scheiden. Gebruik borden en pylonnen voor maximale waarschuwing van tegemoetkomende voertuigen.
  • Stel een uitsluitingszone in – scheid het werkgebied van passerende voertuigen. Positioneer de hoogwerker zodanig dat deze niet uitsteekt in het verkeer.
  • Laad en los veilig – op een goed verlichte plaats, weg van het verkeer of obstakels. Zorg bij het afladen langs de weg dat dit gescheiden van het verkeer plaatsvindt.