Duurzame verandering staat centraal bij Europlatform 2022

Marga Hoek at Europlatform 2022

De koolstofvoetafdruk begrijpen en beperken, sociale inclusie op de werkplek garanderen en hulpbronnen beperken en hergebruiken als onderdeel van de kringloopeconomie zijn van essentieel belang om duurzame verandering te bewerkstelligen volgens sprekers op het International Powered Access Federation (IPAF) Europlatform 2022 congres dat op 15 september 2022 werd gehouden. 

Zo'n 120 belanghebbenden in aangedreven hoogwerk toegangstechniek woonden het congres bij in het Grand Hotel Palatino, Rome, Italië – een evenement dat samen met officiële mediapartner, het tijdschrift Access International, werd georganiseerd. De sprekers behandelden thema's die in grote lijnen gericht waren op duurzaamheid, diversiteit, digitale ontwikkeling, ethische inkoop, werving en training alsmede zelfredzaamheid van brancheprofessionals door middel van sociale inclusie. 

Peter Douglas, CEO van IPAF, heette de deelnemers en congressprekers welkom en bedankte alle sponsoren van het evenement. Vervolgens introduceerde hij Marga Hoek, deskundige op het gebied van duurzaamheid, die een hoofdtoespraak hield over de noodzaak van de snelle vooruitgang die geboekt moet worden met betrekking tot de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 

"Momenteel handelen we alsof we 1,75 planeten hebben. Deze overschrijding betekent dat tegen de tijd dat we elk jaar 25 juli bereiken, we alle hulpbronnen die de planeet kan leveren effectief hebben opgebruikt, en helaas valt deze dag elk jaar vroeger”, zei Marga. Ze zette de context voor deze noodzaak voor een radicale verandering uiteen en ging verder: "Tegen 2050 zit er meer plastic in de oceaan dan vis. Elk jaar wordt voor ca. $ 1 biljoen aan voedsel dat we produceren weggegooid!" 

Ze prees de voordelen van de kringloopeconomie door erop te wijzen hoe onlogisch het is voor een bedrijf om een ander te betalen voor het recyclen van afval: "Wij betalen het bedrijf en het andere bedrijf krijgt er dingen voor in de plaats. Het klopt gewoon niet! Als we kijken naar hoe wij zelf materiaal kunnen hergebruiken of recyclen en het afval in de toekomst beperken, is het veel rendabeler." 

Douglas McLuckie, Managing Director ESG bij de Ashtead Group, moedermaatschappij van Sunbelt Rentals, benadrukte ook het belang van zich bezig houden met maatschappelijke en duurzaamheidsthema's binnen het hele zakelijke ecosysteem: "Onze strategie is eenvoudig en uitgesplitst in vier categorieën: milieu, bestuur en maatschappij (mensen en gemeenschappen). Wij presenteren duurzaamheid als een uniek verkoopargument. De verhuursector is een integraal onderdeel van de kringloopeconomie. Alles is een verbonden landschap en we kunnen onze klanten helpen bij het rapporteren over hun gebruik. Wat gerapporteerd wordt, wordt beheerd." 

Wat betreft het overgaan op andere brandstofbronnen, zoals waterstof, zei hij "die infrastructuur komt eraan" als onderdeel van het creëren van geïntegreerde energieoplossingen. Hij had het over belichaamde koolstof – alles "van de wieg tot het graf" in de levenscyclus van verhuurmiddelen De verhuur van een typisch middel aan zo'n 20 verschillende klanten per jaar bespaart effectief de belichaamde koolstof van elk willekeurig middel als we dat vergelijken met een klant die in plaats van te huren gekocht zou hebben, vertelde hij. Ashtead schat dat alleen al de verhuurvloot van graafmachines evenveel bespaart als de koolstofuitstoot van 77.000 personenauto's per jaar: "Zie dit vooral niet als een last – er zijn geweldige kansen als je weet waar je moet zoeken." 

James Cadman, hoofd Consultancy & Carbon, Action Sustainability & The Supply Chain School, stelde de vraag: "Waarom moeten we duurzaam zijn? Wat zijn de wegen naar nul in 2050? 20-25 jaar geleden hadden we de IT-revolutie; nu maken we een vergelijkbare periode van verandering door. Een van de lichtpuntjes van de pandemie waren de gesprekken over duurzaamheid. We hebben echt behoefte aan contact met aannemers in een vroeg stadium. Ga het gesprek daarom zo snel mogelijk aan met uw klanten. Duurzaamheid wordt mainstream – het staat nu bijna op gelijke hoogte met veiligheid", voegt hij eraan toe. 

Refererend aan standaardisatie, vroeg hij zich af: "Hoeveel verschillende telefoonopladers hebben we? We hebben gemeenschappelijke componenten en universele infrastructuur nodig. We moeten ook kijken naar de toeleveringsketen, inclusief het verminderen van belichaamde koolstof. Denk aan duurzaamheid in de verhuursector als het gereedschap dat u thuis hebt, hamers, zagen, boren etc. Hoe vaak gebruikt u dat gereedschap? Verhuur van apparatuur is net zo. Vanuit financieel oogpunt is het vrijwel altijd zinvol om te huren in plaats van te kopen. 

"We moeten de commerciële elementen even vergeten, als we samen een ruimte betreden moeten we naar de meest voorkomende problemen en oplossingen kijken. Kunnen we als branche nieuwe minimumnormen vaststellen om te informeren hoe we prestaties benchmarken, met belanghebbenden communiceren en werknemers opleiden?" 

Barrie Lindsay, directeur Engineering bij JLG, gaf een overzicht over hoe de fabrikant probeert te helpen de wereldwijde nettonuldoelstellingen te verwezenlijken, waartoe zich onlangs veel naties opnieuw hebben verplicht op de COP26-top in Glasgow, VK. "Hoe kunnen duurzaamheidsinitiatieven in het hele bouwecosysteem voor efficiëntie zorgen? We moeten naar alle niveaus kijken, van depot tot bouwplaats, en ook rekening houden met de betrokken spelers. 

"Al lange tijd bestaat er een strategie om richting nul uitstoot te sturen. Het is interessant om te zien dat de druk niet alleen van de wetgeving komt, maar ook van klanten die hun eigen koolstofuitstoot meten en verbeteren. Als we met een holistische blik naar hoogwerkerontwerp kijken, moeten we productkenmerken overwegen die aan energie-efficiëntie bijdragen. Als bedrijf wordt het verkleinen van de ecologische voetafdruk een missie van cruciaal belang.” 

Hij verwees naar de uitdagingen van elektrificatie binnen de portefeuille van JLG’s producten en keek naar de implicaties en beperkingen van de huidige oplaadinfrastructuur. "Voor een bouwplaats zijn de laadpunten een grotere uitdaging dan voor autotoepassingen. Apparatuur moet overdags in bedrijf zijn en 's nachts worden opgeladen. Laadpunten moeten gestandaardiseerd zijn, inclusief het ontwerp van stekkers. Fabrikanten moeten hun inspanningen combineren om de horde van de oplaadinfrastructuur te kunnen nemen." 

Hij had het ook over digitalisering, telematicagegevens, draagbare oplaadoplossingen terwijl machines in gebruik zijn en automatisering van werken op hoogte, inclusief robotlassen. Daaraan voegde hij nog toe: "Een bereidwillige samenwerking binnen het volledige ecosysteem is iets dat echt kan bijdragen aan het behalen van onze nulemissiedoelstellingen." 

Paolo Pianigiani, commercieel directeur, IMER International, prees ook de kringloopeconomie: "Globaal denken en lokaal handelen is lang een mantra geweest voor hoe wij onze belangrijkste markten bedienen. Onze belangrijkste focus is de kringloopeconomie, het verminderen en hergebruiken van materialen die we eerder hebben verspild. We kunnen verandering via innovatie bewerkstelligen, we moeten laten zien dat we in staat zijn om met de markt om te gaan en deze te beïnvloeden, en dat we de voordelen van deze innovaties doeltreffend weten over te brengen. 

We moeten materialen gebruiken die een grotere duurzaamheid ondersteunen en processen die dit mogelijk maken. Verbeterde klantenservice maakt ook een totale marktbenadering mogelijk die ons in staat stelt om aan onze klanten te leveren en die gebaseerd is op wederzijds respect. We moeten deze overgang naar een groene economie voeden en koesteren. De toekomst is nu!" 

Karin Nars, IPAF President en Managing Director van Dinolift, legde de nadruk op de zelfredzaamheid van werknemers en het geven van een stem aan belanghebbenden: "We kunnen mensen niet over het hoofd zien als we gezondheid en veiligheid op de werkvloer en zakelijk rendement willen verbeteren; duurzaamheid moet een maatschappelijk aspect hebben om succesvol te kunnen zijn. 

Diversiteit en inclusie zijn waarden die we soms maar lastig in echte actie weten om te zetten. We moeten de berichten opvolgen met acties die corresponderen, anders gaat de boodschap verloren in alle ruis om ons heen. Om Verna Myers aan te halen: 'Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feest; inclusie is ten dans worden gevraagd.’ 

We moeten allemaal het gevoel hebben dat we op een betekenisvolle manier iets kunnen bijdragen. Dit voorjaar zijn we bijvoorbeeld ons initiatief Vrouwen in aangedreven hoogwerk toegangstechniek gestart. We moeten nieuw talent aantrekken en het opnemen tegen sectoren die een voorsprong hebben vergeleken met aangedreven hoogwerk toegangstechniek. We moeten verhalen met elkaar delen en door over de bijdrage van vrouwen in onze sector te communiceren, bevorderen we inclusie en genereren we voor anderen een gevoel van dat ze erbij horen. 

Als we mensen aanmoedigen om onveilig gedrag te benoemen, moeten mensen niet bang zijn om zich uit te spreken omdat ze misschien het gevoel hebben dat ze een fout maken. We moeten aan vertrouwen werken, mensen de kans bieden met hun hele zelf naar de werkplek te komen en zichzelf met vertrouwen laten uitdrukken. Als we dit doen en effectief luisteren en empathie tonen, kunnen we diegenen om ons heen aanmoedigen aan de veiligheid van ons allemaal in onze sector bij te dragen." 

Na de lunch vond er een rondetafelsessie plaats met Glyn Brearley, directeur – Inkoop & Training bij Loxam, Philippe Witte, Group Fleet & technisch manager bij Riwal en Kai Schliephake, CEO van PartnerLift en onder leiding van Peter Douglas werd duurzaamheid beschouwd vanuit het oogpunt van de inkoopstrategieën van verhuurbedrijven. 

Glyn zei: "Als er een machine in onze vloot is die we nodig hebben en er is een elektrische of hybride machine voorhanden, dan moeten we die versie aanschaffen". Kai was het ermee eens dat volledig elektrische machines voordelen bieden: "Terwijl de bediener bezig is, staat de machine stil, wat de mogelijkheid biedt om de accu's van de hoogwerker tijdens gebruik op te laden." 

In antwoord op de vraag hoe de verhuurbranche de toegenomen kosten van groenere machines beheert, zegt Glyn: "Op een spreadsheet ziet de analyse van de kosten van totale levensduur er goed uit, maar we weten niet echt hoe dingen zoals onderhoud of afvoer er tijdens de hele levensduur uitzien. Tegelijkertijd zien klanten nog niet het verschil in kosten in." 

Omdat de energiekosten momenteel zo hoog zijn suggereerde Philippe dat het nu het ideale moment is "om naar prijsstructuren te kijken". Glyn had het over het klaarstomen voor de toekomst van depots om te garanderen dat de vraag naar elektriciteit tijdens piekactiviteiten niet het aanbod overstijgt. 

Het panel dacht na over de impact van geopolitieke krachten zoals de pandemie, de crisis van de levenskosten en de oorlog in Oekraïne: "Het is moeilijk om precies te onderscheiden welke van deze de belangrijkste drijfveer is", zei Glyn, terwijl alle panelleden het erover eens waren dat de prijzen van gebruikte apparatuur werden opgedreven door een gebrek aan beschikbaarheid en langere doorlooptijden op nieuwe machines. 

Søren Brogaard Jensen, CEO van Trackunit, sprak over de vooruitgang die is geboekt bij toegang tot en controle van machines en wat de gevolgen daarvan zijn voor duurzaamheid. Het is een technologie die nog maar tien jaar geleden voor ontmoedigende problemen stond; we zijn "in een korte periode van ver gekomen", vertelde hij. "Toegangscontrole is niet langer 'aardig om te hebben' maar een absolute must, gedeeltelijk gedreven door wetgeving maar ook door de vraag van de grotere verhuurbedrijven vanuit het oogpunt van vlootbeheer." 

Hij sprak over de ePAL-app van IPAF, die Trackunit samen met IPAF heeft ontwikkeld en zei dat hij zelden "zo'n snelle acceptatie door de branche" heeft gezien. Hij vond de eerstegeneratietoepassing "veelbelovend" en benadrukte een aantal ambities die hij voor latere versies van de ePAL-app ziet, waaronder het potentieel van de app uitbuiten en overgaan op integratie ervan in de toegangscontrole van machines. 

"Afgezien van de geweldige rapportage en gegevensuitwisseling door de IPAF-gemeenschap hebben we een basis [in telematica] om onszelf de vraag te stellen: 'Wat zijn de onderliggende oorzaken van de hoofdtypes ongevallen met dodelijke afloop in aangedreven hoogwerk toegangstechniek?' Het juiste doen is echt goede zaken doen. Het is voor het algemeen belang. Toegangscontrole levert gegevens op die veiligheid kunnen bevorderen via registratietijden op apparatuur, zodat misbruik wordt voorkomen en bedieners ervaringen met elkaar kunnen delen. 

“Dit betekent dat we één uniform werk-ID-systeem voor toegang zouden kunnen creëren dat in de IPAF ePAL-app zou kunnen zitten. We moeten IPAF de ondersteuning bieden om de app te blijven ontwikkelen; aan de kant van toegangscontrole hebben we een duwtje nodig van OEM's; en vanuit het oogpunt van de wetgeving moeten we de toepassing van nieuwe standaards beïnvloeden. 

Ook moeten we inzien dat gegevens als wind, dat gegevens als water zijn; we stuiten nog steeds op weerstand tegen dit idee en we moeten niet denken dat gegevens de nieuwe olie zijn – gegevens zijn niet de nieuwe olie!", concludeerde hij in antwoord op een vraag uit de zaal. 

Pier Angelo Cantù, oprichter & CEO van Rental Consulting, besprak het belang van intelligente gegevensanalyse: "Als je de cijfers maar lang genoegd martelt, zullen ze alles bekennen", citeerde hij. "Het is gemakkelijk om de resultaten te verzinnen bij het verzamelen van gegevens en interpreteren van statistieken. Met name technologie en telematica spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Alle bedrijven moeten overwegen hoe zij gegevens interpreteren en communiceren, want dit bevordert de juiste cultuur in onze branche." 

Er bestaan geen scholen die opleiden over hoe verhuuractiviteiten moeten worden uitgevoerd. Daarom moeten werknemers door bedrijven binnen de branche worden opgeleid. Als werkgevers werknemers aan hun concurrenten kwijtraken omdat ze hen niet goed betalen, dan raken ze de vitale ervaring kwijt die hun klanten waarderen. 

Soms blijft innovatie onopgemerkt of wordt ze niet erkend, vaak omdat mensen zijn afgeleid of omdat ze het gevoel hebben dat ze te druk zijn om innovatie door te voeren. Dit kan frustrerend zijn - we kunnen sympathie hebben voor de persoon of het bedrijf dat inventief is geweest - maar het is vaak te wijten aan een slechte communicatie over de voordelen van de innovatie. We moeten dit verbeteren." 

Romina Vanzi, IPAF’s hoofd Regionale Ontwikkeling en Hefsteigers, sloot het congres af met een update over IPAF’s meest recente ontwikkelingen in termen van gebieden en training. Daarnaast had ze het over het belang van het overhalen van potentiële leden om incidenten te rapporteren via IPAF’s www.ipafaccidentreporting.org portaal. 

“IPAF heeft nu trainingscentra in meer dan 50 landen en meer dan 1.600 leden in 80 gebieden wereldwijd; IPAF moet zorgen voor een consistent serviceniveau voor het hele lidmaatschap. We zijn speciale dank verschuldigd aan onze ondersteunende leden die IPAF in haar missie bijstaan: Alimak, Aon, Apex, Eagle Platforms, Haulotte en Riwal. 

We ondergaan een digitale transformatie, waaronder ePAL, maar ook in termen van de integratie van interne systemen en de digitalisering van papierwerk voor onze trainingscentra. U zult getuige zijn van digitaal testen, waarvan we hopen dat het de administratieve last van trainingsleden minimaal 50% zal verlichten. 

Ook moeten we een beetje kritisch zijn over ongevallenrapportage. Nog niet alle leden snappen hoe dit werkt. Moet ongevallenrapportage verplicht worden bij IPAF? In het VK is rapportage voor verhuurbedrijven die lid zijn verplicht. Als we niet weten wat er allemaal gebeurt, kunnen we niet de juiste maatregelen treffen." 

Karin Nars sloot het congres vervolgens af met een paar woorden van dank: "IPAF is onze sponsoren, onze sprekers en al diegenen die Europlatform 2022 hebben bijgewoond dankbaar. Ik hoop dat iedereen het evenement productief heeft gevonden en nieuwe ideeën mee naar huis kan nemen."  

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn

  • De introductie van het UK Conformity Assessed (UKCA) markeringsschema is met nog eens twee jaar uitgesteld, waardoor CE-gemarkeerde (EU-standaard) producten tot 31 december 2024 op de Britse markten verkocht kunnen blijven worden.

  • IPAF has issued the following statement concerning the use of the platform emergency stop function in MEWPs following safety alert JCPT2223RTB issued by Multiplex on 21 November 2022, and the response from the manufacturer of the MEWP referenced.

  • IPAF's ePAL mobiele applicatie voor bedieners van hoogwerkers en hefsteigers is erkend door het tijdschrift Lift & Access in de VS en heeft een prestigieuze LLEAP Gold-award gekregen in de categorie Aftermarket Support Products & Services.