Recordaantal IPAF-trainingen leidt tot gezond overschot over 2021

IPAF Annual Report 2021 - NL COVER

De International Powered Access Federation (IPAF) heeft zich in 2021 goed hersteld van de pandemie – een voorzichtige benadering van de uitgaven in combinatie met een recordjaar voor trainingen en ledenaantal heeft bijgedragen tot een totaal overschot aan het eind van het jaar van £ 476.053, waarvan IPAF een aanzienlijk deel onder haar leden heeft verdeeld in de vorm van korting op het lidmaatschap en kortingen op de administratiekosten voor trainingen.

Volgens IPAF’s jaarverslag over 2021, dat op 10 maart tijdens de AGM van de federatie in Londen (VK) is gepubliceerd, is de vraag naar trainingen snel gestegen na een matig eerste kwartaal en is deze ook de rest van het jaar sterk gebleven. Het aantal uitgereikte trainingscertificaten bereikte een record van 176.282 – een stijging van 31,2% ten opzichte van 2020 en een stijging van 0,2% ten opzichte van 2019, IPAF’s vorige beste jaar. In het Verenigd Koninkrijk rondden 31.298 meer mensen een IPAF-training af dan in 2020.

Peter Douglas, CEO en Managing Director van IPAF, zegt: “Als 2020 een van de meest uitdagende was in de geschiedenis van IPAF, dan getuigt het van iedereen die bij de federatie betrokken is dat 2021 op zo veel fronten enorm productief was. We hebben in deze moeilijke tijd ook enkele belangrijke lessen geleerd die de organisatie ongetwijfeld goed van pas zullen komen in de toekomst.

“We hebben het ledenaantal in 2021 aanzienlijk verhoogd en ons doel voor het einde van het jaar, 1.500 leden voor eind december, overschreden. Bovendien zijn we erin geslaagd 2019 te overtreffen wat betreft recordaantallen gegeven IPAF-trainingen, wat nog opmerkelijker is als de gevolgen van de pandemie en de relatief trage start van het jaar in aanmerking worden genomen.

“Deze positieve trends hebben geleid tot een sterk herstel van de inkomsten, wat op zijn beurt betekent dat IPAF in staat is geweest de belangrijkste doelstellingen te verwezenlijken en iets extra’s terug te geven aan onze leden in de vorm van kortingen op vergoedingen en de administratiekosten van trainingen.”

IPAF’s omzet is in 2021 met £ 1,5 miljoen (28,2%) gestegen tot £ 6,8 miljoen (ongeveer € 7,91 miljoen of $ 9,35 miljoen) in vergelijking met 2020. De stijging van de inkomsten uit trainingen droeg voor meer dan 80% bij aan de totale inkomsten en kende een stijging van 31,8% ten opzichte van 2020.

Het ledenaantal eindigde op een recordhoogte na een sterk einde van 2021. Ondanks een moeilijke start van het jaar waarbij het aantal IPAF-leden netto daalde, werd over heel 2021 een totaal van 186 nieuwe leden ingeschreven tegenover 134 verloren leden, wat resulteerde in een netto aanwinst van 52. Aan het eind van het jaar telde IPAF in totaal 1.504 leden, een stijging met 3,6% ten opzichte van de 1.452 aan het eind van 2020. In de loop van het jaar is de IPAF-voetafdruk uitgebreid naar drie extra gebieden – Pakistan, Trinidad en Tobago en Guatemala.

Het aantal leden in Europa (inclusief het VK en Ierland) is met 3,5% gestegen, tegenover een groei van 3,8% bij de leden buiten Europa. Het aantal leden van buiten Europa is stabiel gebleven op iets minder dan een derde (31%) van het totaal.

Het aantal nieuwe trainingscentra dat zich aansloot bij IPAF is gestegen van 37 in 2020 naar 42 in 2021, wat resulteerde in een totaal van 573 IPAF-trainingscentra verspreid over 53 gebieden, een stijging van 2% ten opzichte van 2020. “Door IPAF geaccrediteerde programma’s blijven een aanzienlijk inkomen opleveren voor leden die trainingen aanbieden en droegen meer dan 80% bij aan de totale omzet van IPAF in 2021.

Het aantal mensen dat een IPAF-training volgde is in 2021 met 41.875 gestegen, met 176.282 mensen die met succes een cursus afrondden, een stijging van 31,2% ten opzichte van 2020 (134.407) en een stijging van 0,2% (296) ten opzichte van 2019, dat het vorige best presterende jaar voor trainingen was.

In 2021 is de mobiele ePAL-app voor bedieners van hoogwerkers gelanceerd, waarmee bedieners de mogelijkheid krijgen om hun licentie te ontvangen in digitale vorm in plaats van een traditionele plastic kaart. In 2021 werden er in totaal 51.129 digitale licenties afgegeven, wat 29% van het totaal was, hoewel de uitrol van de ePAL-app in alle landen aan het eind van het jaar nog niet was voltooid.

● Het IPAF jaarverslag verschijnt tegelijk met de AGM en is beschikbaar om te lezen in meerdere talen of als digitale download via www.ipaf.org/annual-report. IPAF heeft zich ertoe verbonden geen gedrukte exemplaren van het verslag meer te produceren als onderdeel van haar voortdurende streven naar duurzaamheid.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn