Verhuurmarkten voor hoogwerkers schieten omhoog, maar onzekerheid vertroebelt vooruitzichten

IPAF Rental Market Report Promo - 2 x Awards WEB

In 2022 namen zowel de Europese als de Amerikaanse verhuurmarkten voor mobiele hoogwerkers een hoge vlucht om het niveau van vóór de pandemie te overtreffen , hoewel sommige belangrijke indicatoren zoals verhuur- en bezettingsgraad nog niet zijn teruggekeerd naar het niveau van 2019. Onzekerheid rond hoge inflatie en het aanhoudende conflict in Oekraïne vertroebelen de vooruitzichten voor 2023-2024, volgens de nieuwste analyse uitgevoerd voor de International Powered Access Federation (IPAF) door Ducker.

De Europese verhuurmarkt voor hoogwerkers bereikte een totale omzet van € 3,2 miljard, gedreven door verhuurbedrijven die in hun machinepark investeerden, een inhaalslag maakten op vernieuwings- en uitbreidingsplannen die werden belemmerd door problemen met de toeleveringsketen en de beperkte beschikbaarheid van sommige nieuwe machines van fabrikanten, aldus het 2023 IPAF Rental Market Report.

Het Europese machinepark bedroeg eind 2022 in totaal ongeveer 340.000 eenheden. De meeste onderzochte Europese markten kenden een hoge mate van groei en een opleving van activiteiten in zowel de bouwsector als de niet-bouwsectoren. Over het algemeen groeide de Europese verhuurmarkt van hoogwerkers met 8%, waarbij Spanje (12%), Frankrijk (9%), Nederland en Italië (beide 8%) de hoogste groeiniveaus lieten zien, terwijl de vier Noordse landen (Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden) een groei van 4% lieten zien.

De totale omvang van het machinepark van hoogwerkers in de 10 onderzochte Europese landen werd geschat op ongeveer 340.000 eenheden tegen het einde van 2022. Dankzij de sterkste groei van de 10 onderzochte Europese landen handhaafde Frankrijk in 2022 zijn positie als het grootste machinepark aan hoogwerkers, met meer dan 67.000 eenheden na een groei van ongeveer 5.000 eenheden. Tweede in termen van grootte was het Duitse machinepark, met bijna 62.500 eenheden, op de voet gevolgd door het Britse machinepark, met bijna 60.000 eenheden (exclusief eenheden voor toegang op laag niveau).

De gemiddelde omzet steeg tot € 9.505 per eenheid en net als in voorgaande jaren had Duitsland de hoogste omzet per eenheid. In heel Europa steeg de bezettingsgraad met 1%, tot gemiddeld 65%, na een sterk herstel in 2021, deels gedreven door beperkte beschikbaarheid en uitbreiding van het machinepark en deels door een verhoogde vraag. Na een trager herstel in 2021 zag Spanje de bezettingsgraad in 2022 met 3% stijgen.

Met een ongekende marktvraag en zowel de inflatie als de stijgende aankoopprijzen van hoogwerkers, werden verhuurbedrijven gedwongen om de verhuurprijzen in de meeste Europese landen aanzienlijk te verhogen, wat leidde tot een gemiddelde stijging van ongeveer 4% in 2022. Alleen de Noordse regio ondervond uitdagingen, voornamelijk als gevolg van consolidatieactiviteiten, toenemende toch al hevige marktconcurrentie, die de groei van de verhuurprijzen onderdrukte.

Het investeringsniveau bleef positief en steeg in 2022 met 24% ten opzichte van 2021. Naast de grote vraag werden de investeringen gedreven door verhuurbedrijven die machineparken wilden vernieuwen en wilden overstappen op groenere technologie. De marktvooruitzichten blijven positief, aangezien de doorlooptijden van fabrikanten naar verwachting in de komende 12-18 maanden afnemen en verhuurbedrijven een aanhoudende gezonde vraag- en omzetstijging voorspellen, gedreven door verhuurverhogingen om de effecten van inflatie en input-kostendruk te compenseren.

In de Verenigde Staten stegen de verhuurinkomsten van hoogwerkers met 15% en bereikten ze in 2022 $ 13,6 miljard, als gevolg van een sterke economie en een grote vraag. De omvang van het machinepark aan hoogwerkers in de Verenigde Staten groeide met 10%, omdat verhuurbedrijven de uitbreiding van de vloot hervatten in een poging om de bezettingsgraad te beperken van verdere stijgingen. De bezettingsgraad steeg tot gemiddeld 73%, voorheen ongeziene niveaus op de Amerikaanse markt. Ondanks dat de doorlooptijden van nieuwe OEM-hoogwerkers verbeterden, meldden verhuurbedrijven dat de achterstanden in 2022-2023 aanhielden.

Als gevolg van aanhoudende problemen met de toeleveringsketen nam de gemiddelde bewaartermijn in de Verenigde Staten toe, waardoor bezorgdheid ontstond over verouderde machineparken, die naar verwachting het investeringsniveau in 2023 hoog zullen houden. Zoals voorspeld in het rapport van 2022, beperkten hoge rechten op machines van Chinese makelij de beschikbaarheid op de markt, waardoor de druk op de aankoopprijzen toenam.

De gemiddelde verhuurprijzen in de Verenigde Staten stegen in 2022 met 5% om de stijging van de inkoopkosten voor hoogwerkers en de inflatiedruk te compenseren. De meeste bedrijven verwachtten verdere verhuurprijsstijgingen in 2023, hoewel in een langzamer tempo, omdat het moeilijk is om klantrelaties te onderhouden met hoge jaarlijkse stijgingen.

Net als in het voorgaande jaar bevat het rapport een speciale focus op de Chinese markt, waaruit blijkt dat in 2022 de Chinese inkomsten uit verhuur van hoogwerkers met 13% zijn gegroeid, voornamelijk gedreven door de uitbreiding van de machineparken van verhuurbedrijven. Zowel de verhuur- als de bezettingsgraad daalden echter in 2022 als gevolg van onvoldoende vraag tijdens terugkerende regionale pandemische lockdowns en aanhoudende felle marktconcurrentie, verergerd door snelle uitbreiding van machineparken. Nu de verhuurvraag in het eerste kwartaal aantrekt, stijgt de bezettingsgraad in 2023 naar verwachting weer ten opzichte van de dieptepunten tijdens de pieken van de pandemie.

● Voor een gedetailleerde analyse van de Europese, Amerikaanse en Chinese markten zijn de 2023 IPAF Rental Market Reports nu beschikbaar. IPAF-leden van fabrikanten, leveranciers, distributeurs en verhuurbedrijven kunnen een gratis exemplaar van het betreffende rapport aanvragen door het formulier in te vullen op www.ipaf.org/reports. Niet-leden kunnen het rapport kopen.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn

  • De International Powered Access Federation (IPAF) kondigt met trots de publicatie van haar jaarverslag voor het jaar 2023 aan, waarin een jaar van opmerkelijke prestaties en substantiële groei in verschillende sectoren van de aangedreven hoogwerk toegangstechniek wordt samengevat. Dit uitgebreide verslag biedt inzicht in de activiteiten, belangrijkste initiatieven en statistische hoogtepunten van IPAF en laat haar niet-aflatende inzet voor veiligheid, innovatie en uitmuntendheid in de branche zien.

  • De International Awards for Powered Access 2024 (IAPAs), die op 14 maart 's avonds werden gehouden in het Scandic Hotel in Kopenhagen, Denemarken, toonden uitmuntendheid, veiligheid, duurzaamheid en innovatie binnen de aangedreven hoogwerk toegangstechniek sector. Het evenement, dat gezamenlijk werd georganiseerd door de International Powered Access Federation (IPAF) en Access International, bracht meer dan 420 deelnemers uit de hele sector samen om uitmuntende prestaties in verschillende categorieën te erkennen.

  • De International Powered Access Federation (IPAF) kondigt een update aan van de ePAL app, waarmee het mogelijk wordt om controles voor het gebruik van mobiele hoogwerkers (MEWP's) uit te voeren, vast te leggen en te delen. Deze controles spelen een cruciale rol in het veilig gebruik van aangedreven hoogwerk toegangstechniek.