E2 VERLAAT HET PLATFORM NIET OP HOOGTE

Exiting the Platform at Height
Added 1 jan 2018
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

Hoogwerkers zijn specifiek ontworpen om personen naar een positie te manoeuvreren waarop ze veilig op hoogte kunnen werken terwijl ze zich op het platform bevinden.

Hoogwerkers zijn niet ontworpen om mensen van het ene hoogteniveau naar het andere te verplaatsen, of om mensen op hoogte uit het platform te laten. Personen mogen het werkplatform alleen betreden of verlaten op de toegangsposities op de grond of op het hoogwerkerchassis.

Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen hoogwerkers ingezet worden om naar en van een werkplek buiten het werkplatform te komen. Het werkplatform op hoogte verlaten moet strikt worden gecontroleerd en alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Als na een grondige risicoanalyse (RI+E) duidelijk kan worden aangetoond dat dit de veiligste en effectiefste manier is om een bepaalde locatie te bereiken
 • Als dit deel uitmaakt van een officieel noodreddingsplan.

Wanneer een nauwkeurige en grondige locatiespecifieke risicoanalyse (RI+E), uitgevoerd door de gebruiker*, beperkte omstandigheden heeft geïdentificeerd die het verlaten van een werkplatform op hoogte rechtvaardigen, moet een taakspecifieke risicoanalyse in detail onderzoeken hoe valbeveiligingsmaatregelen moeten worden gehandhaafd gedurende de duur van de taak

Er moet een locatiespecifieke risicoanalyse (RI+E) worden uitgevoerd om te garanderen dat met alle bijbehorende gevaren en risico’s rekening is gehouden, en dat relevante tegenmaatregelen zijn genomen.

Neem in acht dat:

 • Valpreventiemethoden voortdurend moeten worden gehandhaafd tijdens het overstappen
 • Er altijd een bediener in de geheven hoogwerker moet blijven
 • Er moeten maatregelen worden getroffen om het inwerken van dynamische krachten op het platform te minimaliseren
 • Er moeten maatregelen worden getroffen om onverwachte of onbedoelde bewegen van het platform te voorkomen
 • Bij het in- en uitstappen dient gebruik te worden gemaakt van de toegangsdeur van het werkplatform. In- en uitstappen door over de railing van het platform te klimmen is streng verboden
 • Een verantwoordelijke instantie ervoor zorgt dat de gekozen veilige methode door al het personeel wordt opgevolgd
 • Een mogelijke reddingsoperatie via een bijbehorende constructie kan worden uitgevoerd.

*De Gebruiker is elke persoon of organisatie die controle heeft over de planning, het beheer en het gebruik van de hoogwerker die voor een specifieke taak wordt gebruikt en ervoor verantwoordelijk is dat de hoogwerker in een veilige werkconditie wordt gehouden. De Gebruiker is niet noodzakelijkerwijs de Bediener.

Meer informatie over het op hoogte verlaten en betreden van het platform is in de volgende bronnen te vinden; deze bronnen zijn alle in overweging genomen bij het opstellen van deze richtlijn.

 • Fabrikantspecifieke instructies
 • ISO 18893 hoogwerker veiligheidsprincipes, inspectie, onderhoud en bediening
 • BS 8460 richtlijn voor veilig gebruik van hoogwerkers
 • GEIS6 De selectie, het beheer en het gebruik van hoogwerkers
 • AS 2550.10 Kranen, takels en lieren – Veilig gebruik Deel 10 hoogwerkers

TE-1099-1221-2-nl