IPAF coördineert de reactie op de veiligheidswaarschuwing over hefsteigers van HSE

MCWP UK IRE work group meeting 3.jpg

De International Powered Access Federation (IPAF) is bezig met de coördinatie van hoe de branche zal reageren op de recente veiligheidswaarschuwing voor hefsteigers door de Britse Health and Safety Executive (UK HSE), na een bijeenkomst op 11 mei van haar werkgroep Hefsteigers in het VK & Ierland.

Angel Ibáñez, de vertegenwoordiger voor hefsteigers en aanverwante producten van IPAF die de vergadering belegde, vertelt: "De bijeenkomst van IPAF’s werkgroep Hefsteigers in het VK & Ierland werd door meer dan 30 deelnemers bijgewoond om een reactie te formuleren op de deze maand uitgegeven UK HSE BSCD1-2022.

Dat de bijeenkomst zo goed werd bijgewoond geeft blijk van het belang en het gewicht dat verhuurbedrijven, fabrikanten en eindgebruikers van hefsteigers aan deze veiligheidswaarschuwing hechten. Het is de groep duidelijk dat er op gecoördineerde wijze gereageerd moet worden en dat er corrigerende afspraken moeten worden gemaakt voor de korte en (middel) lange termijn."

Tijdens de bijeenkomst werd onder andere afgesproken zich aan een streng risicoanalysebeleid te houden bij de installatie van hefsteigers, dat aan de veiligheidsnormen binnen de branche moet voldoen, met inbegrip van EN1495. Hefsteigers moeten aan aanbevolen onderhoud, inspectie en grondig onderzoek worden onderworpen.

IPAF blijft aanbevelen dat installateurs, demonstrateurs en bedieners van hefsteigers worden opgeleid op en zich vertrouwd maken met de machines die worden gebruikt. Daarnaast moeten vóór gebruik routinematig inspecties worden uitgevoerd.

Het comité Hefsteigers vroeg IPAF ook om met spoed een vergadering te beleggen met fabrikanten, zowel voor leden als niet-leden van IPAF, om de veiligheidswaarschuwing te bespreken en inzicht in zijn implicaties te ontwikkelen. IPAF zal ook trachten de Britse HSE te raadplegen om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de veiligheidswaarschuwing en de gevolgen voor de hefsteigerbranche.

Ibáñez voegt nog toe: "IPAF tracht alle gebruikers van hefsteigers bij te staan in het krijgen van inzicht en geven van een gepaste reactie op deze veiligheidswaarschuwing van de Britse HSE, zodat de sector de hoogst mogelijke veiligheidsnormen blijft handhaven. Ook willen we eindgebruikers van hefsteigers ervan verzekeren dat het een van de veiligste manieren blijft om op hoogte te werken.

Daarnaast werd besloten dat IPAF en haar Hefsteiger-leden er klaar voor zijn om te helpen bij de noodzakelijke herziening van de relevante sectornormen op het gebied van ontwerp en veilig gebruik, waaronder BS 7981 en EN 1495. Wij erkennen dat hefsteigers de afgelopen 20 jaar technologisch verder zijn ontwikkeld en het is belangrijk dat de relevante normen hiervan een afspiegeling zijn.

IPAF kan met zijn leden belangrijke technische expertise aandragen in verband met het gebruik van hefsteigers; wij benadrukken onze gezamenlijke verplichting met de bredere sector om proactief te reageren op deze veiligheidswaarschuwing van de Britse HSE. Alle machines moeten aan de relevante normen voor ontwerp en techniek voldoen en we moeten te allen tijde veilig werken wanneer we deze apparatuur gebruiken."

● Klik om de veiligheidswaarschuwing van de Britse Health and Safety Executive te bekijken: Hefsteigers: Het niet opsporen van mechanische storing in aandrijfeenheden leidt tot ongecontroleerd vallen van platforms, Bulletinnummer: BSCD1-2022.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn