F1: Vertrouwdmaking

Added 7 jan 2020
Laatst bijgewerkt 30 sep 2022

Bron ook beschikbaar in:

Voor het gebruik van een hoogwerker moet u worden opgeleid volgens de toepasselijke hoogwerker-classificatie en vertrouwd zijn met de specifieke machine. Vertrouwdmaking is vereist op elke hoogwerker die aanzienlijk verschilt in gewicht, hoogte, lengte of complexiteit 
van de hoogwerker waarop de training plaatsvond. De bediener, toezichthouder, grondpersoon/reddingswerker, servicemonteur en demonstrateur hebben allemaal voldoende vertrouwdheid nodig om hun taken uit te voeren.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever ervoor te zorgen dat alle bedieners die apparatuur gebruiken, voldoende zijn opgeleid en vertrouwd zijn gemaakt om te voldoen aan de huidige wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid. Dit dient te worden uitgevoerd door een bekwaam of bevoegd persoon. Als u zichzelf vertrouwd maakt, zorg er dan voor dat u over voldoende ervaring, tijd en informatie beschikt om de taak en risico’s bekwaam te beoordelen.

Veilige planning houdt in dat de bediener van de hoogwerker en het reddingspersoneel vertrouwd worden gemaakt met de specifieke hoogwerker, plaatselijke locatievoorschriften en eventuele gevarenzones waar de hoogwerker zal werken en zich zal verplaatsen; het vertrouwd raken met de specifieke hoogwerker moet volgen op de basisopleiding en minimaal dekking bieden aan:

  • Instructies en waarschuwingen van de fabrikant;
  • Plaats van de bedieningshandleiding;
  • Visuele inspecties en controles voor gebruik;
  • Kenmerken van het   specifieke model;
  • Specifieke operationele kenmerken van de hoogwerker;
  • Indeling en gebruik van de bedieningselementen (platform, grond en nooddaal);
  • Noodherstelprocedures;
  • Veiligheidsfuncties en veiligheidsvoorzieningen;
  • Werking van de secundaire beveiliging (indien aanwezig).

Al het bovenstaande is terug te vinden in de informatie die bij de  machine wordt geleverd.

F1 TE-677-0718-1-nl