IPAF diversificeert omzet in een sterk jaareinde om reserves op te krikken

IPAF Annual Report 2020 - Spread WEB

De International Powered Access Federation (IPAF) beleefde een goed einde van 2020. De opbrengsten kregen een impuls door de diversificatie van inkomstenstromen en de aanhoudende zorg voor kostenbeheer om de kasreserve te herstellen en de federatie in een relatief sterke positie te laten nadat de handel een harde klap kreeg te verduren in de eerste maanden van de Coronavirus-pandemie. Dit blijkt uit het laatste Jaarverslag van de federatie.

Vanwege de pandemie daalde de vraag naar IPAF-training enorm in 2020. Dit had een grote impact op de omzet en vroeg om snelle en radicale maatregelen om de financiële impact te verzachten.

Het in dat jaar uitgegeven aantal PAL Cards nam met bijna 24% af tot net iets boven de 134.000. Desondanks werden de budgetten voor training overschreden in sommige regio's, met name de Golfstaten, Ierland, Eurazië en de Noordse regio. In de dominante markt van het Verenigd Koninkrijk rondden meer dan 32.000 minder mensen een IPAF-opleiding af dan in 2019.

IPAF’s omzet nam in 2020 met bijna £ 1,74 miljoen (24,8%) af tot £ 5,3 miljoen (ca. € 6 miljoen of US$ 6,8 miljoen), vergeleken met 2019. Opbrengsten van buiten het VK namen af van 44% tot 41,6% van de totale inkomsten. Hoewel de afname in inkomsten uit training het overgrote deel hiervan voor zijn rekening neemt, had de annulering van veel evenementen en tentoonstellingen ook een aanzienlijke impact.

Maar door het radicale kostenbeheer en de maatregelen voor kredietbeheer, samen met de steun van de Britse en Zwitserse overheden ten aanzien van regelingen omtrent baanbehoud en een toename in bankleningen krachtens het Coronavirus Business Interruption Loan Scheme in het VK, kon het bedrijf in sleutelpersoneel blijven investeren, en een goede kasreserve opbouwen om de federatie te beschermen tegen toekomstige gevolgen van COVID-19 en terug te keren naar een jaaroverschot van £ 333.800.

Peter Douglas, CEO en algemeen directeur van IPAF, zegt: "We weten allemaal hoe lastig het jaar 2020 voor bedrijven over heel de wereld is geweest. De bescherming van ons personeel, de beheersing van onze kosten, de diversificatie van onze opbrengsten en de vergroting van ons totale ledenaantal is de lange weg die de organisatie heeft afgelegd om onze vitale kasreserve weer op peil te brengen en getuigt van het harde werk, de toewijding en doorzettingsvermogen van ons team en het resultaat van de snelle en radicale reacties die we in de begindagen van de pandemie hebben getoond.

Een bijzondere dank gaat uit naar ons financiënteam, inclusief Amanda Beckett, die in 2020 als Hoofd Financiën bij ons is gekomen, Natalie Wood, IPAF’s Financial Controller, die het hele vorige jaar voor continuïteit en stabiliteit heeft gezorgd, terwijl vele andere werknemers met verlof moesten, en ook Andrew Bache, ons vertrekkend Hoofd Financiën, die ons tijdens de eerste weken en maanden van het jaar immens heeft bijgestaan, hoewel hij eigenlijk van plan was om in 2019 met pensioen te gaan!

Het lijdt geen twijfel dat de Federatie in een zeer positieve en veel gezondere positie verkeert dan het geval zou kunnen zijn geweest op basis van de slechtste planning in het tweede kwartaal van vorig jaar, en het verheugt me dit te kunnen zeggen."

Ondanks de moeilijke handelsomstandigheden over heel de wereld, die voor een verlies van meer dan 100 leden hebben gezorgd, nam het algehele ledenaantal toe met 2,1%, van 1.422 aan het einde van 2019 tot 1.452 in 2020. Hiermee werd de wereldwijde voetafdruk van IPAF uitgebreid naar 75 landen, waaronder twee nieuwe: Cyprus en Mozambique. In Europa, inclusief het VK en Ierland, nam het aantal leden met 2,2% toe, terwijl IPAF het aantal leden van buiten Europa met 1,8% zag toenemen. Het aantal leden buiten Europa bleef stabiel met een aandeel van 31% op het totaal.

Het aantal nieuwe trainingscentra dat zich bij IPAF heeft aangesloten, nam af van 45 in 2019 tot 37 in 2020, waardoor aan het einde van 2020 het totaal op 561 in 51 gebieden kwam te liggen: een stijging van 1% ten opzichte van 2019. Ondanks de pandemie blijven door IPAF geaccrediteerde opleidingen een aanzienlijk inkomen opleveren voor leden die opleidingscursussen aanbieden, en droegen meer dan 75% bij aan de totale omzet van IPAF in 2020, een toename van 5,1% ten opzichte van 2019.

Het totaal aantal mensen dat IPAF-training onderging daalde met 41.500 in 2020 tot 134.407 mensen die met succes een cursus hebben afgerond, een afname van 23,6% vergeleken met 2019 (175.986). Ierland, Eurazië en de Noordse regio lieten echter wel een sterke groei zien.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn

  • De ePAL mobiele app voor bedieners van aangedreven hoogwerk toegangstechniek die opleidingscertificering in het digitale tijdperk brengt en de milieu-impact van IPAF PAL Cards vermindert, is nu beschikbaar in zes extra talen, na lancering in het Engels eerder dit jaar.

  • Mike Ashton zal de functie van IPAF's nieuwe internationale veiligheids- en technisch adviseur opnemen, waarbij hij de expertise van zijn meer dan 25 jaar in technische, opleidings- en bedrijfsmanagementfuncties in het VK, het Midden-Oosten en Australië naar de rol zal brengen.

  • De juryleden voor de prestigieuze International Awards for Powered Access (IAPA's) zijn bekend, aangezien de inzenddeadline van 1 december nadert. De IAPA's zullen worden georganiseerd naast de Summit van de International Powered Access Federation (IPAF) van volgend jaar in het Millennium Gloucester Hotel, Kensington, Londen, op 10 maart 2022.