Technologie ondersteunt mensen en vervangt ze niet, klinkt het op Europlatform

Olivier Colleau, CEO of France-based rental company Kiloutou speaking at Europlatform 2019 conference in Nice, France

Technologische vooruitgangen in de industrie voor aangedreven hoogwerk toegangstechniek verbeteren de veiligheid en efficiëntie en ondersteunen mensen in hun werk, in plaats van hen geheel te vervangen, volgens sprekers op de Europlatform 2019-conferentie, gehouden door de International Powered Access Federation (IPAF) in hotel Le Negresco in Nice, Frankrijk.

Andy Studdert, interim CEO en algemeen directeur van IPAF, opende de conferentie, bijgewoond door ongeveer 120 deelnemers, door ondernemers eraan te herinneren dat mensen altijd vooropstaan. “Over zo’n anderhalf jaar zullen 75% van alle bedrijven een of andere vorm van kunstmatige intelligentie gebruiken om hun bedrijfsprocessen te verbeteren”, zei hij. “Naarmate we de komende jaren steeds meer technologie gaan gebruiken, moeten we onze mensen niet vergeten. Zorg eerst voor je mensen, dan wordt je technologie sneller geaccepteerd.”

Dit sentiment weerklonk in de woorden van Olivier Colleau, CEO van het Franse verhuurbedrijf Kiloutou, die de deelnemers vertelde: “Hoe zal technologie de hoogwerkerverhuur beïnvloeden? Dat doet het al. We kunnen de machine volgen, weten of deze is ingeschakeld en in de toekomst kunnen we zelfs het gebruik van de machine robotiseren en automatiseren.

“Maar ik ben er sterk van overtuigd dat technologie zich zal ontwikkelen om onze mensen en onze klanten te helpen. In onze branche gaan technologie en mensen heel goed samen. Bij Kiloutou gebruiken we technologie om mensen te beschermen – al onze machines hebben systemen om overbelasting te voorkomen en kantelalarmen. Technologie helpt ook het onderhoud van apparatuur en klantenondersteuning te verbeteren door gebruik van een smartphone op locatie, door de technische hulplijn te bellen of een probleem te melden via de app”, voegde hij toe.

“Wij gebruiken BIM-modellen van al onze machines om mensen te helpen beter te plannen, maar de machines kunnen niet uit zichzelf werken. Technologie zal onze bedrijfsvoering veranderen, nieuwe diensten bieden aan klanten en mensen helpen hun werk te doen en waarde toe te voegen aan wat ze doen. Het zal niet snel kunnen worden geïmplementeerd en vereist experimenteren om het goed te krijgen, maar door samen te werken en gegevens te delen, kunnen we allemaal profiteren van de voordelen.”

Clotilde Jouette, directeur marketing en digitale bedrijfstransformatie bij Avesco Rent, was de volgende op het podium en had het erover dat het grootste voordeel van digitalisering is dat ondernemers beslissingen kunnen nemen op basis van meer informatie. “Er vindt een verschuiving plaats richting de sociale en milieu-effecten van onze bedrijven en hoe we zaken doen. Het is bewezen dat huren beter is dan apparatuur kopen”, zei ze.

“Ik ben het volledig eens met de voorgaande sprekers dat ons personeel onze belangrijkste troef is, en daarom waarderen wij hen en zorgen wij dat ze goed getraind zijn. Technologie voegt waarde toe, maar waar moeten we beginnen? Het kan de grootste onderscheidende factor zijn, maar kan een paradigmaverschuiving vereisen en verandert het gehele ecosysteem van onze klantrelaties. Kunstmatige intelligentie kan meerdere systemen combineren om het verzamelen en analyseren van gegevens te automatiseren.”

Valery Klimenko, regiodirecteur van Fortrent en president van de Russische nationale verhuurvereniging, gaf een fascinerend en gedetailleerd overzicht van de Russische hoogwerkerverhuurmarkt, die vanaf de jaren ’90 gestaag is gegroeid en waarin momenteel volop ontwikkeling plaatsvindt, met name in het oosten en noorden.

Hij legde uit hoe de marktpenetratie nog laag is vergeleken met de rest van Europa, maar was optimistisch dat er “goede kansen voor marktontwikkeling” zijn, ondanks enkele obstakels in de vorm van importtarieven op Amerikaanse machines. “Dit heeft een negatieve impact op gebruikers, wanneer ze niet de machines kunnen krijgen die ze nodig hebben.”

“Het groeibeeld in de rest van Europa is in vergelijking daarmee stabiel, maar wordt beperkt door wereldwijde handelsspanningen en Brexit-onzekerheid”, zei Audrey Courant van DuckerFrontier, dat het Global Powered Access Rental Market Report van IPAF produceert.

“Enkele manieren waarop de Europese hoogwerkerverhuur toch kan bloeien en groeimogelijkheden kan maximaliseren, zijn inspelen op de circulaire economie”, voegde ze toe, “gebruikmaken van digitalisering en overstappen van een eenvoudig productleveringsmodel naar het aanbieden van veiligheidsoplossingen”, aansluitend bij het idee van Clotilde Jouette van het opbouwen van ‘klantecosystemen’ om de vraag beter te identificeren en full-service ondersteuning te leveren.

Jim Colvin, CEO van Serious Labs, praatte over hoe zijn bedrijf samenwerkt met IPAF en andere organisaties om training, vertrouwdmaking en vaardigheidstests van hoogwerkergebruikers te vertalen naar de virtual reality (VR) simulatoromgeving: “De klant wil dat jij zijn probleem oplost”, zei hij. “Technologie is een hulpmiddel om daarvoor te zorgen en de gegevens die dat oplevert, zijn ook ongelooflijk waardevol. Wanneer we de juiste vragen stellen aan die gegevens, kunnen we beslissingen gaan nemen die predictief zijn in plaats van reactief.”

De middagsessie begon met Angus Kennard, CEO van Kennards Hire in Australië, die praatte over hoe telematica materieelverhuurbedrijven helpt een ‘ecosysteem’ te creëren om aan de klantvraag te voldoen. Hij vertelde hoe zijn bedrijf sterk is gegroeid sinds begin jaren ’90 en dat uitmuntendheid op het gebied van klantenservice is waar Kennard Hire voor gaat in zijn streven het “beste verhuurbedrijf ter wereld” te worden.

Hij legde uit dat hoogwerker telemetrie slechts een onderdeel is van het wereldwijde internet der dingen (IoT) en wat het gebruik ervan bevordert op bedrijfsniveau. Een hogere gebruiksgraad is een duidelijk voordeel, maar net als andere sprekers benoemde hij dat er vele verschillende systemen en telemetrieproducten op de markt zijn, verschillende soorten middelen en met een verschillende mate van geavanceerdheid en ouderdom en de vraag was opnieuw: “waar beginnen we?”

Hij zei dat zijn bedrijf zich richt op het identificeren van wat de klant wil van telemetrie en dat het “om veel meer gaat dan alleen weten waar de machines zijn”. Klanten op grote, complexe, multidisciplinaire opdrachtlocaties hebben duidelijke metrieken nodig voor de gehele locatie, alle middelen en alle taken, wat Kennards Hire ertoe aanzette om zijn eigen IoT-platform genaamd EasyTRAK te ontwikkelen.

Door de geslaagde implementatie van dit systeem kan Kennards Hire beter aan de klantvraag voldoen, voorspellingen doen over welke apparatuur waar en wanneer nodig is en proactiever zijn bij beslissingen over in welke machines moet worden geïnvesteerd.

Bij het paneldebat in de middag besprak een selectie van de conferentiesprekers vragen over hoe klantenservice kan worden verbeterd door toepassing van digitale technologie zonder “de menselijke interactie buiten beeld te laten”, in de woorden van sessiehost Andy Studdert.

Er was overeenstemming dat nieuwe technologie van welke aard dan ook alleen dient te worden gebruikt om de effectiviteit van medewerkers te vergroten en ervoor te zorgen dat de persoon in beeld zich kan richten op de belangrijke zaken. Angus Kennard en Clotilde Jouette waren het ook eens dat intelligent gebruik van gegevens erom gaat het scala aan gebruikersopties voor interactie te vergroten en beter in te spelen op verschillende generaties eindgebruikers die gewend zijn dingen op verschillende manieren te doen.

Allen waren het eens dat het internet der dingen, digitalisering en intelligent gebruik van big data allemaal grote kansen zijn, maar dat deze niet zonder uitdagingen gepaard gaan en dat er een zeker besef is dat de branche achterloopt met bepaalde zaken, niet in het minst wetgeving en beste praktijken rondom gegevenseigendom en delen.

Ivan Papell, CEO en eigenaar van Liftisa en MovingRent, besprak evolutie in de verhuur door het creëren, doen groeien en verkopen van bedrijven en het proces weer van voren af aan beginnen. “Winstgevendheid zou nooit het doel moeten zijn”, zei hij. Bij het opzetten van een bedrijf is hij van mening dat je andere doelen zou moeten stellen. Hij benadrukte ook het belang van de branche als geheel om veiligheidsnormen te bevorderen en waarde toe te voegen voor klanten, zich aansluitend bij de meerderheid van de sprekers die dag.

De conferentie werd besloten met een presentatie van Andrew Delahunt, directeur techniek en veiligheid van IPAF, over de komende publicatie van het IPAF Safety Report. Dit is gebaseerd op analyse van gegevens die zijn verzameld gedurende het ongevallenrapportageproject van IPAF. Alle gegevens die IPAF verzamelt zijn anoniem en vertrouwelijk, waarbij alle identificeerbare gegevens worden verwijderd. De analyse laat zien dat ongevallen bij gebruik van hoogwerkers relatief ongewoon zijn, gezien het feit dat er bijna 1,5 miljoen hoogwerkers zijn in verhuurvloten wereldwijd.

Er werd een overzicht gepresenteerd van ongevallen uit Frankrijk, Nederland, Argentinië en de Verenigde Staten, waaruit bleek dat de oorzaken terugkerend en vermijdbaar zijn. Meer landen dan ooit rapporteren en deze gegevens worden gebruikt om de branche te informeren via IPAF’s veiligheidscampagnes en technische voorlichting. Als onderdeel van het voortdurende streven om meer bedrijven in meer gebieden ongevallen en bijna-ongevallen te laten melden, lanceert IPAF eind 2019 zijn wereldwijde rapportageportaal opnieuw, geoptimaliseerd voor het web en mobiele apparaten.

www.europlatform.info

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn

  • IPAF heeft een nieuw presidentieel team bevestigd, waarbij Norty Turner van United Rentals officieel is geïnstalleerd tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2020 van de federatie, die voor het eerst ooit werd gehouden per videoconferentie op 23 april als gevolg van de aanhoudende pandemie van het coronavirus. Drie nieuwe bestuursleden, gedetacheerd in 2019, werden ook tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering bevestigd.

  • We waarderen uw support tijdens deze periode en verzoeken u om regelmatig op www.ipaf.org/covid19 te kijken voor updates. Neem alstublieft contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF kantoor voor vragen hierover.

  • Deze kennisgeving dient om leden formeel te adviseren dat de volgende Algemene Jaarvergadering van de International Powered Access Federation zal plaatsvinden om 16:30 uur (VK) op 23 april 2020. De vergadering wordt in het Engels gehouden en daarom zijn de documenten alleen in het Engels beschikbaar.