Andy Access: Radiofrequente antennes

A33
Added 2 feb 2023
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

Blijf veilig tijdens werkzaamheden rond antennes.

U loopt gevaar door niet-ioniserende straling (RF) van zendantennes. Zorg ervoor dat ze zijn geïsoleerd en dat u bevoegd bent om te werken.

Simpele posters met de personages Andy Access en Hugh Hazard vormen de basis voor deze campagne. Elke poster illustreert een specifiek veiligheidsaspect  voor het juiste gebruik van hoogwerkers.

De Andy Access posters zijn ontstaan om de waardevolle kennis die is verkregen via de resultaten van het IPAF ongevallenrapportageproject over te brengen en om de belangrijkste onderdelen uit IPAF’s trainingsprogramma’s te ondersteunen.

Ref: A33 MA-1135-1222-1-nl