Gezondheid en Veiligheid

Added 9 feb 2018
Laatst bijgewerkt 12 feb 2018

Europa

2009/104/EG (Art. 9)

De werkgever dient de nodige maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat:

 • Personeel dat opdracht wordt gegeven machines to gebruiken voldoende training krijgen inclusief instructie omtrent eventueel risico dat daaruit kan voortvloeien.
 • Personeel voldoende specifieke training ontvangt.

ARBO Wetgeving -- VCA 1+2

De werkgever is medeverantwoordelijk voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers.

De werkgever:

 • Heeft de plicht om voor de eigen werknemers te zorgen en voor alle personen op de werkplek inclusief bezoekers en onbevoegden
 • Moet voor veilig gereedschap, machines en uitrusting zorgen
 • Moet een veilige werkplek en omgeving bieden
 • Verstrekking van informatie, instructie, training en supervisie
 • Hierarchie van maatregelen -- vermijden, verminderen, beheersen (risicobeoordeling)
 • Moet geschikte PBM verstrekken -- gratis
 • Gezondheids- en veiligheidsbeleid moeten aan alle werknemers worden overgebracht.

De werknemer:

 • Deelt een plicht van zorg voor eigen veiligheid
 • En de veiligheid van anderen die door handelingen of nalatigheden worden beïnvloed
 • Moet samenwerken met werkgever "in uitvoering wettelijke verplichtingen"
 • Mag veiligheidsuitrustingen niet wijzigen of misbruiken.