IPAF-rapport biedt nieuw inzicht in ongevallen met hoogwerkers wereldwijd

IPAF - Wereldwijd Hoogwerker Veiligheidsrapport

Ongevallen tijdens het werken op hoogte met hoogwerkers hebben, volgens de nieuwste gedetailleerde veiligheidsanalyse van de International Powered Access Federation (IPAF), verhoudingsgewijs meer kans om zich voor te doen bij werken in de openbare ruimte of langs de weg dan op gecontroleerde werkplaatsen zoals bouwplaatsen of bedrijfsterreinen.

IPAF's Global MEWP Safety Report 2016-2018 presenteert belangrijke bevindingen uit de analyse door de federatie van de ongevallenstatistieken die zijn verzameld via zijn wereldwijde ongevallenrapportageproject, waarbij incidenten uit 25 landen over de hele wereld worden gerapporteerd. Het rapport is nu te bekijken of downloaden via www.ipaf.org/accident

Ongevallen op bouwplaatsen vormen gezamenlijk het hoogste gemiddelde aantal per jaar, maar aangezien hoogwerkers veel vaker in de bouw worden gebruikt dan in andere sectoren en locaties, is de kans op ongevallen op een gecontroleerde werkplaats verhoudingsgewijs kleiner dan op een afgelegen locatie of in een openbaar gebied, zoals langs een weg, zo blijkt uit het rapport.

Naast het verhoudingsgewijs hogere risico op een ongeval bij werken buiten gecontroleerde werkplaatsen, identificeert het nieuwe rapport terugkerende onderliggende oorzaken van incidenten met hoogwerkers zoals vallen van het platform, elektrocuties, beknellingen, kantelen van hoogwerkers en het tegen hoogwerkers botsen door andere voertuigen. Dit komt overeen met de analyse van dodelijke ongevallen van voorgaande jaren en toont eens te meer aan dat de branche zich moet richten op manieren om de onderliggende factoren die bij dit soort incidenten een rol spelen te verminderen.

Richard Whiting, IPAF’s General Market Manager voor het VK en Ierland, die heeft gewerkt aan de afronding van het rapport en de presentatie van de bevindingen, zegt: “Met dit rapport is er een nieuwe methodologie voor een groot deel van de analyse en de manier waarop de bevindingen worden gepresenteerd. Daarnaast zijn in het rapport belangrijke aanbevelingen opgenomen om gemeenschappelijke risicofactoren te beperken. We hebben samen met een toegewijde groep IPAF-leden hard gewerkt om de gegevens te analyseren, te interpreteren en op een nieuwe manier te presenteren, om de branche in het algemeen te helpen veilig te blijven.

“Een belangrijke verandering is dat, in plaats van de ongevallengegevens van een volledig jaar te vergelijken met voorgaande jaren, de meest recente drie volledige jaren van de beschikbare gegevens zijn gecombineerd om een geaggregeerd en gemiddeld aantal incidenten te produceren – door de gegevens te combineren tot een grotere algemene set kunnen trends in de tijd eenvoudiger worden geïdentificeerd.”

Andere belangrijke indicaties zijn onder andere: De sectoren waarin de meeste doden vallen zijn bosbeheer en de bouw, waarbij de onderhouds- en de elektraservicesector respectievelijk op de derde en vierde plaats komen. Zowel in bosbeheer als in de bouw waren jaarlijks gemiddeld 19 gerapporteerde dodelijke slachtoffers, maar het totale aantal dagen dat in de bouw met hoogwerkers wordt gewerkt, ligt wereldwijd veel hoger dan in bosbeheer, waardoor de kans op een dodelijk ongeval in de laatste verhoudingsgewijs groter is dan op een bouwplaats.

Whiting merkt op: “Er moet hernieuwde aandacht worden besteed aan het waarschuwen van managers en gebruikers voor de relatief hogere proportionele risico’s op een ernstig of dodelijk ongeval wanneer zij niet werken op een gecontroleerde, afgescheiden werkplek. IPAF’s Street Smart-veiligheidscampagne probeert dit al te doen; we moeten kijken hoe we deze campagne het beste kunnen ontwikkelen om bijvoorbeeld elektrocutie of andere ongevallen in bosbeheer te helpen verminderen.”

Peter Douglas, CEO en algemeen directeur van IPAF, die als lid van de Britse landelijke raad een belangrijke rol heeft gespeeld bij het initiëren van het lopende wereldwijde incidentrapportageproject in 2012, merkt op: “Hoogwerkers behoren nog steeds tot de veiligste manieren voor het uitvoeren van werk op hoogte. Wanneer ongeplande incidenten zich voordoen, is het van vitaal belang dat we die gegevens vastleggen en de resulterende statistieken analyseren om te zien welke trends zich voordoen en om de technische richtlijnen van IPAF te beïnvloeden, ons trainingsprogramma aan te passen en onze veiligheidscampagnes te informeren.

“We moeten samenwerken met onze leden en alle belanghebbenden in de branche om de rapportage van incidenten te verbeteren. Het is van vitaal belang dat alle incidenten, inclusief kleine ongelukjes en bijna-ongevallen, worden geregistreerd. Dit helpt bij het identificeren van verhoogde risico’s en het beperken van de onderliggende factoren om het aantal zware of dodelijke ongevallen die zich voordoen te verminderen met behulp van de opgedane kennis.

“Sommigen zijn wellicht niet bekend met het meldingsportaal van IPAF, terwijl anderen het gevoel kunnen hebben dat ze problemen krijgen als ze iets rapporteren. Ons portaal via www.ipaf.org/accident is snel en eenvoudig en maakt het mogelijk om elk incident te registreren met volledige anonimiteit, dus ik dring er bij iedereen die op de hoogte is van een ongeval met een hoogwerker dat misschien niet gemeld is op aan om in te loggen en de gegevens onverwijld in te voeren – het kan helpen om een leven te redden in de toekomst!”

Alle bedrijven en personen worden aangemoedigd om incidenten met hoogwerkers, hefstijgers en andere soorten hefwerktuigen te rapporteren via www.ipaf.org/accident; specifieke details zoals namen, locatie, machinemerk zijn niet verplicht om een incident te rapporteren.. Rapportage is mogelijk in meerdere talen. Gebruikers kunnen inloggen op het IPAF-portaal of anoniem rapporteren met één klik en worden gevraagd om zoveel mogelijk informatie over het incident te verstrekken, inclusief details zoals wanneer het voordeed, wie de leiding had en wie werd getroffen, wat het resultaat was, wat de hoogwerkercategorie was, hoe de machine werd gebruikt en wat er gebeurde.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn

  • IPAF kende een sterk handelsjaar in 2019 en rapporteerde over de hele linie groei in termen van lidmaatschap, levering van opleidingen en bestreken gebieden, wat leidde tot hogere inkomsten, een stijging van 8,1% ten opzichte van 2018, volgens het laatste jaarverslag van de federatie.

  • IPAF heeft een nieuw presidentieel team bevestigd, waarbij Norty Turner van United Rentals officieel is geïnstalleerd tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2020 van de federatie, die voor het eerst ooit werd gehouden per videoconferentie op 23 april als gevolg van de aanhoudende pandemie van het coronavirus. Drie nieuwe bestuursleden, gedetacheerd in 2019, werden ook tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering bevestigd.

  • We waarderen uw support tijdens deze periode en verzoeken u om regelmatig op www.ipaf.org/covid19 te kijken voor updates. Neem alstublieft contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF kantoor voor vragen hierover.