Het IPAF Wereldwijde Veiligheidsrapport benadrukt de noodzaak voor gegevens over bijna-ongevallen

IPAF Global Safety Report 2021 NL

In het IPAF Wereldwijde Veiligheidsrapport van 2021 worden de hoofdoorzaken van ernstig letsel en fataliteiten geanalyseerd die plaatsvinden tijdens het gebruik van aangedreven hoogwerk toegangstechniek voor de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden op hoogte en wordt de noodzaak benadrukt om meer gegevens te verzamelen over bijna-ongevallen in de wereldwijde sector om in de toekomst de meest voorkomende ernstige ongevallen te vermijden.

Hoewel het rapport, dat is gebaseerd op in IPAF’s Ongevallenrapportage portaal (www.ipafaccidentreporting.org) gemelde incidenten, aangeeft dat de hoofdoorzaken voor ernstig letsel en overlijden tijdens het gebruik van aangedreven hoogwerk toegangstechniek niet beduidend anders zijn voor de afgelopen twee jaar waarin gegevens werden verzameld, is het aantal elektrocuties licht toegenomen. Deze zijn nu samen met vallen van het platform de meest voorkomende oorzaak.

In de vijfjarige periode van 2016-2020 waren de meest voorkomende oorzaken van fatale incidenten vallen van het platform en elektrocuties, die beide 23% van het aantal doden voor hun rekening namen, gevolgd door beknelling (19%), kantelen van hoogwerkers (12%), hoogwerkers die door een andere machine of voertuig werden geraakt (6%) of geraakt door vallend voorwerpen (5%).

In het begin van het ongevallenrapportageproject, dat in 2012-13 van start ging, werd de meerderheid van de meldingen ontvangen van IPAF-leden uit het VK. Nu het project z'n tweede decennium ingaat, zijn de meldingen nu afkomstig uit alle delen van de wereld. We hebben meldingen ontvangen van 19 landen gedurende de afgelopen twee jaar dat we gegevens hebben verzameld, en meer dan 25 landen van over heel de wereld in de afgelopen vijf jaar.

Dit jaar is het rapport op een andere manier gepresenteerd dan voorheen, met een samenvatting die een globaal overzicht geeft, gevolgd door gedetailleerde overzichten waarbij naar de zes belangrijkste ongevallentypes wordt gekeken, uitgesplitst naar locatie, machinetype, industriesector, inclusief een analyse van verzuim incidenten specifiek voor elke incidentenclassificatie.

Brian Parker, IPAF’s Hoofd Veiligheid & Techniek, vertelt: "Dankzij dit nieuwe format is het rapport eenvoudiger te behappen en begrijpen, met name voor leden van de verhuursector voor aangedreven hoogwerk toegangstechniek en vertegenwoordigers van gezondheid en veiligheid bij bedrijven die lid van IPAF zijn, evenals voor eindgebruikers van aangedreven hoogwerk toegangstechniek.

Het zou vanuit statistisch oogpunt interessant kunnen zijn het aantal ongevallen over heel de wereld en tussen industriesectoren met elkaar te vergelijken, maar het is veel relevanter en informatiever om in detail te kijken naar elektrocuties en vallen van platforms, bijvoorbeeld om te zien met welk soort machine, configuratie, locatie of in welke industriesector deze plaatsvinden en na te kunnen denken over de onderliggende factoren en op basis daarvan voor de toekomst plannen te maken.

Met deze nieuwe benadering kunnen we enkele belangrijke aanbevelingen doen om te overwegen bij het plannen van het gebruik van aangedreven hoogwerk toegangstechniek, gekoppeld naar specifieke referenties – hetzij technische voorlichting, de gratis IPAF Andy Access veiligheidsposters en Toolbox Talk series of relevante trainingscursussen die bedieners en managers worden aanbevolen te volgen teneinde de specifieke risico's die met bepaalde soorten ongevallen verband houden te verminderen.

Het verbeterde rapportageportaal, welke vorig jaar werd geïntroduceerd en nu in alle belangrijke talen van IPAF beschikbaar is, heeft voor meer rapportage uit meer landen van over heel de wereld gezorgd en er worden nu gegevens verzameld uit een breder bereik aan industriesectoren. Dit maakt een diepere analyse mogelijk wat invloed heeft op al het werk dat IPAF doet om de veiligheid, technische begeleiding en training te verbeteren.

Ik wil met name de IPAF-ongevallenwerkgroep – voorzitter Mark Keily, James Clare, Alana Paterson en Chris Wraith – bedanken voor hun hulp om de betrokkenheid te stimuleren en de via het portaal verzamelde gegevens te begrijpen en interpreteren; zonder hen zou het produceren van dit uitgebreide rapport simpelweg niet mogelijk zijn geweest.

Eén ding waar we het allemaal over eens zijn, is dat we ons nu moeten focussen op gebieden waarvan we weten dat er meer gegevens over nodig zijn; dit betekent meer informatie verzamelen over bijna-ongevallen; we krijgen uitgebreide rapportage binnen over ernstig letsel en ongevallen met dodelijke afloop, maar we hebben behoefte aan meer rapporten over de schijnbaar onschuldige fouten die ernstige gevolgen gehad zouden kunnen hebben.

Bijna-ongevallen zijn belangrijk om trends te begrijpen en ernstige ongevallen in de toekomst te vermijden. We hopen dat de directe toegang tot het rapportageportaal vanaf de net geïntroduceerde IPAF ePAL mobiele app voor bedieners en supervisors meer mensen in staat zal stellen dit soort incidenten te registreren – snel, eenvoudig en, indien gewenst, anoniem.

Daarnaast ontvangen we meldingen over hefsteigers en bouwliften, maar onze database is nog niet volledig genoeg met betrekking tot deze machinetypes om zinvolle statistische conclusies te trekken. We gaan met onze leden en de relevante technische comités aan de slag om de rapportage vanuit de hefsteigersector te verbeteren, zodat we in de toekomst een bruikbaar inzicht krijgen in de belangrijkste trends op het gebied van ongevallen."

● Ga naar www.ipaf.org/accident om het IPAF Wereldwijd Veiligheidsrapport 2021 te bekijken of downloaden. Om het op 22 juni gehouden webinar met een voorproefje en lancering van het 2021 rapport opnieuw te bekijken, gaat u naar www.ipaf.org/webinars. U wordt verzocht van www.ipafaccidentreporting.org gebruik te maken om alle ongevallen, incidenten en bijna-ongevallen met aangedreven hoogwerk toegangstechniek te melden.

 

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn

  • Leden en niet-leden die gegevens registreren op IPAF's ongevallenrapportageportaal hebben nu, na werkzaamheden om de gebruikersinterface van het portaal te verbeteren en te updaten, toegang tot verbeterde dashboardfuncties waarmee ze hun veiligheidsstatistieken kunnen volgen ten opzichte van de bredere industrie,

  • Bedieners kunnen nu profiteren van hoogwaardige ISO-gecertificeerde hoogwerker opleidingen in Estland en Letland, die zich bij Litouwen voegen in het aanbieden van door IPAF ontwikkelde cursussen via Ramirent, dat nu IPAF-gecertificeerde trainingscentra in de Baltische landen heeft.