Andy Access: Bliksem

Andy Access A32
Added 10 jul 2023
Laatst bijgewerkt

Bron ook beschikbaar in:

Bedien een hoogwerker niet als er risico op bliksem bestaat. Zoek een goede schuilplaats en wacht totdat het onweer over is gewaaid.

Simpele posters met de personages Andy Access en Hugh Hazard vormen de basis voor deze campagne. Elke poster illustreert een specifiek veiligheidsaspect  voor het juiste gebruik van hoogwerkers.

De Andy Access posters zijn ontstaan om de waardevolle kennis die is verkregen via de resultaten van het IPAF ongevallenrapportageproject over te brengen en om de belangrijkste onderdelen uit IPAF’s trainingsprogramma’s te ondersteunen.

Ref: A32 MA-1134-1222-1-nl