Het aantal meldingen stijgt, maar het aantal dodelijke slachtoffers daalt, blijkt uit het Global Safety Report

Global MEWP Safety Report 2023 - Promo WEB

Het aantal meldingen is het afgelopen jaar toegenomen, maar het aantal dodelijke ongevallen is gedaald - een bemoedigend teken dat collectieve actie in de aangedreven hoogwerk toegangstechniekindustrie om de belangrijkste onderliggende oorzaken van ongevallen aan te pakken effect begint te hebben, volgens het laatste rapport van de International Powered Access Federation (IPAF) gebaseerd op analyse van incidenten die zijn geregistreerd via het Ongevallen rapportage portaal.

Het IPAF Global Safety Report 2023, dat op 28 juni via een webinar werd gelanceerd, analyseert de meest recente gegevens die via het IPAF-portaal (www.ipafaccidentreporting.org) zijn verzameld over de periode 2013-2023 met bijzondere aandacht voor jaarlijke trends om te bepalen hoe goed de sector het doet bij het aanpakken van de belangrijkste oorzaken van ongevallen met aangedreven hoogwerk toegangstechniek.

Hoewel hoogwerkers, hefsteigers, en bouwliften statistisch gezien tot de veiligste manieren behoren om op hoogte te werken, blijkt uit het rapport van dit jaar dat er in 2022 759 meldingen waren van veiligheidsongevallen uit 34 landen, een stijging van respectievelijk 15% en 21%. Er waren 831 mensen bij betrokken en er werden 102 sterfgevallen gemeld, een daling van ongeveer 19% ten opzichte van 2021, toen er 126 dodelijke slachtoffers waren.

In termen van ongevallen met sterfgevallen of zwaar letsel tot gevolg, bleef vallen van het platform de meest voorkomende onderliggende oorzaak, met kantelen op de tweede plaats. Geraakt door machine, voertuig of voorwerp stond op de derde plaats, beknelling op de vierde en elektrocutie of elektrische schok op de vijfde. Mechanisch falen stond gezamenlijk met vallen van hoogte op de zevende plaats (geen machine betrokken), een opmerkelijke vermindering na een piek in gemelde ongevallen in 2021.

In 2022 waren de belangrijkste sectoren waaruit meldingen werden ontvangen huuractiviteit, bouw en facilitair beheer. Er waren 45 dodelijke slachtoffers en 39 zwaargewonden in de bouw, een daling van het aantal gemelde dodelijke slachtoffers in 2021, toen er 55 sterfgevallen waren. In het facilitair beheer waren er 15 dodelijke slachtoffers minder dan in 2021 en de verhuuractiviteit zag 3 dodelijke slachtoffers in 2022, hetzelfde als in 2021, en 19 zwaargewonden. De belangrijkste betrokken hoogwerkercategorieën waren machines van het 3a-type met 217 ongevallen (26%), gevolgd door het 3b-type met 197 (24%) en 1b-voertuigen met 152 (18%). In vergelijking met 2021 zagen 3a-hoogwerkers 60 meer meldingen en nam hiermee de plaats in van 3b-machines voor de meeste meldingen.

Brian Parker, IPAF’s hoofd veiligheid en techniek, vertelt: "Als we kijken naar de gegevens van 2022 en de belangrijkste trends en jaarlijkse veranderingen, zijn er enkele bemoedigende tekenen. Ten eerste zijn de meldingen toegenomen, zowel wat betreft het aantal meldingen dat in totaal is ontvangen als wat betreft de meldingen per land. Van 692 meldingen uit 28 landen in 2021 naar 831 (en stijgend) uit 34 landen wereldwijd in 2022.

"Er zijn nu meer landen waar IPAF-leden verplicht zijn om alle ongevallen in het portaal te melden. De 3 landen waar het verplicht is voor lidmaatschap, hebben de afgelopen 3 jaar een verhoogd aantal meldingen gezien. Bedrijven die meldingen doen kunnen ook profiteren van nieuwe dashboards om de veiligheidsprestaties te benchmarken.

"De andere belangrijke statistiek is dat, terwijl het aantal meldingen is toegenomen, het aantal sterfgevallen is gedaald. In 2021 werden er 126 sterfgevallen gemeld, evenveel als in 2020. In 2022 was dat aantal echter 102. Dit betekent dat het effectieve sterftecijfer onder gemelde ongevallen met ongeveer een vijfde (19%) is gedaald. Dat is reden voor voorzichtig optimisme.

"Het is nog niet mogelijk om de impact van veiligheidscampagnes in de sector en de introductie van nieuwe veiligheids- en technische richtlijnen of updates van trainingen direct te meten. Maar het is niettemin bemoedigend om te denken dat campagnes zoals IPAF's Val er niet voor! en Hoogspanning! samen met belangrijke technische richtlijnen kunnen hebben geholpen om levens te redden of het risico op ongevallen te verminderen die leiden tot levensveranderend letsel sinds ze zijn gepubliceerd."

Peter Douglas, CEO en algemeen directeur van IPAF, vertelt: "IPAF blijft alle bedieners en supervisors de mogelijkheid geven om ongevallen snel, eenvoudig en, indien gewenst, anoniem te melden via de ePAL-app. We hopen dat dit leidt tot het wijdverspreid melden van ongevallen, evenals kleine en bijna-ongevallen die vaak niet als dusdanig gemeld worden.

"Ik wil nogmaals iedereen bedanken die dit rapport mogelijk heeft gemaakt: Het IPAF International Safety Committee (ISC) – en in het bijzonder Mark Keily, die na twee jaar als voorzitter zal aftreden om plaats te maken voor Alana Paterson, de vicevoorzitter – het IPAF-team en natuurlijk iedereen die meldingen blijven doen in het portaal van IPAF. Alleen door deze gegevens uit alle hoeken van de wereld te verzamelen, waar ook gebruik wordt gemaakt van aangedreven hoogwerk toegangstechniek, kunnen we dit rapport blijven opstellen en alle initiatieven stimuleren die IPAF leidt om onze sector zo veilig mogelijk te maken."

Mark Keily, SHEQ-directeur bij Sunbelt Rentals Ltd en voorzitter van IPAF's ISC, voegt toe: "We mogen nooit zelfgenoegzaam zijn. Hoewel onze sector statistisch gezien elk jaar veiliger wordt, kunnen we niet accepteren dat er ongevallen gebeuren bij het gebruik van aangedreven hoogwerk toegangstechniek. We hopen dat we, door de soms grimmige waarschuwingen die de analyse in het rapport oproept te benadrukken, samen kunnen optrekken om de knop om te draaien op het gebied van veiligheidsbewustzijn.

"We moeten allemaal op de trommel blijven slaan voor betere en bredere ongevallenrapportage wereldwijd, inclusief kleine ongevallen en bijna-ongevallen, waarvan we weten dat ze zo waardevol zijn voor het helpen analyseren van trends en het voorkomen van de meer ernstige ongevallen die zich voordoen."

● Om het IPAF Global Safety Report te bekijken of te downloaden, gaat u naar www.ipaf.org/accident. Het lanceringswebinar is beschikbaar via het YouTube-kanaal van IPAF voor iedereen die niet live kan deelnemen.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn