IPAF publiceert nieuwe richtlijnen voor het gebruik van hoogwerkers in openbare gebieden

Safe Use of MEWPs in Public Areas NL

De International Powered Access Federation (IPAF) heeft uitgebreide nieuwe richtlijnen gepubliceerd waarin de belangrijkste beginselen en manieren worden uiteengezet om waarschijnlijke risico's bij het gebruik van mobiele hoogwerkers in openbare gebieden en in de buurt van wegen te verminderen.

Het nieuwe leidraad document, getiteld "Veilig Gebruik van Hoogwerkers in Openbare Ruimtes", is ontwikkeld door IPAF in samenwerking met haar International Safety Council (ISC) en ondersteunende leden, en is beschikbaar om te bekijken of te downloaden in het Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Koreaans, Portugees, vereenvoudigd Chinees en Spaans. Het kan gratis worden gedownload in digitaal formaat en is ook print klaar beschikbaar, zodat organisaties desgewenst hun eigen gedrukte exemplaren kunnen maken.

Brian Parker, IPAF’s Hoofd Veiligheid & Techniek, vertelt: "Het gebruik van aangedreven hoogwerk toegangstechniek voor een effectieve toegang tot werkzaamheden op hoogte neemt wereldwijd voortdurend toe, aangezien de productiviteits- en veiligheidsvoordelen zowel door bedrijven als werkgevers worden erkend, en een toenemend aantal mobiele hoogwerkers wordt gebruikt in gebieden waar zich leden van het publiek kunnen bevinden, hetgeen moeilijker te controleren is, d.w.z. niet altijd gescheiden van niet-gerelateerde werkzaamheden, autoverkeer of het grote publiek.

"Dankzij de inbreng van Mark Keily van Sunbelt Rentals en de door hem voorgezeten Internationale Veiligheidscommissie is deze nieuwe leidraad echt het resultaat van een wereldwijde gezamenlijke inspanning. Het samenstellen en herzien van de leidraad is een uitputtend proces geweest en IPAF hoopt dat het een waardevol referentiepunt voor de werkplek zal worden bij het plannen van werkzaamheden met hoogwerkers in een openbare gebieden of langs wegen".

Mark Keily voegt toe: "Uit de IPAF-incidentengegevens voor 2019 en 2020 blijkt dat ongeveer een derde van alle gemelde incidenten met dodelijke afloop of verwondingen zich heeft voorgedaan in een omgeving die zou worden geclassificeerd als openbare gebieden en snelwegen. Dit komt overeen met gegevens uit eerdere rapporten over 2016-2018.

"Dit nieuwe document "Veilig Gebruik van Hoogwerkers in Openbare Ruimtes" is bedoeld om de aandacht te vestigen op de relevante gevaren en bijbehorende risico's wanneer een hoogwerker moet worden gebruikt in openbare gebieden, die vaak moeilijker te controleren zijn dan andere werkterreinen.

"Ook worden maatregelen aangegeven die kunnen worden uitgevoerd om het risico van een incident of verwonding bij het gebruik van een hoogwerker op locaties waar het publiek en/of voertuigen niet verboden zijn - en daarmee bedoelen we niet op vaste bouwplaatsen of afgebakende bedrijfsterreinen - te elimineren of te verminderen. Wij dringen er bij alle gebruikers van hoogwerkers in deze omgevingen op aan onverwijld een gratis exemplaar te bekijken en te downloaden.

"We hopen dat het met name van nut zal zijn voor degenen die plannen maken voor of werkzaam zijn in sectoren die vaak of uitsluitend gebruik maken van hoogwerkers in openbare gebieden, zoals telecommunicatie- en nutsbedrijven, aannemers in de openbare sector, technici op het gebied van wegen/straatverlichting, beheer van faciliteiten/commerciële gebouwen, boomverzorging en boomkwekerij."

Peter Douglas, CEO en Algemeen Directeur van IPAF, zegt: "Dit is een zeer uitgebreid nieuw document en ik vertrouw erop dat de sector van de aangedreven hoogwerk toegangstechniek het nuttig zal vinden bij de planning en uitvoering van werkzaamheden op hoogte in openbare ruimten en langs wegen.

"Ik wil alle leden van IPAF ISC bedanken voor hun tijd en moeite bij het opstellen van deze leidraad. IPAF wil ook iedereen bedanken die ongevallen en bijna-ongevallen blijft melden via het IPAF-portaal; de analyse van deze vitale gegevens is van onschatbare waarde geweest bij het vormgeven van de veiligheidsrichtlijnen en vormt nog steeds de basis voor al het werk dat IPAF en haar commissies doen."

● Bezoek www.ipaf.org/resources om het IPAF-richtsnoer Veilig Gebruik van Hoogwerkers in Openbare Ruimtes te bekijken of te downloaden. Gebruik www.ipafaccidentreporting.org om incidenten en bijna-ongelukken met aangedreven hoogwerk toegangstechniek te melden.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn