Online aanvraagformulier

Om lidmaatschap van IPAF aan te vragen, dient u alle toepasselijke onderdelen hieronder in te vullen.

Na ontvangst en beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een factuur voor de lidmaatschapskosten. Uw aanvraag wordt vervolgens voortgezet en, in het geval van volledige leden, voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de relevante Raad. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag. Uw lidmaatschap is pas geactiveerd wanneer de factuur is betaald en, in het geval van volledige leden, wanneer uw aanvraag is goedgekeurd.

Als lid dient u zich te houden aan de Regels en Gedragscode van IPAF. Daarnaast gaat u ermee akkoord de jaarlijkse lidmaatschapskosten en eventuele gerelateerde auditkosten te betalen. Volledige leden hebben stemrechten, geassocieerde leden hebben geen stemrechten. Klik hier voor volledige omschrijvingen en prijzen. Als u nog steeds niet zeker weet wat u moet selecteren, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde IPAF-kantoor.

Bij deze aanvraag tot IPAF-lidmaatschap is een aanvraag inbegrepen voor een aandeel dat wordt toegewezen bij toekenning van het lidmaatschap. Zie Paragraaf 8 van de Regels van IPAF voor meer informatie.

Online aanvraagformulier