IPAF sluit gelijkstellingsovereenkomst Nederlandse Petrochemische Industrie

IPAF at Verticaaldagen, Benelux in 2018

Er is een gelijkstellingsovereenkomst voor certificering bereikt tussen de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) en de International Powered Access Federation (IPAF), wat betekent dat IPAF’s PAL Card voor hoogwerker bedieners nu wordt erkend als onderdeel van de toegangsvereisten om te werken op petrochemische locaties en installaties in Nederland.

Binnen het SSVV stelsel heeft de “waarborgcommissie mobiele werktuigen” een onderzoek naar gelijkwaardigheid uitgevoerd en besloten om met ingang van 1 augustus 2021 een vrijstelling te verlenen voor IPAF hoogwerker bediener training. Dit betekent dat alle houders van een geldige IPAF PAL Card met categorieën 1B, 3A en/of 3B niet langer ook het examen SSVV Opleidingen Gids (SOG) “werken met hoogwerkers” hoeven af te leggen.

Jur Kamsteeg, IPAF's vertegenwoordiger voor de Benelux, zegt: "We zijn verheugd deze gelijkwaardigheidserkenning voor de IPAF PAL Card te hebben bereikt. Dit is een zeer belangrijke stap voorwaarts en zou locatietoegang en het bewijs van certificering voor hoogwerker bedieners in de Nederlandse petrochemische industrie moeten stroomlijnen.

“Wij danken de SSVV voor haar medewerking en betrokkenheid bij deze al lang bestaande kwestie en voor het uitvoeren van een grondig gelijkwaardigheidsonderzoek. Ons volgende doel is om naar België te kijken om te zien of we in samenwerking met de BeSaCC (Belgische VCA) een vergelijkbare gelijkwaardigheidsvrijstelling kunnen bereiken.”

● Alle andere certificeringsvereisten om op petrochemische locaties in Nederland te werken blijven van kracht. Zie Overzicht-met-vrijstellingen-SOG-augustus-2021 voor details van de gelijkwaardigheidsvrijstelling.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn