Andy Access: Hoogwerkers in de buurt van wegen gebruiken

A28
Added 13 dec 2022
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

Gebruikt u hoogwerkers in de buurt van wegen?
Werk altijd veilig en zet het gebied af om te voorkomen dat de telescoop boven een weg komt die in gebruik is.

Simpele posters met de personages Andy Access en Hugh Hazard vormen de basis voor deze campagne. Elke poster illustreert een specifiek veiligheidsaspect  voor het juiste gebruik van hoogwerkers.

De Andy Access posters zijn ontstaan om de waardevolle kennis die is verkregen via de resultaten van het IPAF ongevallenrapportageproject over te brengen en om de belangrijkste onderdelen uit IPAF’s trainingsprogramma’s te ondersteunen.

Ref: A28 MA-1108-0522-1-nl