IPAF publiceert richtlijnen voor het vermijden van contact met hoogspanningskabels

IPAF Safe Use of MEWPs in the Vicinity of Power Lines guidance COVER

De International Powered Access Federation (IPAF) heeft tijdens het Conexpo-evenement in Las Vegas, Verenigde Staten, een uitgebreide nieuwe richtsnoer gelanceerd waarin de belangrijkste principes en manieren worden uiteengezet om risico's te verminderen bij het gebruik van mobiele hoogwerkers in de buurt van hoogspanningskabels, met als doel incidenten met elektrocutie en elektrische schokken te helpen verminderen. Deze richtsnoer maakt deel uit van de wereldwijde veiligheidscampagne Hoogspanning! 

Het nieuwe richtsnoer, getiteld Veilig gebruik van hoogwerkers in de buurt van hoogspanningskabels, is ontwikkeld door IPAF in samenwerking met het IPAF International Safety Committee (ISC) en ondersteunende leden en kan in eerste instantie in het Engels worden bekeken of gedownload. Na de officiële lancering tijdens Conexpo, en na beoordeling door de sector en inachtneming van eventuele feedback, zal het document beschikbaar worden gesteld in andere talen en regiospecifieke versies.  

Het document kan gratis worden bekeken en gedownload in digitaal formaat en is ook printklaar, zodat organisaties naar wens co-branded papieren exemplaren kunnen produceren. Brian Parker, Head of Safety & Technical van IPAF, vertelt: "Door gegevens van de afgelopen tien jaar van ongevallenrapportage via het IPAF-portaal te analyseren, is het duidelijk dat incidenten met elektrocuties en elektrische schokken sinds 2015 aanzienlijk zijn toegenomen. Een opvallende statistiek is dat gemelde incidenten van elektrocutie bijna altijd dodelijk zijn. 

"Werken in de buurt van onder spanning staande hoogspanningskabels kan werknemers blootstellen aan gezondheids- en veiligheidsrisico's, waaronder overlijden door elektrocutie of een elektrische schok. Als een hoogwerker of zijn inzittenden in contact komen met onder spanning staande hoogspanningskabels, kan dit onmiddellijk overlijden, een elektrische schok of ander letsel veroorzaken die direct of indirect door elektriciteit worden veroorzaakt. Even ernstig kan het effect zijn van elektrische vonken van de hoogspanningskabel op een hoogwerker en zijn inzittenden. 

"Zoals bij alle veel voorkomende oorzaken van ongevallen met hoogwerkers, kunnen de veiligheidscultuur en het gedrag op de werkplek een grote rol spelen bij het terugdringen van het aantal incidenten. Onwetendheid of gebrek aan bewustzijn van de belangrijkste onderliggende risico's kan leiden tot zelfgenoegzaamheid en mogelijke blootstelling aan onveilige situaties. Het was duidelijk dat dit weer een type veelvoorkomend incident is waar onze sector veel meer aan zou moeten doen om ze te begrijpen en uit te roeien en die bijna altijd leid tot ernstig, levensveranderend letsel of overlijden.  

"IPAF heeft een gloednieuw, uitgebreid richtsnoer opgesteld, waarvan we hopen dat deze iedereen die het gebruik van hoogwerkers in de buurt van hoogspanningskabels plant, bedient en er toezicht op houdt, zal helpen bij het vaststellen en begrijpen van de risico's. De gids schetst maatregelen die deze kunnen verminderen of beperken en die op hun beurt het aantal incidenten met contact met of vonken door hoogspanningskabels kunnen verminderen." 

Het richtsnoer Veilig gebruik van hoogwerkers in de buurt van hoogspanningskabels van IPAF heeft tot doel: 

  • Informatie verstrekken aan degenen die werkzaamheden met hoogwerkers plannen en beheren. 

  • Informatie verstrekken over de belangrijkste oorzaken van elektrocutie met hoogspanningskabels. 

  • Bewustmaking van de gevaren en risico's van het werken in de buurt van hoogspanningskabels. 

  • Informatie verstrekken over de sectoren waar elektrocuties en elektrische schokken voorkomen. 

  • Risicobeheersingsmaatregelen en een veilig werksysteem vaststellen om te implementeren en het aantal incidenten te verminderen. 

  • Algemene wereldwijde richtsnoeren verstrekken aan degenen die taken uitvoeren om incidenten te voorkomen. 

Parker voegt toe: "We hopen dat iedereen die dit document leest en vooral degenen die persoonlijk aanwezig waren op Conexpo hun gedachten met ons delen. Zoals alle technische en veiligheidsrichtlijnen van IPAF is dit een 'levend document' en we hechten veel waarde aan het luisteren naar en reageren op constructieve feedback. Ik dring er dus op aan dat mensen het document bekijken en downloaden, het lezen, begrijpen en het delen met collega's." 

Tot de belangrijkste punten van de veiligheidsrichtsnoeren in het nieuwe document behoren: 

Zorgvuldig plannen - Kijk uit naar en rond voor hoogspanningskabels in het werkgebied. Voer een locatieonderzoek en risicobeoordeling uit om ervoor te zorgen dat een veilig werksysteem wordt voltooid. De juiste machinekeuze is van cruciaal belang. Als uw werkgebied hoogspanningskabels bevat, neem dan contact op met de netbeheerder voordat de werkzaamheden beginnen. Zorg ervoor dat bedieners zijn ingelicht voordat ze met de werkzaamheden beginnen en dat ze op de hoogte zijn van eventuele hoogspanningskabels in de buurt. 

Ervoor zorgen dat bedieners zijn getraind – Iedereen die betrokken is bij het veilig gebruik van het hoogwerkers moet goed zijn getraind in het type hoogwerker dat ze gebruiken en moet vertrouwd zijn gemaakt met de machine. Managers moeten ervoor zorgen dat bedieners van hoogwerkers, supervisors en spotters ingelicht zijn over het veilig werksysteem. 

Buiten uitsluitingszones blijven - Een uitsluitingszone is de voorgeschreven veiligheidszone rond onder spanning staande hoogspanningskabels. U mag geen hoogwerker gebruiken als er een mogelijkheid bestaat dat een deel ervan een uitsluitingszone betreedt. Afstanden voor uitsluitingszones kunnen variëren, deze moeten worden verkregen bij de desbetreffende netbeheerder. 

Uw reddingsplan kennen - Als iemand geëlektrocuteerd is door elektrische vonken of in contact is geweest met een hoogspanningskabel, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten en bel de netbeheerder om de stroom uit te schakelen en de hoogspanningskabels te isoleren. Neem het protocol 'Blijf, bel, wacht’ in acht.  

Peter Douglas, CEO en algemeen directeur van IPAF, merkt op: “Dit is een uitgebreid nieuw document en ik vertrouw erop dat de sector voor aangedreven hoogwerk toegangstechniek het nuttig zal vinden bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden op hoogte in de buurt van hoogspanningskabels. Uit onze ongevallengegevens blijkt dat dit soort incidenten vooral in de Verenigde Staten voorkomt, dus het is ideaal om de nieuwste wereldwijde veiligheidscampagne van IPAF hier tijdens Conexpo te lanceren.  

"Zoals vorig jaar met de wereldwijde veiligheidscampagne Val er niet voor! van IPAF hopen we dat Hoogspanning! ertoe kan bijdragen dat de meest voorkomende veiligheidsincidenten met aangedreven hoogwerk toegangstechniek worden aangepakt. Dit is een uitdaging die ons allen in de sector aangaat. We hebben een collectieve verantwoordelijkheid om te handelen.  

"Ik wil alle leden van het IPAF-team, de ISC-werkgroep en de leden die tijd en moeite hebben gestoken in het opstellen van deze richtsnoeren bedanken. IPAF wil ook iedereen bedanken die ongevallen en bijna-ongevallen blijft melden via het IPAF-portaal. De analyse van deze essentiële gegevens is van onschatbare waarde geweest bij het opstellen van de veiligheidsrichtsnoeren en blijft de basis vormen voor al het werk dat IPAF en haar commissies doen, niet in de laatste plaats bij het produceren van relevante en effectieve veiligheidscampagnes en uitgebreide richtsnoeren voor goede praktijken." 

● Bezoek www.ipaf.org/resources om de nieuwe IPAF-richtsnoer Veilig gebruik van hoogwerkers in de buurt van hoogspanningskabels te bekijken of te downloaden. Kijk voor meer informatie over Hoogspanning!, evenals Val er niet voor! en alle gerichte veiligheidscampagnes van IPAF op www.ipaf.org/safe en blijf www.ipafaccidentreporting.org gebruiken om incidenten en bijna-ongevallen met betrekking tot aangedreven hoogwerk toegangstechniek te melden.  

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn

  • Vertegenwoordigers van IPAF zullen deelnemen aan Dansk Liftmesse 2023, de eerste expo die uitsluitend gericht is op hoogwerkers in Denemarken, die op 11-12 mei in Slagelse bij Kopenhagen wordt gehouden.

  • Boek nu om een plaats te reserveren voor het jaarlijkse IPAF ELEVANDO España-evenement, dat op 25 en 26 april plaatsvindt in Hotel Abba Euskalduna in Bilbao in Spaans Baskenland.

  • De IPAF Summit & IAPA’s 2023 in Berlijn, Duitsland, op 20 april, zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar volledig uitverkocht, na een onderbreking van twee jaar van fysieke evenementen tijdens de pandemie. De details van het sitebezoek en de netwerkreceptie zijn eveneens bekendgemaakt.